Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

IX. kongres internej medicíny, Nový Smokovec 14.–16. 6. 2012

Autoři: Ivan Tkáč
Autoři - působiště: IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
Článek: Forum Diab 2012; 1(2-3): 119
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Vo vysokohorskom prostredí hotela Átrium sa konal v júni IX. kongres internej medicíny s podtitulom Integrovaná interná medicína. V duchu tohto názvu boli prednášky usporiadané do blokov podľa jednotlivých subšpecializácií. Zostavením bloku Slovenskej diabetologickej spoločnosti bol poverený prof. Ivan Tkáč, predseda vedeckej komisie výboru SDS, ktorý je súčasne garantom špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na LF UPJŠ v Košiciach. Pedagogickí pracovníci IV. internej kliniky LF UPJŠ, ktorá zabezpečuje špecializačné štúdium, predniesli všetky prednášky v tomto bloku.

Blok bol rozdelený do troch prednášok. V prvej prednáške prof. I. Tkáč informoval o najnovších poznatkoch z farmakogenomiky liečby perorálnymi antidiabetikami. Išlo o prehľad publikovaných poznatkov z tejto oblasti doplnený o výsledky výskumnej skupiny prof. I. Tkáča zloženej z pracovníkov IV. internej kliniky a Ústavu lekárskej biológie LF UPJŠ. V posledných rokoch boli identifikované viaceré varianty génov, ktoré majú vzťah k farmakokinetike a farmakodynamike derivátov sulfonylurey a metformínu. Farmakogenomika ďalších skupín antidiabetík je predmetom výskumu. Prof. I. Tkáč v závere prednášky vyjadril presvedčenie, že výsledky farmakogenetického výskumu sa v blízkej budúcnosti prenesú do lekárskej praxe vo forme odporúčaní vyšetrenia panelu génových polymorfizmov, čo umožní genotypickú personalizáciu antidiabetickej liečby.

Dr. M. Javorský v svojej prednáške detailne rozobral možnosti odhadu kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetom. Podľa viacerých medzinárodných odporúčaní sa diabetes mellitus 2. typu považuje za ekvivalent ICHS vo vzťahu k riziku rozvoja kardiovaskulárnych príhod. Tento vzťah platí na hypotetického „priemerného pacienta“, ale nemožno ho automaticky uplatňovať na každého diabetika 2. typu. Preto boli vyvinuté viaceré nástroje napr. UKPDS Risk Engine alebo modifikované Framinghamské skóre, ktoré umožňujú presnejšie stanovenie kardiovaskulárneho rizika u konkrétneho diabetika v závislosti na prítomnosti iných rizikových faktorov a dlhodobej glykemickej kompenzácie. Tieto nástroje a možnosti ich použitia boli praktickým výstupom prednášky Dr. M. Javorského.

Dr. M. Kozárová rozobrala v svojej vynikajúco dokumentovanej prednáške problematiku diabetickej nohy. V úvode rozobrala patogenetické aspekty, ktoré sa podieľajú na syndróme diabetickej nohy, a to periférnu senzomotorickú diabetickú neuropatiu, autonómnu neuropatiu, ako aj periférne artériové obliterujúce ochorenie tepien dolných končatín. Ďalej uviedla celé spektrum najmodernejších vyšetrovacích metód používaných v diagnostike diabetickej nohy. V záverečnej časti prednášky poukázala na najmodernejšie liečebné trendy pri tomto postihnutí, ktoré často vedie k rozvoju ulcerácií a je stále najčastejšou príčinou amputácie dolnej končatiny v rozvinutých krajinách.

Zámerom prednášajúcich v diabetologickom bloku bolo poukázať, ako sa poznatky z klinického výskumu prenášajú do klinickej praxe v oblasti farmakogenomiky, prevencie aterosklerózy a prevencie ulcerácií a amputácií dolných končatín.

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

ivan.tkac@upjs.sk

Doručené do redakcie 25. septembra 2012

Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
1.8/5, hodnoceno 56x
 
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější