Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Forum Diabetologicum

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Úvod: Napriek významnému pokroku v liečbe diabetu, viac ako polovica detí nedosahuje optimálnu metabolickú kontrolu diabetu. V medzinárodnej štúdii TEENs bol v roku 2014...

Autoři: Miriam Čiljaková, Andrea Milanová, Dana Černochová, Eva Mendelová, Jarmila Vojtková, Alenka Szokeová
Číslo: 2/2017

Číst článek

Inzulínová liečba v staršom veku

Inzulínová liečba v staršom veku

Diabetes mellitus patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia u starších ľudí. Pre optimálny manažment je dôležitý individuálny prístup k pacientovi so stanovením jeho...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Inzulin má proaterogenní účinek, endogenní hyperinzulinmie je spjata s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Léčba exogenním inzulinem může zvyšovat kardiovaskulární riziko...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Liečba inzulínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je prirodzenou potrebou v dôsledku vývoja ochorenia, s postupným ubúdaním vlastnej sekrécie inzulínu. Hoci sa...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Diabetes mellitus a dermatologické ochorenia

Diabetes mellitus a dermatologické ochorenia

Autori analyzujú problematiku výskytu dermatologických ochorení asociovaných s diabetes mellitus, najčastejšie jeho druhý typ. Uvádzajú stručný prehľad možného vplyvu glukózy a...

Autoři: Klaudia Péčová jr, Juraj Péč, Roman Šutka
Číslo: 1/2017

Číst článek

Autoimunita a diabetes mellitus

Autoimunita a diabetes mellitus

Autoimunitný mechanizmus vzniku ochorení je v súčasnosti veľmi aktuálna problematika. V diabetológii sa autoimunitný mechanizmus spomína v patofyziológii diabetes mellitus 1...

Autoři: Peter Jackuliak, Juraj Payer
Číslo: 1/2017

Číst článek

Porovnanie účinnosti ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe diabetického edému makuly

Porovnanie účinnosti ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe diabetického edému makuly

Cieľ: Sledovať účinnosť ranibizumabu a pegaptanibu sodného v liečbe difúzneho diabetického edému makuly v úvodnej nasycovacej dávke (3 aplikácie).Materiál a metódy: Pacienti s...

Autoři: Jana Štefaničková, Jaroslav Hasa
Číslo: 1/2017

Číst článek

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT je principiálne nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, v praxi sa začala používať len od roku 2015. Angiografické informácie získava súčasne zo...

Autoři: Mária Molnárová, Miroslava Zelníková
Číslo: 1/2017

Číst článek

Ako monitorovať detského pacienta a adolescenta s diabetickou retinopatiou: kazuistika 20-ročnej pacientky a angio OCT

Ako monitorovať detského pacienta a adolescenta s diabetickou retinopatiou: kazuistika 20-ročnej pacientky a angio OCT

Na kazuistike 20-ročnej pacientky s 15-ročnou históriou DM 1. typu chceme priblížiť zásady moderných princípov diagnostiky a neinvazívneho monitorovania vývoja diabetickej...

Autoři: Mária Molnárová, Miroslava Zelníková
Číslo: 1/2017

Číst článek

Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika

Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika

Prezentovaný je zriedkavý prípad 8-mesačného chlapca s obojstrannými kataraktami, u ktorého bol diagnostikovaný vrodený deficit galaktokinázy na základe metabolického skríningu...

Autoři: Dana Tomčíková, Vladimir Bzdúch, Darina Behúlová, Anton Gerinec
Číslo: 1/2017

Číst článek

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2017

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější