Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11 

Osteoporóza a diabetes mellitus

Osteoporóza sa dnes považuje spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami za civilizačnú chorobu. Predstavuje celosvetovo významne narastajúci zdravotný problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt fraktúr výrazne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na zdravotnú...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Peter Jackuliak, Juraj Payer
Počet zobrazení článku: 315x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a ochorenia štítnej žľazy

Ochorenia štítnej žľazy postihujú približne 10–15 % diabetikov (pre porovnanie - u nediabetikov sa uvádza výskyt tyreopatií obvykle okolo 6 %). Mechanizmy vzájomnej súvislosti medzi diabetes mellitus (DM) a tyreopatiami sú komplexné a nie sú ešte zďaleka objasnené. Autoimunitné tyreopatie (AIT...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Zdenek Schroner, Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 200x

Číst článek odemčeno


Vitamín D a metabolický syndróm u žien so syndrómom polycystických ovárií

Úvod: Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich endokrinopatií žien reprodukčného veku s prevalenciou 4–18 %. Okrem poruchy menštruačného cyklu s následnými poruchami plodnosti, hyper­androgenémie a jej kožných prejavov, nachádzame u týchto žien aj početné...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Jana Figurová, Ingrid Dravecká, Jana Petríková, Martin Javorský, Darina Petrášová, Ivica Lazúrová
Počet zobrazení článku: 235x

Číst článek odemčeno


Register kľúčových slov, autorov a lektorov

Registre ročníku 3 (2014) ke stažení zde [PDF].

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Počet zobrazení článku: 60x

Číst článek odemčeno


Metabolický syndróm a pečeň

V súčasnosti máme čoraz viac dôkazov o tom, že okrem tradične uznávaných činiteľov, ktoré poškodzujú pečeň (alkohol, vírusy a pod) aj prítomnosť metabolického syndrómu vyvoláva lézie v pečeni. Tieto siahajú od jednoduchej steatózy pečene, cez steatohepatitídu, ktorá progreduje do fibrózy až...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Tomáš Koller
Počet zobrazení článku: 178x

Číst článek odemčeno


Účinnosť a znášanlivosť vildagliptínu ako lieku druhej voľby v porovnaní s inými perorálnymi antidiabetikami pri diabetes mellitus 2. typu
Celosvetová observačná štúdia v podmienkach reálnej klinickej praxe (EDGE – výsledky subanalýzy pacientov zaradených na Slovensku)

Úvod: Starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je komplikovaná zvyšujúcim sa počtom liekov, ktoré sú v súčasnosti pre liečbu tohto ochorenia k dispozícii. Zatiaľ čo metformín je uznávaným liekom prvej voľby v rámci monoterapie pri DM2T, v neskoršom období je zvyčajne potrebná...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Katarína Rašlová, Dagmar Bucková
Počet zobrazení článku: 134x

Číst článek odemčeno


Asociácia srdcového zlyhávania Európskej kardiologickej spoločnosti

17.–20. 5. 2014, Atény Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia W. Zhao (Baton Rouge, USA). Cievne mozgové príhody a úroveň glykémie u diabetikov. Mnoho prác v minulosti preukázalo, že diabetes je z hľadiska kardiovaskulárnej (KV) prognózy tzv. „ženským ochorením“, t.j. škodiacim viac...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Počet zobrazení článku: 65x

Číst článek odemčeno


Montpellierska lekárska škola

Vplyv Salernskej lekárskej a prekladateľskej školy nahradila v stredoveku na dve storočia, 13. a 14., najpreslávenejšia lekárska škola v juhofrancúzskom Montpellier. Montpellierska lekárska škola využívala predovšetkým poznatky arabskej medicíny. Pôsobili na nej významní stredovekí lekári...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 83x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Hlavné osteoporotické zlomeniny sú: a) fraktúra chrbtice b) fraktúra proximálneho femuru c) fraktúra členkovej kosti d) všetky z uvedených 2. Pre vzájomný vzťah „diabetes mellitus 2.typu a osteoporóza“ platí: a) pacienti s DM2T majú zníženú kostnú denzitu b) u pacientov s...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2014
Autoři: Juraj Payer, Peter Jackuliak
Počet zobrazení článku: 59x

Číst článek odemčeno


Koronárna choroba srdca a diabetes mellitus 2. typu.
Pohľad kardiológa – editorial

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, napísanie tohto editorialu som si nechala až na koniec svojej editorskej práce s týmto číslom časopisu Forum diabetologicum. Chcela som si najskôr pozorne prečítať všetky príspevky autorov, ktorých som si dovolila osloviť k spolupráci a ktorí aj všetci...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Slavomíra Filipová
Počet zobrazení článku: 80x

Číst článek odemčeno


Modifikujúca diéta a cvičenie v prevencii koronárnej choroby srdca pri ochorení diabetes mellitus 2. typu

The increased risk of coronary heart disease (CHD) in patients with impaired blood sugar concentration and diabetes mellitus (DM) is well documented. In the Whitehall Study of 18 403 male civil servants aged 40–64 years, 71/2-year coronary-heart-disease (CHD) mortality was examined in...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: PhD. George Fodor
Počet zobrazení článku: 66x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a ochorenia srdca. Nové paradigmy? – editorial

Myslím si, že vhodným začiatkom tohto úvodníka by mohli byť tieto slávne slová z legendárnej španielskej novely o donovi Quijotovi. V preklade znamenajú asi toľko, že osud vedie naše šťastia oveľa lepšie, ako by sme očakávali. Úmrtia na choroby srdca v civilizovanom svete (na rozdiel od...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Fesc
Počet zobrazení článku: 76x

Číst článek odemčeno


Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku a ambulantného monitorovania EKG u pacientov s koronárnou chorobou srdca

Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú suverénne vedúcu príčinu chorobnosti a úmrtnosti vo vyspelých krajinách, Slovensko nevynímajúc. Artériová hypertenzia, ako i koronárna choroba srdca, sú často združené v rámci polymorbidity pacientov. Metódy ambulantného monitorovania krvného tlaku ako i...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Ľudovít Gašpar, Iveta Gašparová
Počet zobrazení článku: 114x

Číst článek odemčeno


Diabetes, kardiovaskulárne choroby a mikrocirkulácia

Kardiovaskulárna choroba (KVCH) je najčastejšou príčinou úmrtia u pacienta s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Veľká časť chorobnej záťaže nemôže byť vysvetlená len bežnými kardiovaskulárnymi (KV) rizikovými faktormi. Populačné štúdie odhalili 80% výskyt hypertenzie u pacientov s diabetom, čo je...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: William David Strain, Damilola D Adingupu, Päivi Maria Paldánius
Počet zobrazení článku: 164x

Číst článek odemčeno


Diétne zmeny a cvičenie v prevencii koronárnej choroby srdca u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Vyššie riziko koronárnej choroby srdca (KCHS) je u pacientov s poruchou glukózového metabolizmu a diabetes mellitus (DM) dobre známe. V štúdii Whitehall bola skúmaná 2-ročná mortalita (n = 71) na KCHS vo vzorke 18 403 úradníkov mužského pohlavia vo veku 40–64 rokov v spojitosti s...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: PhD. George Fodor
Počet zobrazení článku: 93x

Číst článek odemčeno


Diabetes, kardiovaskulárne choroby a mikrocirkulácia

Kardiovaskulárna choroba (KVCH) je najčastejšou príčinou úmrtia u pacienta s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Veľká časť chorobnej záťaže nemôže byť vysvetlená len bežnými kardiovaskulárnymi (KV) rizikovými faktormi. Populačné štúdie odhalili 80% výskyt hypertenzie u pacientov s diabetom, čo je...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: William David Strain, Damilola D Adingupu, Päivi Maria Paldánius
Počet zobrazení článku: 126x

Číst článek odemčeno


Klinická diagnostika stabilnej koronárnej choroby srdca

V diagnostike koronárnej choroby srdca (KCHS) majú chronické (stabilné) formy významné miesto v ambulantnej a nemocničnej internistickej/kardiologickej praxi. Stabilná angína pektoris predstavuje jeden z najčastejších dia­gnostikovaných kardiologických stavov. Včasné rozpoznanie symptomatológie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Slavomíra Filipová
Počet zobrazení článku: 136x

Číst článek odemčeno


Koronárna choroba srdca a ženy

Celosvetovo sú kardiovaskulárne ochorenia hlavnou príčinou úmrtnosti u žien s prihliadnutím na vek, rasu, etnicitu, hoci ich prevalencia narastá najmä po menopauze. Na narastajúcom výskyte kardiovaskulárnych ochorení u žien sa podieľa mnoho faktorov, niektoré z nich sú ovplyvniteľné (nadváha...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Anna Vachulová, Martin Svetlošák, Andrea Vašková, Jozef Pacák, Branislav Vohnout, Ľuboš Urban, Slavomíra Filipová
Počet zobrazení článku: 180x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a arytmie

Diabetes mellitus druhého typu (DM2T) sa považuje za významný rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb, je ekvivalentov koronárnej choroby srdca. Tento fakt je pre klinikov známy a je súčasťou manažmentu každého diabetika 2. typu. DM2T sa spája s vyššou incidenciou niektorých srdcových arytmií...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Počet zobrazení článku: 172x

Číst článek odemčeno


Akútny koronárny syndróm a diabetes mellitus z pohľadu invazívneho kardiológa

Diabetes mellitus patrí medzi rizikové faktory rozvoja akútneho koronárneho syndrómu a zásadným spôsobom ovplyvňuje prognózu pacientov po prekonaní AKS. Invazívny kardiológ musí brať do úvahy prítomnosť diabetu vo všetkých fázach manažmentu pacientov s AKS: fáza diagnostiky – môže byť...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Počet zobrazení článku: 143x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější