Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11 

Nové medikamenty v liečbe obezity: ich dostupnosť pre klinickú prax

Prvou líniou v liečbe obezity je kombinácia nízko kalorickej diéty, zvýšenej pohybovej aktivity a behaviorálnej terapie. Pokiaľ tieto možnosti zlyhávajú, do úvahy prichádza účinná a bezpečná farmakoterapia. Situácia na trhu anti­obezitík sa mení, do klinickej praxe vstupuje aj kombinačná...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Ľubomíra Fábryová
Počet zobrazení článku: 202x

Číst článek odemčeno


Metabolické zmeny po bariatrických/metabolických operáciách

Bariatrická chirurgia je vo svete dostatočne známa a známy je aj jej vplyv na redukciu hmotnosti. Od koncentrácie na redukciu hmotnosti sa v novom miléniu presúva pozornosť na vplyv chirurgickej intervencie na komorbidity. Jednotlivé typy operácií majú rozdielne metabolické dôsledky, rozdielny...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Pavol Holéczy, Marek Bužga, Eva Figurová
Počet zobrazení článku: 200x

Číst článek odemčeno


Diabezita a syndróm spánkového apnoe

Diabetes mellitus 2 typu (DM2T) aj obštrukčné spánkové apnoe (OSA) predstavuje medicínsky problém, ktorý sa dotýka širokého okruhu špecialistov. Patofyziologický mechanizmus prepojenia medzi DM2T a OSA je doteraz nejasný. Prevalencia OSA je medzi populáciou 5–15 %, avšak výskyt OSA medzi...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Viliam Donič, Viera Doničová
Počet zobrazení článku: 116x

Číst článek odemčeno


Nealkoholová tuková choroba pečene – závažná komorbidita diabezity

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) predstavuje široké spektrum klinicko-patologických stavov (jednoduchá steatóza – steatohepatitída – cirhóza pečene s jej komplikáciami). Rizikovými faktormi pre rozvoj NAFLD sú obezita, diabetes mellitus 2. typu (DM2T), hypertriglyceridémia. NAFLD...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Mária Belovičová, Valéria Mašterová
Počet zobrazení článku: 122x

Číst článek odemčeno


Novinky z kongresu American Heart Assotiation 2015 zamerané na diabetológiu

7.–11. novembra 2015, Orlando (FL), USA Problematike kontroly krvného tlaku u diabetikov sa venoval dr. R. Townsend z Pittsburgu v USA. Spomenul v úvode, že už v r. 1982 dr. Parving z Dánska preskúmal klinické skúsenosti z liečby diabetikov a zistil, že úprava krvného tlaku u...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 64x

Číst článek odemčeno


Cvičenie a metabolizmus: výskum a translácia do praxe
Správa zo sympózia Exercise Metabolism – Cell Metabolism Symposia

Júl 2015, Amsterdam, Holandsko Množstvo významných svetových vedcov zaoberajúcich sa metabolizmom, najmä obezitou a diabetom 2. typu a benefičnými účinkami pohybovej aktivity na ľudské zdravie a zdravé starnutie sa stretlo v júli roku 2015 v Amsterdame. Stretli sa na sympóziu, ktoré s...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Barbara Ukropcová, Jozef Ukropec
Počet zobrazení článku: 70x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test

1. Psoriáza je asociovaná s: a) metabolickým syndrómom b) nealkoholickou steatózou pečene c) endoteliálnou dysfunkciou d) všetky odpovede sú správne 2. Na liečbu závažných foriem chronickej ložiskovej psoriázy sú registrované biologiká: a) anti-TNFα b) anti-TNFα, anti-IL17 c) anti...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Ľ. Fábryová
Počet zobrazení článku: 61x

Číst článek odemčeno


Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, milí čitatelia

Jar nám opäť vlieva do žíl nový elán a po viacerých búrkach sa začína znova vyjasňovať. Ale tak je tomu stále dookola. Aj náš spoločný časopis Forum Diabetologicum (a je tu už piaty rok!) v poslednej dobe čelil viacerým otáznikom. Avšak, aj vďaka pozitívnej odozve Vás čitateľov a výbornej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Počet zobrazení článku: 66x

Číst článek odemčeno


Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice.
Analýza dat VZP

Autoři předkládají výsledky analýzy dat o kvalitě péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus v ČR. Data byla získána z databází Všeobecné zdravotní pojišťovny za léta 2003-2013. Zaměřili jsme se zejména na celkovou mortalitu, preskripci metforminu a sulfonylurey, incidenci amputací u...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Denisa Janíčková Žďárská, Jan Brož, Pavlína Piťhová, Petr Honěk, Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Zdeněk Rušavý, Milan Kvapil
Počet zobrazení článku: 202x

Číst článek odemčeno


Iatrogénna hypoglykémia ako závažný medicínsky problém

Iatrogénna hypoglykémia predstavuje závažný medicínsky problém. Tento fenomén nielenže limituje intenzifikáciu glykemickej kontroly, ale spája sa aj so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej a celkovej morbidity a mortality. Jedná sa pritom o častý nežiadúci účinok, ktorého frekvencia narastá s...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Emil Martinka, Michaela Mišániková
Počet zobrazení článku: 125x

Číst článek odemčeno


Výskyt diabetickej retinopatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií predstavuje výskyt diabetickej retinopatie (DR) na Slovensku 19,9 %. Keďže tento údaj je nižší než priemerný výskyt uvádzaný v literatúre pre kaukazoidnú rasu (35,4 % u všetkých diabetikov, 77,3 % u pacientov s diabetom 1. typu (DM1T) a 25,2...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Emil Martinka, Marta Ondrejková, Lucia Mikulová, Michaela Mišániková, Monika Gajdošová, 
mária Praženicová, Marianna Rončáková, Silvia Dókušová, Arash Davani
Počet zobrazení článku: 165x

Číst článek odemčeno


Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Metabolický syndróm vzniknutý po transplantácii obličky je výsledkom viacerých faktorov, ktoré sú identické s rizikovými faktormi v bežnej populácii, avšak aj faktorov typických pre transplantovaných pacientov – predovšetkým účinkov imunosupresívnej liečby. V súbore 268 pacientov po...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Ľudovít Laca, Blažej Palkoci, Denisa Osinová, Pavel Makovický, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 170x

Číst článek odemčeno


Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu (v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle kombinovanú terapiu s využitím účinku na viacerých úrovniach. Súčasné možnosti umožňujú v neporovnateľne väčšej miere využívať...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Emil Martinka, Vladimír Uličiansky, Marián Mokáň, Ivan Tkáč, Peter Galajda, Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 670x

Číst článek odemčeno


Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálne meranie glykémie (v súlade s aktuálnym znením indikačných obmedzení)

Podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumy umožňuje prostredníctvom vopred naprogramovaných opakovaných minidávok individualizáciu bazálnej substitúcie inzulínu pre jednotlivé časové obdobia dňa v hodinových intervaloch, s možnosťou diferenciácie o 0,05 až 0,01 U/hodinu. Umožňuje tak zohľadniť a...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Emil Martinka, Marián Mokáň, Vladimír Uličiansky, Silvia Dókušová, Miriam Čiljaková, Ingrid Dravecká, Michaela Mišániková, Ľubomír Barák, Miroslav Paľko, Darina Návratová, Výbor SDS
Počet zobrazení článku: 170x

Číst článek odemčeno


Kardiovaskulárne riziko a diabetes mellitus, odborné sympózium na XXXI. kongrese Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a konferencii pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS

7.–9. apríl 2016, Bratislava V dňoch 7.–9. apríla 2016, sa v Bratislave v hoteli Holiday Inn uskutočnil už XXXI. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a konferencia pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS. Prezidentkou kongresu bola doc. MUDr. Slavomíra Filipová...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 66x

Číst článek odemčeno


Infekcie urogenitálneho traktu u diabetičiek

Diabetes mellitus, najmä nedostatočne kontrolovaný, predstavuje rizikový faktor pre vznik infekčných ochorení, vrátane infekcií urogenitálneho ústrojenstva žien trpiacich diabetom. K najčastejším infekciám močovo-pohlavných orgánov u diabetičiek patria vulvovaginálna kandidóza, bakteriálna...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Karol Dókuš, Silvia Dókušová
Počet zobrazení článku: 71x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a pridružené choroby

Diabetes mellitus je choroba postihujúca svojimi komplikáciami takmer celý organizmus a jej riešenie si okrem odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy vyžaduje aj multidisciplinárny prístup viacerých ďalších medicínskych odborov. Už len oblasť špecifických mikrovaskulárnych...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Počet zobrazení článku: 67x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie

Obe ochorenia, diabetes mellitus i srdcové zlyhávanie, sú dnes epidémiami. V 70. rokoch 20. storočia sme mali 3,5 % diabetikov, dnes je to 7 %, ale prediabetikov je 12,5 %. Výskyt srdcového zlyhávania je asi 1,5–2,0 %, ale vo veku > 65 rokov je to 10 %. Rizikovými faktormi srdcového...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Ján Murín, František Mikla, Soňa Kiňová
Počet zobrazení článku: 86x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a hepatitida C

Extrahepatální projevy infekce virem hepatitidy C (HCV) jsou velmi časté. Souvislost s infekcí HCV je považována za prokázanou i u membranoproliferativní glomerulonefritidy, leukocytoklastické vaskulitidy, lymfoproliferativních onemocnění (zejména B-buněčného lymfomu), Sjögrenova a sicca syndromu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Petr Husa, Petr Husa Jr
Počet zobrazení článku: 68x

Číst článek odemčeno


Chronická obštrukčná choroba pľúc, metabolický syndróm a diabetes mellitus

Stúpajúca prevalencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa stáva celosvetovým problémom. Predstavuje závažný problém pre svoju stále stúpajúcu morbiditu, mortalitu a vysoké náklady na liečbu. CHOCHP je multikomponentné ochorenie, ktoré je spájané s viacerými extrapulmonálnymi prejavmi, ktoré...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2016
Autoři: Eva Rozborilová
Počet zobrazení článku: 76x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější