Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

[ 11 ]  12  13  14 

Diabetes mellitus a sekundárne imunodeficiencie

Diabetes mellitus 1., ako aj 2. typu je komplexná porucha, ktorá ovplyvňuje viaceré orgány a orgánové systémy, imunitný systém nevynímajúc. Pomerne často je príčinou sekundárneho imunodeficitu – postihuje tak mechanizmy nešpecifickej (chemotaxia, fagocytóza), ako aj špecifickej imunity (tvorba...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Daniela Kantárová, Mojmír Vrlík, Ivana Ságová, Dana Prídavková, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 118x

Číst článek odemčeno


Hodnotenie priebehu infekcie v oblasti hlavy a krku – porovnanie skupín pacientov diabetikov a nediabetikov

Cieľom predloženej štúdie je hodnotenie vplyvu diabetu na priebeh nešpecifickej infekcie v oblasti hlavy a krku a porovnanie so skupinou pacientov bez diabetu. Štúdiu tvorí skupina 459 pacientov, z ktorých 31 (7 %) je zaradená do skupiny pacientov s diabetes mellitus. V pozorovanom súbore bol...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Dušan Hirjak, Branislav Gális, Ida Kupcová
Počet zobrazení článku: 65x

Číst článek odemčeno


Konzumujú pacienti s diabetes mellitus 2. typu dostatočné množstvo ovocia a zeleniny?

Epidemiologická dotazníková štúdia analyzuje konzum ovocia a zeleniny u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Len 74,63 % žien a 50 % mužov konzumovalo v našej štúdii každý deň v týždni ovocie. Len 31,34 % žien a 16,22 % mužov konzumovalo každý deň v týždni zeleninu. Cieľom tejto práce je...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Linda Buková, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 111x

Číst článek odemčeno


DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes

Celoslovenský projekt DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes analyzuje vo vekovej skupine 16- až 20-ročných súčasnú úroveň nutričných a pohybových zvyklostí a informačných znalostí. Cieľom projektu bolo využitie aktívneho prístupu ku skupine tínedžerov a adolescentov na ovplyvnenie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Adriana Ilavská, Viera Cviková, Miroslav Helbich
Počet zobrazení článku: 93x

Číst článek odemčeno


52. kongres Európskej asociácie pre štúdium diabetu

12.–16. 9. 2016, Mníchov, Nemecko Kongresy Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD) majú dlhodobú tradíciu nielen v tom, že prinášajú vedecké poznatky najvyššieho kalibru, ale tiež tým, že spájajú najlepších výskumných pracovníkov a klinikov z celého sveta. Osobné stretnutia...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Počet zobrazení článku: 43x

Číst článek odemčeno


Európsky kardiologický kongres
Diabetologická zaujímavosť

27.–31. august 2016, Rím, Taliansko   Kongres ESC (European Society of Cardiology) sa konal vo Fiera di Roma, novom kongresovom centre Ríma, a zúčastnilo sa ho 35 000 odborníkov zo 140 krajín sveta a poctil ho návštevou aj pápež František. Tento ročník bol venovaný okrem iného kľúčovým...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Počet zobrazení článku: 44x

Číst článek odemčeno


Z histórie diabetologie – humanizmus a renesancia

Medicínu v období humanizmu a renesancie významne ovplyvnili nielen nové poznatky, ale aj boj s cirkvou, ktorá sa len ťažko vyrovnávala so stratou významnosti. Mnohí súčasníci a nasledovníci Paracelsusa súhlasili s nesprávnym tvrdením Claudia Galena, že cukrovka priamo súvisí s obličkami...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 44x

Číst článek odemčeno


Metabolické choroby a oko v detskom veku

Autori demonštrujú z vlastného klinického materiálu viaceré metabolické choroby s očnou symptomatológiou. Zdôrazňujú, že pacienti patriaci k týmto zriedkavým chorobám, prichádzajú nezriedka primárne s očnou symptomatológiou k oftalmológovi. Metabolický podklad sa dokazuje až odoslaním dieťaťa k...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Anton Gerinec, Dana Tomčíková, Vladimír Krásnik
Počet zobrazení článku: 126x

Číst článek odemčeno


Editorial

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia a čitatelia časopisu Forum Diabetologicum, dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo nášho špecializovaného odborného časopisu. Ide už o 6. ročník. Za nami stoja desiatky odborných článkov, kazuistík, správ z kongresov, historické pohľady a ďalšie krátke...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Počet zobrazení článku: 45x

Číst článek odemčeno


Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT je principiálne nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, v praxi sa začala používať len od roku 2015. Angiografické informácie získava súčasne zo sietnicového i chorioidálneho cievneho riečišťa bez použitia farbiva. Ako kontrast využíva pohyb krvných elementov a využíva...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Mária Molnárová, Miroslava Zelníková
Počet zobrazení článku: 217x

Číst článek odemčeno


Porovnanie účinnosti ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe diabetického edému makuly

Cieľ: Sledovať účinnosť ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe difúzneho diabetického edému makuly v úvodnej nasycovacej dávke (3 aplikácie).Materiál a metódy: Pacienti s difúznym diabetickým edémom makuly, centrálnou hrúbkou makuly (CMT) ≥ 250 µm a najlepšie korigovanou centrálnou...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Jana Štefaničková, Jaroslav Hasa
Počet zobrazení článku: 83x

Číst článek odemčeno


Autoimunita a diabetes mellitus

Autoimunitný mechanizmus vzniku ochorení je v súčasnosti veľmi aktuálna problematika. V diabetológii sa autoimunitný mechanizmus spomína v patofyziológii diabetes mellitus 1. typu (DM1T) najmä u mladých. Avšak v súčasnosti narastá aj počet pacientov s typickým obrazom DM1T manifestujúcim sa...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Peter Jackuliak, Juraj Payer
Počet zobrazení článku: 131x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a dermatologické ochorenia

Autori analyzujú problematiku výskytu dermatologických ochorení asociovaných s diabetes mellitus, najčastejšie jeho druhý typ. Uvádzajú stručný prehľad možného vplyvu glukózy a inzulínu na jednotlivé štruktúry dermis. Ochorenia asociované s diabetes mellitus, na základe literárnych údajov...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Klaudia Péčová jr, Juraj Péč, Roman Šutka
Počet zobrazení článku: 123x

Číst článek odemčeno


Nastal čas pre redukciu ischemickej choroby srdca pomocou ovplyvnenia sérového Lp(a)?

Isté genomické analýzy preukázali, že LPA gén asociuje s plazmatickou koncentráciou Lp(a), a ten sa pokladá za kauzálny rizikový faktor ischemickej choroby srdca (ICHS). A možno predpokladať, že redukciou sérovej koncentrácie Lp(a) priaznivo ovplyvníme vývoj ICHS. Metaanalýza údajov troch databáz...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 57x

Číst článek odemčeno


Ako monitorovať detského pacienta a adolescenta s diabetickou retinopatiou: kazuistika 20-ročnej pacientky a angio OCT

Na kazuistike 20-ročnej pacientky s 15-ročnou históriou DM 1. typu chceme priblížiť zásady moderných princípov diagnostiky a neinvazívneho monitorovania vývoja diabetickej retinopatie. Okrem dobrej anamnézy a klinického vyšetrenia v súčasnosti nezastupiteľnú rolu zohrávajú zobrazovacie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Mária Molnárová, Miroslava Zelníková
Počet zobrazení článku: 134x

Číst článek odemčeno


Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika

Prezentovaný je zriedkavý prípad 8-mesačného chlapca s obojstrannými kataraktami, u ktorého bol diagnostikovaný vrodený deficit galaktokinázy na základe metabolického skríningu pre kongenitálne bilaterálne katarakty. Pacient podstúpil operáciu – extrakciu katarakty obojstranne. Po zavedení...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Dana Tomčíková, Vladimir Bzdúch, Darina Behúlová, Anton Gerinec
Počet zobrazení článku: 142x

Číst článek odemčeno


Z histórie diabetológie – humanizmus a renesancia (pokračovanie)

Klinická medicína sa v období humanizmu a renesancie začala významne diferencovať na internú medicínu a chirurgiu. Staré názory boli konfrontované s novými poznatkami a skúsenosťami. Interná medicína sa zaoberala všetkými chorobami okrem chirurgických. Vychádzala z klasickej humorálnej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 48x

Číst článek odemčeno


Z odbornej literatúry

Francesco Bandello, Eric H. Souied, Giuseppe Querques (eds). OCT Angiography in Retinal and Macular Diseases Karger Verlag: Basel, New York 2016. 184 pp. ISBN-13: 978-3-31805829-1. ISBN-10: 978-3-31805830-7 Kolektív editorov Bandello, Souied a Querques uviedli v r. 2016 na trh publikáciu o...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2017
Autoři: Jana Štefaničková, Vladimír Krásnik
Počet zobrazení článku: 52x

Číst článek odemčeno


Z odbornej literatury

Štěpán Svačina. Antidiabetika – historie, současnost a perspektivy Axonite: Praha 2016. 198 s. ISBN 978-80-88046-09-7 Monografie prof. Svačiny nabízí čtivou a srozumitelnou formou moderní ucelený pohled na problematiku léčby diabetu. Prof. Svačina se zaměřuje zejména na klinický pohled na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2017
Počet zobrazení článku: 41x

Číst článek odemčeno


Editorial

Vážení čitatelia, milí priatelia! Stalo sa už akosi zvykom, že jednotlivé čísla časopisu Forum diabetologicum sú do veľkej miery monotematické. A bolo to práve pred rokom, keď sme pod vplyvom nových zásadných poznatkov veľkú časť obsahu 2. čísla venovali novým algoritmom v liečbe diabetes...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2017
Počet zobrazení článku: 49x

Číst článek odemčeno


[ 11 ]  12  13  14 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější