Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Forum Diabetologicum

Transkutánna oxymetria – prínos v manažmente diabetika

Transkutánna oxymetria – prínos v manažmente diabetika

Transkutánna oxymetria má v angiologickej praxi viacero uplatnení. Možno ňou hodnotiť závažnosť ischémie tkanív, vyhodnocovať akútny i dlhodobý vplyv farmakologickej...

Autoři: Ľudovít Gašpar, Andrea Komorníková, Laura Slezáková
Číslo: 3/2017

Číst článek

Manažment kardiovaskulárneho rizika u diabetikov v svetle aktuálnych odporúčaní

Manažment kardiovaskulárneho rizika u diabetikov v svetle aktuálnych odporúčaní

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou morbidity a mortality u ľudí s diabetom 2. typu. Článok prináša novšie odporúčané postupy v manažmente kardiovaskulárneho rizika u...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Studie Fourier: Přinesla málo nebo moc? Nebo jen nenaplnila přehnaná očekávání?

Studie Fourier: Přinesla málo nebo moc? Nebo jen nenaplnila přehnaná očekávání?

V současné době jsou schváleny ke klinickému použití léky zcela nové třídy hypolipidemik, tzv. PCSK9-inhibitory. V mnoha zemích EU, včetně Slovenska, jsou tyto léky rovněž...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení (FP) a diabetes mellitus (DM) sú ochorenia s vysokou prevalenciou a závažným dopadom na zdravotný stav obyvateľstva. Pacienti s DM majú vyššie riziko vzniku...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Farmakologický manažment diabetickej dyslipidémie

Farmakologický manažment diabetickej dyslipidémie

Kardiovaskulárne ochorenia sa u diabetikov 2. typu vyskytujú extrémne často. Dôvodom okrem iného je aj prítomnosť charakteristickej aterogénnej dyslipidémie, ktorá významne...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii

Úvod: Napriek významnému pokroku v liečbe diabetu, viac ako polovica detí nedosahuje optimálnu metabolickú kontrolu diabetu. V medzinárodnej štúdii TEENs bol v roku 2014...

Autoři: Miriam Čiljaková, Andrea Milanová, Dana Černochová, Eva Mendelová, Jarmila Vojtková, Alenka Szokeová
Číslo: 2/2017

Číst článek

Inzulínová liečba v staršom veku

Inzulínová liečba v staršom veku

Diabetes mellitus patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia u starších ľudí. Pre optimálny manažment je dôležitý individuálny prístup k pacientovi so stanovením jeho...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Léčba inzulinem a kardiovaskulární komplikace

Inzulin má proaterogenní účinek, endogenní hyperinzulinmie je spjata s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Léčba exogenním inzulinem může zvyšovat kardiovaskulární riziko...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Inzulín v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Liečba inzulínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je prirodzenou potrebou v dôsledku vývoja ochorenia, s postupným ubúdaním vlastnej sekrécie inzulínu. Hoci sa...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda diagnostiky a monitoringu diabetickej retinopatie

Angio OCT je principiálne nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, v praxi sa začala používať len od roku 2015. Angiografické informácie získava súčasne zo...

Autoři: Mária Molnárová, Miroslava Zelníková
Číslo: 1/2017

Číst článek

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2017

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější