Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11 

Hypoglykémia pri non-B-bunkových nádoroch

Non-B-bunkové nádory sú vzácnou príčinou hypoglykémie. Ide väčšinou o veľké a pomaly rastúce mezenchýmové alebo epitelové nádory produkujúce nadmerné množstvá inzulínu podobného rastového faktoru IGF2 (tzv. IGF2-ómy). Pri non-B-bunkových nádoroch býva prítomná hypoglykémia nalačno spojená so...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 144x

Číst článek odemčeno


Hypoglykémia u pacientov hospitalizovaných na internom oddelení: prevalencia a najčastejšie príčiny jej vzniku

Hypoglykémia je závažnou a potenciálne život ohrozujúcou udalosťou. Opakovaná hypoglykémia je spojená s vyššou kardiovaskulárnou mortalitou a môže viesť ku kognitívnemu a neurologickému poškodeniu. O jej prevalencii v skupine hospitalizovaných pacientov nie sú dostatočné informácie. Cieľom práce...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Matej Samoš, Peter Galajda, Michal Mokáň, Matej Stančík, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 189x

Číst článek odemčeno


Akútne komplikácie diabetes mellitus – výskyt u pacientov na metabolickej jednotke a kazuistika

Diabetes mellitus patrí medzi jedno z najzávažnejších ochorení dnešnej doby. Napriek tomu, že ľudstvu je známe už od staroveku, morbidita a mortalita tohto ochorenia v súčasnosti naznačuje, že i napriek širokým terapeutickým možnostiam ide o ťažkého súpera. Na vysokej mortalite pacientov s...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Stanislava Daruľová, Juraj Krivuš, Matej Stančík, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 246x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Incidencia diabetickej ketoacidózy sa pohybuje v&160;diabetikov ročneb) 6,1–7&160;diabetikov ročnec) 4,6–8/1000&160;diabetikov ročne 2. Mortalita na diabetickú ketoacidózu sa pohybuje v&160;&160;&160;&160;&160;&160; 7–15&160;&160;&160;&160;&160;&160; 8–16&160;&160;&160;&160;&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 76x

Číst článek odemčeno


Stredoveké poznatky z diabetológie

Arabský chirurg, lekár, parazitológ a&160;cukrovke. Hlavný dôraz kládol na empirické a&160;šarlatánstva a&160;chirurga. Presadzoval overovanie chirurgických postupov najskôr na zvieratách a&160;jeho kníh sa zachovali len tri. Najznámejšia kniha Kitáb al-Taisir fil-Mudawat wa al-Tadbir...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 77x

Číst článek odemčeno


49th Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD)
23.–27. 9. 2013, Barcelona

V dňoch 23. až 27. septembra 2013&160;poradí už 49. kongres Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD). Kongres sa konal v&160;viac odborníkov, tohto roku sa ho zúčastnilo takmer 19 000&160;viac ako 100&160;Veľkej Británie v&160;aktívnej účasti bolo prihlásených viac ako 2 500&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Zuzana Némethyová
Počet zobrazení článku: 89x

Číst článek odemčeno


13th EURETINA Congress
26.–29. 9. 2013, Hamburg

Európsky Retina Congress sa konal v&160;septembra 2013&160;Hamburgu. Posledné novinky zo sietnice boli prezentované v&160;paralelne prebiehalo 30&160;video prezentácií. Veľmi zaujímavým bol kurz mikropulznej laserkoagulácie sietnice, na ktorom jednoznačne zaznela potreba laserkoagulácie s&160...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Vladimír Krásnik, Jana Štefaničková, Jela Valášková, Iveta Števánková
Počet zobrazení článku: 75x

Číst článek odemčeno


Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy, Iwar Klimeš (eds) a kol. Klinická obezitológia.

Na návštěvě konference Slovenské asociace aterosklerózy se mi dostala do rukou zajímavá knižní novinka. Kniha Klinická obezitológia, která je dílem rozsáhlého čtyřicetičlenného kolektivu autorů pod vedením docenta Borise Krahulce a&160;několika důvodů. Na první pohled zaujme moderním...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2014
Autoři: Michal Vrablík
Počet zobrazení článku: 128x

Číst článek odemčeno


Diabetes a tehotenstvo – aktuálny manažment: editorial

Vážené dámy a páni, je pre nás všetkých v redakčnom tíme veľkým zadosťučinením, že časopis Forum diabetologicum sa úspešne prepracoval na pozíciu vysoko hodnotených odborných periodík a po dvoch rokoch svojej existencie azda nejestvuje diabetológ, ktorý by tento časopis nepoznal. Veríme že je...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Marián Mokáň, editor tohto čísla
Počet zobrazení článku: 95x

Číst článek odemčeno


Co obnáší přijetí nových mezinárodních doporučení pro screening a diagnózu gestačního diabetes mellitus?

Gestační diabetes mellitus (GDM) je porucha metabolizmu glukózy vzniklá v těhotenství, která po porodu spontánně mizí. Často se však vrací v dalším těhotenství a později během života ve formě diabetu 2. typu (DM2T). Podobně jako celosvětově stoupá incidence DM2T, zvyšuje se i výskyt GDM. Zatímco...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík
Počet zobrazení článku: 335x

Číst článek odemčeno


Vedenie tehotnej diabetičky diabetológom

Článok prináša aktuálny prehľad klasifikácie, diagnostiky a manažmentu diabetu v tehotnosti. Rozoberané sú tu možnosti liečby jednotlivých typov diabetu vrátane diéty, inzulínovej terapie a perorálnych antidiabetík. Samostatné časti sú venované prehľadu rizík diabetu pre tehotnú ženu a jej plod...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Silvia Dókušová, Karol Dókuš, Marianna Rončáková, Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 190x

Číst článek odemčeno


Prekoncepčná príprava diabetičiek 1. a 2. typu

Gravidita u diabetičiek 1. a 2. typu tvorí iba malú časť problematiky diabetológie. Jej význam je však determinovaný vysokou rizikovosťou pre matku i plod. Intrauterínny vývoj a životaschopnosť plodu sú priamo závislé od prekoncepčnej prípravy a metabolickej kompenzácie diabetu. Článok sa zaoberá...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Lucia Féderová, Miroslav Korbeľ, Zuzana Nižňanská
Počet zobrazení článku: 111x

Číst článek odemčeno


Miesto ultrasonografickej diagnostiky v sledovaní gravidity komplikovanej diabetom tehotnej ženy

Prehľadová práca prináša širší pohľad na význam a postavenie ultrasonografickej (USG) diagnostiky v manažmente tehotností žien s preexistujúcim diabetes mellitus. Zameraná je na miesto USG pri hodnotení stavu a vývoja plodu ohrozeného diabetom tehotnej ženy. Pre prehľadnosť je tematika členená...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Karol Dókuš, Silvia Dókušová, Emil Martinka, Ján Danko
Počet zobrazení článku: 129x

Číst článek odemčeno


Pôrodnícky manažment diabetičiek 1. a 2. typu

Diabetes mellitus je najčastejšie metabolické ochorenie, s ktorým sa v tehotnosti stretávame. Gravidita u diabetičiek je vysoko riziková. V snahe dosiahnuť porovnateľné perinatologické výstupy s nediabetickou populáciou je potrebné zlepšiť prekoncepčnú prípravu a dodržiavať prísne glykemické...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Lucia Féderová, Miroslav Korbeľ, Zuzana Nižňanská
Počet zobrazení článku: 136x

Číst článek odemčeno


Starostlivosť o dieťa diabetickej matky

V súčasnosti existuje viacero kontroverzií v súvislosti manažmentom komplikácií postihujúcich deti diabetických matiek, ako je novorodenecká hypoglykémia, hypokalcémia, polycytémia a respiračný distres. V prehľadovom článku sa venujeme patofyziologickým zmenám u novorodencov diabetických matiek...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Zuzana Uhríková, Mirko Zibolen
Počet zobrazení článku: 129x

Číst článek odemčeno


Stredoveké poznatky z diabetológie 2

V najznámejšej stredovekej knihe o&160;zistené nálezy pri rôznych chorobách. Pozornosť venoval prítomnosti hnisu, sedimentu a&160;moči. Brilantne oddeľoval hematúriu z&160;ako sekundárny dôsledok systémových chorôb sprevádzaných horúčkou. Popísal, že močový sediment sa nemôže usadiť na dne...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 82x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Úlohy, ktoré zastáva USG-diagnostika u tehotných diabetičiek, sú: a) posúdenie lokalizácie tehotnosti b) posúdenie vývoja plodu c) datovanie tehotnosti d) všetky z uvedených 2. Moderná perinatologická starostlivosť umožňuje predikciu komplikácií tehotnosti: a) preeklampsia b...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Emil Martinka, Silvia Dókušová
Počet zobrazení článku: 73x

Číst článek odemčeno


Lieky a dietologické prípravky pre liečbu diabetes mellitus kategorizované na Slovensku v rokoch 2013–2014 a ich indikačné obmedzenia

„Evidence based medicine“ v&160;dnes už poznáme viac ako 150&160;konečnom dôsledku k&160;krvi (hyperglykémii). Navyše, tieto defekty sa môžu navzájom kombinovať, čím sa heterogenita ešte zvýrazňuje. To znamená (a prax to potvrdzuje), že rovnako liečba vyžaduje terapeutické ovplyvnenie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2014
Autoři: Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 113x

Číst článek odemčeno


Editorial

Milí čitatelia, držíte v rukách tretie tohtoročné číslo časopisu Forum diabetologicum, ktorý sa od svojho vzniku pomerne rýchlo etabloval medzi odbornými periodikami. Čitateľ v ňom nájde články určené pre klinickú prax, ako aj prezentáciu vlastných, často i prio­ritných výsledkov. Všetci...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., Frcp
Počet zobrazení článku: 112x

Číst článek odemčeno


Poruchy metabolizmu cukrů u Cushingova syndromu

Cushingův syndrom (CS) je vzácné onemocnění způsobené zvýšenou sekrecí kortizolu a jeho působením na organizmus spojené se zvýšenou morbiditou a mortalitou, především kardiovaskulární. Zvýšená morbidita a mortalita je do značené míry důsledkem metabolických změn obdobných metabolickému syndromu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Michal Kršek
Počet zobrazení článku: 217x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější