Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11 

Liečba anti-VEGF u diabetika 1. typu: kazuistika

Cieľ: Popísať klinický priebeh liečby mladého diabetika ranibizumabom, metabolicky dekompenzovaného, s diabetickým edémom makuly (DEM) a rozsiahlymi neovaskularizáciami terča zrakového nervu (NVD). Kazuistika: 23-ročný diabetik trpiaci ochorením diabetes mellitus 1. typu (DM1T) bol odoslaný na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Lívia Javorská, Mária Michalková, Alena Kučerová
Počet zobrazení článku: 296x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a glaukóm

Asociácia diabetes mellitus (DM) a primárneho glaukómu s otvoreným uhlom (POAG) je kontroverzná a často zavádzajúca pre existenciu rôznych definícií diabetes mellitus a glaukómu. Tielsch et al nadizajnovali r. 1995 štúdiu, účelom ktorej bolo prehodnotiť túto asociáciu. Výsledky štúdie asociáciu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Mária Praženicová
Počet zobrazení článku: 264x

Číst článek odemčeno


Prvé výsledky z prvého Oftalmologického reading centra

Výsledky pilotnej štúdie ukázali, že výskyt patologických nálezov na očnom pozadí súvisiacich s diabetes mellitus bol vyšší, než uvádzajú údaje NCZI, súčasne však nižší (aspoň u pacientov s diabetes mellitus 1. typu), než aký uvádzajú literárne zdroje. Tento fakt možno hodnotiť pozitívne, pretože...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Emil Martinka, Marta Ondrejková, Eva Fabiánová, Denisa Křivánková, Monika Gajdošová
Počet zobrazení článku: 146x

Číst článek odemčeno


Prvé Oftalmologické reading centrum v NEDU Ľubochňa v spolupráci s II. Očnou klinikou nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a očného centra Oftal vo Zvolene.

SDS a&160;súčasnej dobe najčastejšou príčinou slepoty u&160;produktívnom veku v&160;dôsledku diabetických komplikácií je diabetická retinopatia a&160;čase diagnózy diabetu najmä pri diabetes 2. typu, čo je spôsobené najmä oneskorenou dia­gnózou diabetu. Oneskorené je však často aj prvé...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 116x

Číst článek odemčeno


Novinky v kategorizácii liekov
Liečba analógmi inzulínu od 1. 10. 2013 plne hradená pre pacientov do 18. roku veku a pre tehotné a dojčiace diabetičky

Vychádzajúc z&160;Diador) a&160;to u&160;dojčiacich žien, pokiaľ je takáto liečba indikovaná a&160;súlade s&160;súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Liečba analogmi inzulínu či už bazálnymi („dlhoúčinkujúcimi“) alebo prandiálnymi („krátkoúčinkujúcimi“) predstavuje totiž...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Počet zobrazení článku: 82x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. V&160;indikáciám pars plana vitrektómie pri proliferatívnej diabetickej retinopatii? a) trakčné odlúpenie sietnice s&160; a) novovytvorených ciev na terči zrakového nervu a&160;krvácaní. 5. Ktorá indikácia patrí k&160;regmatogénne odlúpenie sietnice 6. Laserkoagulácia sietnice...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Vladimír Krásnik
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


IU Scott, HW Flynn, WE Smiddy. Diabetes and ocular disease, Past, Present and Future Therapies.
2nd edition. Oxford University Press: New York 2010. 496s. ISBN 978-0-19-534023-5

Kolektív 42&160;Scottovej (Hershey, Pennsylvania, USA), dr. Harryho W&160;dr. Williama E&160;roku 2010&160;ktorá prináša momentálne najucelenejší pohľad na celú problematiku diabetu a&160;najkompletnejšiu modernú publikáciu tohto zamerania vydanú v&160;samostatných kapitol, ktoré podrobne...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Vladimír Krásnik
Počet zobrazení článku: 79x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a Ibn Sina známy ako Avicena

Avicenna (Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina al-Balkhi ; asi *980–†1037) bol perzský astronóm, básnik, filozof, fyzik, politik, prírodovedec, učenec a vedec, ktorý je považovaný za otca modernej medicíny. Napísal 450 kníh, ktoré koncentrujú širokú škálu vedomostí najmä zo stredovekej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 79x

Číst článek odemčeno


10. vedecká konferencia v Topoľčiankach venovaná pamiatke prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.

22. 3. 2013, Topoľčianky 23. februára 2013&160;rokov od smrti prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., prednostu Ústavu patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice, prvého ponovembrového rektora UPJŠ, experimentálneho diabetológa, zakladateľa a&160;viacerých domácich a&160;zahraničnej medicíny. Odborný...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Marta Korecová
Počet zobrazení článku: 86x

Číst článek odemčeno


European Congress On Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO13-IOF)

17.–20. 4. 2013, Rím, hotel Cavalieri Tohtoročný Európsky kongres o&160;osteoartritíde sa konal v&160;Ríme, v&160;ústnych prezentácií (z toho 8&160;preklinických prezentácií, 58&160;bolo odprezentovaných viac ako 600&160;ekonomické aspekty osteoporózy (European Society for clinical and...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Juraj Payer, Martin Kužma, Peter Jackuliak
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


XXIII. diabetologické dní s medzinárodnou účasťou

12.–14. 6. 2013, Bratislava, Double Tree by Hilton Hotel V&160;sa v&160;poradí XXIII. diabetologické dni s&160;histórii tohto podujatia sa tieto dni konali v&160;Bratislave. Akciu zorganizoval Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v&160;Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS). Predsedom...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 82x

Číst článek odemčeno


73rd Scientific Session of American Diabetes Association (ADA)

21.–25. 6. 2013, Chicago, McCormick Place Convention Center V&160;sa uskutočnil 73. kongres Americkej diabetologickej asociácie (ADA – American Diabetes Assocation). Hostiteľským mestom bolo americké mesto Chicago vo federálnom štáte Illinois. Odborný program kongresu bol rozdelený do 8...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 84x

Číst článek odemčeno


European Society of Cardiology Congress 2013
Aktuálne problémy diabetológie v kontexte súčasnej kardiológie

31. 8.–4. 9. 2013, Amsterdam Výročný kongres Európskej kardiologickej spoločnosti priniesol aj rad tém venujúcich sa problematike vzájomného prepojení diabetu a&160;spoločných menovateľov horeuvedených dvoch odborností sa pozornosť neustále upriamuje na ciele inzulínovej rezistencie (IR) a...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 74x

Číst článek odemčeno


Register kľúčových slov

Register kľúčových slov akútne srdcové zlyhávanie (1): 23–26 akútny koronárny syndróm (1): 23–26 aliskirén (1): 11–17 antiagregační léčba (2): 68–73 antidiabetiká (1): 18–22 antihypertenzívne lieky (1): 11–17 anti-VEGF (3): 185–188 AT1-blokátory (2): 68...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Počet zobrazení článku: 68x

Číst článek odemčeno


Register autorov

autor (číslo): strany autor (číslo): strany Adamíková A (1): 51–52 Adámková V (2): 102–107 Avramovová M (2): 140–145 Baňárová A (2): 155–156 Bém R (2): 102–107 Bukovská A (1): 41 (2): 148 (3): 208 Bulas J (1): 18–22 Cífková R (2): 68–73 Dukát...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Počet zobrazení článku: 68x

Číst článek odemčeno


Klinická obezitológia

NOVINKA Prvé vydanie Čitateľom k dispozícii už od novembra 2013 MOŽNÉ OBJEDNAŤ NA fama@fa-ma.cz ALEBO NA secretarysma@ba.telecom.sk ZA CENU 32,90 EUR PLUS POŠTOVNÉ Monografia garantovaná obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti Lektorovali: prof. MUDr...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Počet zobrazení článku: 158x

Číst článek odemčeno


Editorial

Marián Mokáň, editor tohto čísla Vážené čitateľky, vážení čitatelia, diabetes mellitus patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie sa šíriace chronické ochorenia, postihujúce všetky vrstvy obyvateľstva. Je to ochorenie, ktoré je dramatické nielen svojím pandemickým charakterom, zdravotným dopadom...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 227x

Číst článek odemčeno


Liečba diabetes mellitus 2. typu: Ako nízko sa máme dostať?
Lieč skoro, lieč bezpečne!

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú hlavnú príčinu úmrtia u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Zlepšenie glykemickej kontroly, ktorá znižuje kardiovaskulárne riziko, je napriek tomu diskutovanou témou. Hoci dobrá glykemická kontrola dokáže znížiť riziko mikrovaskulárnych...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Matthias Blüher
Počet zobrazení článku: 173x

Číst článek odemčeno


Liečba diabetes mellitus 2. typu: Ako nízko sa máme dostať?
Lieč skoro, lieč bezpečne!

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú hlavnú príčinu úmrtia u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Zlepšenie glykemickej kontroly, ktorá znižuje kardiovaskulárne riziko, je napriek tomu diskutovanou témou. Hoci dobrá glykemická kontrola dokáže znížiť riziko mikrovaskulárnych komplikácií...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Matthias Blüher
Počet zobrazení článku: 139x

Číst článek odemčeno


Hypoglykémia ako rizikový kardiovaskulárny faktor

Hypoglykémia sa považuje za nový kardiovaskulárny rizikový faktor, ktorý ovplyvňuje mortalitu pacientov s diabetes mellitus. Spája sa s hemodynamickými zmenami, poruchami rytmu, ischémiou myokardu a protrombotickým stavom, ako aj so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych príhod a zvýšenou...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Marián Mokáň, Peter Galajda
Počet zobrazení článku: 145x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější