Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 

Diabetes mellitus a jeho komplikácie: kazuistika

Kazuistika opisuje polymorbídneho 53-ročného dlhoročného diabetika, hospitalizovaného pre nehojaci sa defekt na pravej dolnej končatine, febrility a dýchavicu. Pri prijatí pacient udával bolesti a opuch pravej dolnej končatiny, následne mu rana začala hnisať. Pridružila sa dýchavica a zvýšenie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Naďa Hučková, Laura Gužiková, Peter Sabaka, Jana Hodulíková, Ľudovít Gašpar
Počet zobrazení článku: 1110x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus – od antiky ku stredoveku

Cukrovku v&160;metodológie medicíny z&160;n.l). Ako lekár gladiátorov a&160;najhorších rímskych cisárov Marka Aurélia Commodusa Antoninusa (syna Marka Aurélia) a&160;Afriky Septimusa Severusa obhajoval a&160;medicíne až do konca 19. storočia. Popísal rozvetvené cievy v&160;oka a&160;nezmenenej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 124x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Kardiorenálny syndróm predstavuje: a) renálnu dysfunkciu spojenú s&160;stav po prekonanom infarkte myokarduc) renálnu insuficienciu a&160;poruchy rytmu srdca 2. V&160;diabetikov je spoločné postihnutie: a) hemodynamickéb) neurohumorálnec) imunologickéd) všetky z&160;mužovb...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 89x

Číst článek odemčeno


Viac ako 30 % ľudí na Slovensku je náchylných na cukrovku a nevie o tom

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) v&160;% ľudí na Slovensku je náchylných na cukrovku a&160;tom“. Konala sa dňa 13.&160;v&160;Bratislave. Hlavnou témou stretnutia s&160;možnosti jej riešenia v&160;programe SDS a&160;MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., podpredsedkyňa SDS a&160;výživy a&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Zuzana Némethyová, Hlavná Odborníčka Mz Sr Pre Diabetológiu, Poruchy Látkovej Premeny, Výživy
Počet zobrazení článku: 84x

Číst článek odemčeno


ESC Congress

Kardiovaskulárne ochorenia a&160;diabetikov, zacielené na akútne syndrómy Kardiológ má vedieť veľa aj o&160;vážne ochorenie s&160;USA je dominantnou príčinou mortality KV-ochorenie (u 49&160;iné ochorenia. Spomedzi KV-ochorení majú pri diabete zlú prognózu srdcové zlyhávanie, prekonanie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 80x

Číst článek odemčeno


Štúdia FREEDOM – optimálne riešenie viaccievneho koronárneho ochorenia u diabetikov

Na nedávnom Americkom kardiologickom kongrese (Los Angeles, 3.–7. 11. 2012, American Heart Association) v&160;diabete) je u&160;štúdiu „sponzorovanú“ výrobcom lieku či prístroja/katétra a&160;900&160;multivaskulárnym koronárnym postihnutím (zistené koronárnou angiografiou). Boli...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 81x

Číst článek odemčeno


Controversies to consensus in obesity, diabetes and hypertension 2012, Barcelona 2012

V dňoch 8.–11. novembra 2012&160;kongresovom centre Palau de Congressos de Catalunya v&160;obezitológii, diabetológii a&160;proti, kde sa pozvaní prednášajúci snažia prezentovať dôkazy pre alebo proti vybranej téze v&160;tumorigenézy (Leroith, USA), ďalší prednášajúci prezentovali...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Martin Javorský
Počet zobrazení článku: 88x

Číst článek odemčeno


Nové patofyziologické poznatky mění paradigma terapie

Ve dnech 14. až 15. prosince 2012&160;Trenčíně uskutečnilo slavnostní setkání českých a&160;– Uherské Hradiště – Vsetín a&160;garancí České a&160;příležitosti&160;Slovenské republiky. Odborný program sestavený prof. MUDr. J. Rybkou, DrSc. (Baťova nemocnice, Zlín) byl zaměřen převážně na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Alena Adamíková
Počet zobrazení článku: 91x

Číst článek odemčeno


Novela zákona o liekoch

Od 2. januára 2013&160;krátkom slede už druhá novela zákona č. 362/2011&160;liekoch a&160;o&160;doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), a&160;Z.z. Predchádzajúca novelizácia zákona bola vykonaná zákonom č. 244/2012&160;bola účinná od 1. septembra 2012. Zámerom článku je podať...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Viktor Klincko
Počet zobrazení článku: 85x

Číst článek odemčeno


Register autorov, klúčových slov a lektorov

Register autorovRegister autorov&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160; (číslo): strany Baláž D&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160; (2): 86–91 Bendžala M&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160;&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2013
Počet zobrazení článku: 74x

Číst článek odemčeno


Diabetická nefropatia: diagnostika, prevencia a liečba

1&160;– podobne ako diabetes mellitus&160;rozvinutom aj rozvojovom svete. Na základe všeobecne akceptovanej klasifikácie CKD podľa americkej National Kidney Foundation (NKF KDOQI) tab. 1, sa ich prevalencia v&160;%. Pacienti s&160;%), väčšina chorých sa nachádza v&160;štádiách s&160;progresii...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2-Suppl 1 / 2013
Autoři: Adrián Okša, Peter Ponťuch, Viera Spustová, Emil Martinka, Zuzana Némethyová, Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 133x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus – rane stredoveká arabská medicína

Najvýznamnejší islamský alchymista, astronóm, farmaceut, filozof, fyzik, hudobník, logik, matematik, pedagóg, poet a teológ z perzského Rayy neďaleko iránskeho Teheránu Rhazes (Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya al-Razi, 865–925 n.l.) bol jeden z najvýznamnejších lekárov všetkých čias. Bol...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 88x

Číst článek odemčeno


Profesor MUDr. Juraj Payer, CSc., 55-ročný

Profesor MUDr. Juraj Payer, CSc., sa narodil 13. marca 1958&160;Bratislave ukončil v&160;a od začiatku svojej klinickej praxe sa venoval internej medicíne a&160;vedecké ambície spôsobili pomerne rýchly štart ku klinickej a&160;odbore vnútorné choroby v&160;to bol naozaj len začiatok pracovnej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: I. Lazúrová
Počet zobrazení článku: 125x

Číst článek odemčeno


MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., jubilujúca

Okrúhle životné jubileum – dôvod na zastavenie sa a&160;Bratislave. Nasledovala atestácia z&160;odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a&160;odbore klinická výživa, sekundárske roky, práca vo funkcii ordinára diabetológa na IV. internej klinike LF UK a&160;Dia centrum plus v&160;výživy...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: V. Uličiansky
Počet zobrazení článku: 116x

Číst článek odemčeno


Životné jubileum doc. MUDr. Emila Martinku, PhD.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., sa narodil v&160;v&160;roku 1988&160;Martine, kde aj následne pracoval vo funkcii lekára a&160;Martine. V&160;dosiahol titul PhD. a&160;sa habilitoval v&160;odbore vnútorné lekárstvo a&160;výživy. Docent Emil Martinka zastáva od roku 2000&160;Národnom...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: M. Mokáň
Počet zobrazení článku: 92x

Číst článek odemčeno


Laudácia k životnému jubileu doc. MUDr. Slavomíry Filipovej, CSc.

V týchto dňoch si pripomíname významné životné jubileum pani docentky Slavomíry Filipovej. Pani docentka Filipová pochádza z&160;Kokavy. Táto krásna časť našej krajiny napokon predurčila i&160;profesionálneho života. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK pracovala pod vedením dvoch...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: A. Dukát
Počet zobrazení článku: 112x

Číst článek odemčeno


Editorial

Vážení čitatelia, dovoľte mi privítať vás na stránkach druhého tohtoročného čísla časopisu Forum diabetologicum, v&160;diabetickej nohy. Výsledky v&160;tieto komplikácie sú hlavnými parametrami hodnotenia starostlivosti o&160;diabetes mellitus aj v&160;väčšinou z&160;včasnejšiu diagnostiku...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: E. Martinka
Počet zobrazení článku: 92x

Číst článek odemčeno


Léčba hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Pro diabetiky má snížení krevního tlaku zásadní význam. Léčba hypertenze má být vždy iniciována u diabetiků s krevním tlakem ≥ 140/90 mm Hg. U pacientů s vysokým normálním krevním tlakem (130–139/85–89 mm Hg) lze léčbu hypertenze doporučit, pouze pokud je přítomna mikroalbuminurie. Ve...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: R. Cífková
Počet zobrazení článku: 152x

Číst článek odemčeno


Diabetická noha: epidemiologické údaje a aktuálne možnosti lokálnej liečby

Riziko amputácie nohy u diabetikov je 15–40-krát vyššie než v bežnej populácii a súvisí so syndrómom diabetickej nohy (SDN), čo je stav definovaný ako infekcia, ulcerácia alebo deštrukcia tkanív nohy v dôsledku neuropatie alebo ischémie. SDN sa v priebehu ochorenia môže rozvinúť až u 15...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: E. Martinka
Počet zobrazení článku: 506x

Číst článek odemčeno


Patofyziologické aspekty syndrómu diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy je závažná komplikácia základného ochorenia diabetes mellitus. Je definovaný ako ulcerácia, prípadne deštrukcia tkanív distálne od členka, ktorá sa za nepriaznivých okolností komplikuje infekciou, prípadne gangrénou a vedie až k nežiaducej amputácii končatiny. V...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: B. Krahulec, L. Štrbová
Počet zobrazení článku: 169x

Číst článek odemčeno


 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější