Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Slovo úvodom

Diabetes mellitus je v&160;najvážnejších, najčastejších a&160;ponímaní epidémie, ale pandémie, a&160;Slovenskej republike sme do roku 2008&160;4,7% prevalencii výskytu cukrovky, kým po tomto roku po zverejnení výsledkov celoslovenského skríningu výskytu diabetes mellitus a&160;%. Ochorenie v...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Počet zobrazení článku: 94x

Číst článek odemčeno


Príhovor vydavateľa

Vážené dámy, vážení páni, vážení čitatelia, dovoľte, aby sme sa niekoľkými slovami pripojili k&160;Mariána Mokáňa, osvetlili genézu časopisu a&160;oblasti medicíny a&160;to tak odborných, ako aj populárno-vedeckých. Myšlienka založiť nový časopis, ktorý by sa venoval problematike...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Počet zobrazení článku: 84x

Číst článek odemčeno


Inhibítory DPP-4 – v čom sú si podobné a v čom sa líšia?

Narastajúca prevalencia diabetu typu 2 a jeho komplikácií na celom svete prináša potrebu efektívnych a bezpečných liečebných stratégií. Dôležitými perorálnymi antidiabetikami pre starostlivosť o pacientov s diabetom typu 2 sa stali inhibítory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). Všetky inhibítory DPP-4...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Matthias Blüher
Počet zobrazení článku: 125x

Číst článek odemčeno


Inhibítory DPP-4 – v čom sú si podobné a v čom sa líšia?

Narastajúca prevalencia diabetu typu 2 a jeho komplikácií na celom svete prináša potrebu efektívnych a bezpečných liečebných stratégií. Dôležitými perorálnymi antidiabetikami pre starostlivosť o pacientov s diabetom typu 2 sa stali inhibítory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). Všetky inhibítory DPP-4...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Matthias Blüher
Počet zobrazení článku: 161x

Číst článek odemčeno


Diabetická retinopatia 1

Diabetická retinopatia (DR) je najčastejšia mikrovaskulárna komplikácia diabetes mellitus (DM) a patrí medzi najčastejšie príčiny slepoty v produktívnom veku. Vznik a vývoj DR a diabetického edému makuly (DEM) sú ovplyvňované systémovými i okulárnymi rizikovými faktormi. The Global Diabetic...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Mária Molnárová
Počet zobrazení článku: 149x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus – prvé historické zmienky

Cukrovka (diabetes, diabetes mellitus, DM, úplavica cukrová) patrí medzi najnepredvídanejšie a&160;pandemickým charakterom a&160;zdravotnými dôsledkami, v&160;najstarším chorobám, ktoré ľudstvo pozná. Históriu postupného objavovania cukrovky sprevádzajú menšie, väčšie, ale aj veľké úspechy...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 91x

Číst článek odemčeno


Novšie aspekty antihypertenzívnej liečby u pacientov s diabetickou nefropatiou

Vznik a vývoj diabetickej nefropatie (DN) je prejavom vzájomnej interakcie metabolických a hemodynamických faktorov, abnormálnej stimulácie systému renín-angiotenzín (RAS) s prispením endotelovej dysfunkcie a reaktívnych kyslíkových radikálov. Vzostup intraglomerulového tlaku je kľúčovou...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Silvester Krčméry, Ľubomír Polaščín, Rastislav Tahotný, Zuzana Gábrišová, Klára Soláriková
Počet zobrazení článku: 133x

Číst článek odemčeno


Kombinovaná liečba diabetes mellitus 2. typu metformínom a inhibítorom DPP-4 vildagliptínom: kazuistika

Úvod V&160;diabetológii zdôrazňuje personalizovaný prístup k&160;klinickej praxi. Základné údaje kazuistiky Pacient: muž, vek: 64 rokov (narodený 1948) Anamnéza Z rodinnej anamnézy otec prekonal infarkt myokardu, mama bola liečená na diabetes mellitus 2. typu Z...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 120x

Číst článek odemčeno


Čo má nasledovať po metformíne?

Úvod Jedným z&160;v&160;2011&160;pacientov s&160;prípade vyčerpania možnosti titrácie dávky vzhľadom na individuálnu znášanlivosť a&160;štyroch prednáškach sympózia bol podaný prehľad možností kombinácie metformínu s&160;(DPP-4i) alebo agonistom či analógom GLP-1&160;inzulínom. Keďže sa...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Karol Gecík
Počet zobrazení článku: 101x

Číst článek odemčeno


6. tatranské kardiologické dni

Slovenská kardiologická spoločnosť organizovala svoje už tradičné kardiologické dni vo Vysokých Tatrách.&160;dňoch 26. až 29. februára 2012&160;hoteli Patria. Keďže už v&160;pozvaní zahraniční hostia pripravili veľmi bohatý a&160;vysokej úrovni odborného programu prispeli partneri a&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 100x

Číst článek odemčeno


Aliskiren v liečbe pacientov s diabetes mellitus
Čo vyplynulo pre klinickú prax zo štúdie ALTITUDE a aký vplyv to bude mať na priebeh štúdie ATMOSPHERE?

Blokáda systému renín–angiotenzín–aldosterón predstavuje základný pilier v&160;týmto dvom skupinám liečiv sa ešte priradili antagonisty mineralokortikoidných receptorov. Iba v&160;uvedeným liečivám priradil ešte priamy renínový inhibítor aliskiren, ktorý sa testuje vo viacerých...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


9. vedecká konferencia v Topoľčiankach venovaná pamiatke prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská diabetologická spoločnosť, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., a&160;už 9. vedeckú konferenciu v&160;– 23. februára 2003) bol uznávaným vedcom nielen slovenskej medicíny, ale aj európskej a&160;zachovanie myšlienok a&160;prvého predsedu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Marta Korecová
Počet zobrazení článku: 87x

Číst článek odemčeno


Miroslav Souček et al. Vnitřní lékařství

Praha, Brno: Grada Publishing, Facta Medica, Muni Press 2011, 1. diel 800 strán, 2. diel 784&other:1160;Brna Vnitřní lékařství, ktorej zostavovateľom je profesor Miroslav Souček, CSc., prednosta II. internej kliniky Masarykovej univerzity. Spolu s&160;oblasti vnútorného lekárstva vydali úplne...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 100x

Číst článek odemčeno


Variabilita koncentrácií glukózy

Hyperglykémia meraná či už ako glykémia na lačno (fasting plasma glucose&160;postprandiálna glykémia (postprandial glycaemia – PPG) je v&160;rizikom rozvoja ako mikrovaskulárnych, tak aj makrovaskulárnych komplikácii diabetes mellitus. Parameter glykovaný hemoglobín ako výsledok...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Jozef Húska
Počet zobrazení článku: 86x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Ktoré z&160;metabolického syndrómu v&160;sa prevalencia DM vyšplhala na 7&160;diabetikov v&160;bežnou populáciou 4-krát častejšie, majú horšiu prognózu a&160;% celkových nákladov určených na zdravotníctvo.d) Diabetes mellitus je akútne ochorenie, ktoré je možné úplne vyliečiť. 2. Medzi...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2012
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 73x

Číst článek odemčeno


Glykemická kontrola, inzulín a makrovaskulárne riziko

Vážení čitatelia, v súvislosti s&160;ovplyvnením rizika rozvoja makrovaskulárnych (srdcovocievnych) komplikácií u&160;diabetes mellitus 2. typu (DM2T), sa v&160;nich je, aká je optimálna hladina glykemickej kontroly (resp. HbA1c) a&160;po akej dobe sa dajú očakávať benefity takejto liečby. A...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Emil Martinka, Editor Tohto Čísla
Počet zobrazení článku: 209x

Číst článek odemčeno


Glykemická variabilita: nový parametr kompenzace diabetu?

Glykovaný hemoglobin a další parametry používané pro stanovení kompenzace diabetu nemusejí vždy přesně vystihovat skutečný stav kompenzace. Typickým příkladem jsou pacienti s výrazným rozptylem glykemie od hypoglykemických až k výrazně hyperglykemickým hodnotám, jejichž glykovaný hemoglobin a...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Martin Haluzík
Počet zobrazení článku: 352x

Číst článek odemčeno


Endotelová dysfunkcia a multiorgánovomultivaskulárna (polyorgánovopolyvaskulárna) choroba

Cieľ: Úlohou tohto Dokumentu Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory (SA SLK, 2012) je zamerať sa na štúdie o endotelovej dysfunkcii, artériovej hypertenzii, metabolickom syndróme a diabetu mellitu typu 2, publikované v ostatných rokoch s cieľom určiť ich príspevok k rozšíreniu našich...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Peter Gavorník, Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar, Martin Čaprnda, Alena Uhrinová, Kristína Letková, Naďa Hučková, Laura Gužiková, Katarína Böhmerová, Peter Sabaka, Jana Hodulíková, Gabriela Gubová, Alexandra Kunová, Mária Šulanová
Počet zobrazení článku: 594x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a hypertenzia – letálne duo
Čo rezonuje z tohoročných odporúčaní ESC a kongresu ESC?

Posledné desaťročia sú charakterizované pandémiou diabezity a následnou kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou. Tento veľký problém súčasnej populácie vo všetkých krajinách sveta sa nielenže nedarí zvládnuť, ale neustále narastá. Diabetes mellitus a hypertenzia predstavujú duo, ktoré sa...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Andrej Dukát, Slavomíra Filipová, Peter Gavorník, Martin Čaprnda, Lucia Mistríková, David Baláž, 
ľudovít Gašpar
Počet zobrazení článku: 182x

Číst článek odemčeno


Kontinuálne monitorovanie tkanivovej koncentrácie glukózy

Kontinuálne monitorovanie glykémie predstavuje podobnú technologickú revolúciu v diabetológii ako holterovské monitorovanie v kardiológii. Pri cieli terapie diabetu dosiahnuť takmer normálne hodnoty koncentrácie glukózy v krvi, monitorovanie hladín glykémie môže pomôcť pri minimalizácii rizík...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Matej Bendžala, Boris Krahulec, Peter Sabaka, Michal Makovník, Ľudovít Gašpar
Počet zobrazení článku: 125x

Číst článek odemčeno


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější