Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Diabetická retinopatia 2: Liečba diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly

Liečba diabetickej retinopatie (DR) a diabetického edému makuly (DEM) vychádza z nových poznatkov v etiopatogenéze ochorenia. Liečba DR a DEM má dve úrovne: 1. dobrá kontrola glykémie, čo potvrdili svojimi závermi klinické štúdie Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy, Diabetes...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Mária Molnárová
Počet zobrazení článku: 208x

Číst článek odemčeno


Terapeutické rozhodovanie na základe klinických algoritmov a medicíny dôkazov: modelová kazuistika

Úvod Lekár v&160;interpretuje údaje z&160;rôznych informačných zdrojov. Hodnotí nielen základné ochorenie, ale aj komorbidity. Formuluje klinický problém. Pri rozhodovaní mu napomáha medicína dôkazov (Evidence Based Medicine – EBM) a&160;finančné náklady spojené s&160;jeho sociálnu situáciu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 98x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus – poznatky antickej medicíny

Okolo roku 300&160;matematik Eudemos z&160;metódy jej vtedajšej liečby popísal v&160;pravdepodobne aj lekár Aurelius Cornelius Celsus, ktorý napísal mnohozväzkovú encyklopédiu Historia naturalis. Zaoberala sa filozofiou, lekárstvom, poľnohospodárstvom, právom, rétorikou a&160;tlači už v&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Bc. Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 80x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Riziko kardiovaskulárnej mortality zvýšením krvného tlaku o&160;výškou krvného tlakud) nie je známe 2. Hypertenzia sa u&160;diabetes mellitus vyskytuje v: a) 20–30&160;%c) 60–70&160;% 3. Diabetes mellitus sa u&160;hypertenziou vyskytuje v: a) 5–10&160;%c) 20–50...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 70x

Číst článek odemčeno


Prvé výsledky štúdie ORIGIN ako najočakávanejšej prezentácie na 72. vedeckom stretnutí Americkej diabetologickej asociácie – ADA 2012

Nepochybne najočakávanejšou udalosťou na tohtoročnom 72. vedeckom stretnutí Americkej diabetologickej asociácie (ADA), ktorá sa v&160;časopise The New England Journal of Medicine 2012; 367(4): 319–328. Štúdia ORIGIN Štúdia ORIGIN bola dizajnovaná asi pred 10&160;cieľom otestovať v&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


XXII. diabetologické dni v Košiciach

XXII. diabetologické dni sa konali v&160;5.–1.&160;2012 v&160;endokrinné ochorenia, predniesol MUDr. Z. Schroner. Cena predsedníctva SLS – Korecova cena bola za celoživotnú výskumnú a&160;diabetológii udelená docentke A. Šofrankovej, ktorá nemohla zo zdravotných dôvodov odprednášať...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Ivan Tkáč
Počet zobrazení článku: 84x

Číst článek odemčeno


IX. kongres internej medicíny, Nový Smokovec 14.–16. 6. 2012

Vo vysokohorskom prostredí hotela Átrium sa konal v&160;podtitulom Integrovaná interná medicína. V&160;odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a&160;UPJŠ v&160;UPJŠ, ktorá zabezpečuje špecializačné štúdium, predniesli všetky prednášky v&160;prvej prednáške prof. I. Tkáč informoval o&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Ivan Tkáč
Počet zobrazení článku: 89x

Číst článek odemčeno


48. výročná konferencia EASD, Berlín

V&160;sa konal v&160;celého sveta, ktorí pracujú v&other:1160;s&160;týmto základným ochorením. Zdôraznila, že tak ako diabetes nerešpektuje hranice, tak i&160;týmto ochorením nepozná hranice krajín a&160;nových informácií. Vyjadrila potešenie, že môže pozdraviť účastníkov kongresu v&160;ich...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Andrej Dukát, Ján Gajdošík
Počet zobrazení článku: 76x

Číst článek odemčeno


Uličiansky V, Schroner Z, Mokáň M. Sprievodca diabetika na ceste životom

Vydanie prvé. Turany: P + M Turany 2012. 100 strán. ISBN 978-80-89410-22-4Publikácia autorov Vladimíra Uličianskeho, Zbynka Schronera a&160;rozsahu 100 strán edukačného textu je najkomplexnejšou publikáciou tohto typu, ktorá na Slovensku vyšla v&160;ich príbuzných môže byť vhodná pre zoznámenie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Ivan Tkáč
Počet zobrazení článku: 146x

Číst článek odemčeno


Haluzík M, Rychlík I a kolektiv. Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater

První vydání. Praha: Mladá fronta 2012. 152 stran. ISBN 978-80-204-2671-0Předkládaná publikace autorů Martina Haluzíka, Ivana Rychlíka a&160;pacientů s&160;jater. Jde o&160;diabetologii i&160;vysoké prevalenci diabetu ve světě a&160;v&160;000&160;vysoké procento jsou pacienti s&160;rozsáhlých...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Jaroslav Rybka
Počet zobrazení článku: 106x

Číst článek odemčeno


Diabetologické vzdelávanie na internete

V&160;oblasti diabetológie pomocou internetu. Všeobecne platí, že najaktuálnejším zdrojom nových informácií sú publikácie v&160;prednášajúcimi, či kolegami. Bohužiaľ nie vždy je možnosť navštíviť každé podujatie, a&160;silách jednotlivca zúčastniť sa všetkých prednášok na väčšom kongrese...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-3 / 2012
Autoři: Jozef Húska
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


Profesor MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, jubilujúci

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prednosta I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a&160;jeho bohatého pracovného životopisu by som uviedol najdôležitejšie údaje. Narodil sa 21. decembra roku 1957 v&160;roku 1983 ukončil Jesseniovu lekársku fakultu v...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Počet zobrazení článku: 162x

Číst článek odemčeno


Diabetes a kardiovaskulárny systém

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, bol som poverený redakčnou radou časopisu pripraviť číslo venované previazanosti ochorenia diabetes mellitus, najmä diabetu 2. typu, s&160;mortality populácie. Odborníci riešia otázku vzájomnej previazanosti týchto chorôb z&160;podieľajú sa významne na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín, Editor Tohto Čísla
Počet zobrazení článku: 98x

Číst článek odemčeno


Manažment starostlivosti o diabetika – kardiaka

Úvod do problematiky Pre diabetes mellitus (DM) je charakteristická hyperglykémia spôsobená buď nedostatočnou produkciou inzulínu, alebo nedobrou reakciou organizmu na inzulín. Diagnostické kritériá (podľa Americkej diabetologickej asociácie) sú nasledovné [1]: glykémia nalačno ≥ 7,0&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 100x

Číst článek odemčeno


Trvanie účinku, dôležitá vlastnosť antihypertenzívnych liekov

Pri liečbe hypertenzie sú dostupné rôzne lieky. Tradične sú charakterizované spôsobom účinku, napr. diuretiká, ACE-inhibítory, antagonisti angiotenzínových receptorov, blokátory vápnikových kanálov. Ich prognostický efekt je podobný, napriek výrazne odlišným mechanizmom zníženia krvného tlaku...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Rainer Düsing
Počet zobrazení článku: 135x

Číst článek odemčeno


Trvanie účinku, dôležitá vlastnosť antihypertenzívnych liekov

Pri liečbe hypertenzie sú dostupné rôzne lieky. Tradične sú charakterizované spôsobom účinku, napr. diuretiká, ACE-inhibítory, antagonisti angiotenzínových receptorov, blokátory vápnikových kanálov. Ich prognostický efekt je podobný, napriek výrazne odlišným mechanizmom zníženia krvného tlaku...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Rainer Düsing
Počet zobrazení článku: 147x

Číst článek odemčeno


Srdcové zlyhávanie a diabetes

Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie patria dnes podľa výskytu k tzv. epidemickým ochoreniam. Diabetes súčasne poháňa epidémiu srdcového zlyhávania. Čím ťažšia je klinická forma srdcového zlyhávania, tým vyššia je aj prítomnosť diabetu. Nezávisí na tom, či ide o systolické alebo diastolické...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín, Jozef Bulas
Počet zobrazení článku: 171x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus pri akútnom srdcovom zlyhávaní a pri akútnom koronárnom syndróme

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je komplexné, chronické, v mnohých smeroch unikátne, nevyliečiteľné (ale liečiteľné) ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Cieľom tejto práce je analýza výskytu DM2T u pacientov prijatých pre akútne srdcové zlyhanie (ASZ) a pacientov prijatých pre...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Miroslav Pernický, Marta Filková Karabová, Ján Murín
Počet zobrazení článku: 189x

Číst článek odemčeno


Diabetes a predsieňová fibrilácia

Fibrilácia predsiení je najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou v rutínnej klinickej praxi a asociuje hlavne so srdcovým zlyhávaním a tromboembolickými príhodami, hlavne s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Jej výskyt stúpa s predlžovaním veku i s lepšou liečbou iných kardiovaskulárnych ochorení...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín, Marta Filková Karabová, Miroslav Pernický, Martin Wawruch
Počet zobrazení článku: 153x

Číst článek odemčeno


Kardiorenálny syndróm v kontexte diabetes mellitus

Kardiorenálny syndróm je definovaný ako súčasná porucha funkcie srdca a obličiek, pri ktorej akútna alebo chronická dysfunkcia jedného orgánu môže indukovať akútnu alebo chronickú dysfunkciu orgánu druhého. Z nedávno zavedenej 5-stupňovej klasifikácie kardiorenálneho syndrómu predstavuje 5...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Marta Filková Karabová, Ján Murín
Počet zobrazení článku: 286x

Číst článek odemčeno


 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější