Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Emil Martinka;  Silvia Dókušová
Působiště autorů: Národný endokrinologický a diabetologický ústav, diabetologické oddelenie, primár doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., Ľubochňa
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(2): 102-103
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Úlohy, ktoré zastáva USG-diagnostika u tehotných diabetičiek, sú:

 • a) posúdenie lokalizácie tehotnosti
 • b) posúdenie vývoja plodu
 • c) datovanie tehotnosti
 • d) všetky z uvedených

2. Moderná perinatologická starostlivosť umožňuje predikciu komplikácií tehotnosti:

 • a) preeklampsia
 • b) rastová reštrikcia plodu
 • c) predčasný pôrod
 • d) predikcia nie je možná

3. Optimálne obdobie pre USG-diagnostiku fetálnych malformácií je:

 • a) prvý trimester
 • b) druhý trimester
 • c) tretí trimester
 • d) všetky z uvedených

4. Narastajúca hodnota HbA1c u tehotných žien s preexistujúcim diabetom:

 • a) predikuje riziko rôznych malformácií plodu
 • b) neovplyvňuje vývoj srdca plodu
 • c) nemá kritickú hodnotu, pod ktorou riziko malformácií neexistuje
 • d) všetky z uvedených

5. U tehotných žien s preexistujúcim DM1T a DM2T sú za optimálne považované uvedené hodnoty glykémie a HbA1c:

 • a) pred jedlom, pred spaním a nočná glykémia 4,0–5,4 mmol/l
 • b) maximálna glykémia po jedle 5,4–7,1 mmol/l
 • c) HbA1c < 6,0 %
 • d) všetky z uvedených

6. K najčastejším tehotenským komplikáciám u diabetičiek patrí:

 • a) vznik hypertenzie a preeklampsie
 • b) predčasny pôrod
 • c) diabetická retinopatia
 • d) častejší výskyt malformácií plodu

7. Odporúčania pre skríning a diagnostiku GDM:

 • a) záťažový test s 50 g glukózy v 24.–28. týždni tehotnosti
 • b) záťažový test so 100 g glukózy v 24.–28. týždni tehotnosti
 • c) 75g oGTT-test na vylúčenie GDM v 24.–28. týždni tehotnosti
 • d) hodnotenie glykémie na lačno po 1. aj 2. hodine trvania testu

8. Použitie dlhodobých analógov inzulínu v tehotnosti:

 • a) sa neodporúča v prvom trimestri
 • b) sa odporúča
 • c) je možné použiť inzulín glargin
 • d) je možné použiť inzulín aspart

9. Riziko hypoglykémie pri klasickej tehotenskej nevoľnosti:

 • a) je zanedbateľné
 • b) narastá
 • c) klesá
 • d) tehotenská nevoľnosť na glykémiu nemá vplyv

10. Perorálne antidiabetiká je počas tehotnosti treba:

 • a) vysadiť a tehotné liečiť iba diétnymi opatreniami
 • b) nahradiť inzulínom
 • c) ešte prebiehajú klinické štúdie bezpečnosti
 • d) nie je známe

11. Nízkodávková hormonálna antikoncepcia pre diabetičky:

 • a) je vhodná
 • b) v prípade prítomnosti komplikácií diabetu je treba jej zváženie
 • c) nie je vhodná
 • d) dlhodobé sledovania nenašli významnú asociáciu s diabetom

12. Od 24. týždňa gravidity u tehotnej ženy s diabetom liečenej inzulínom:

 • a) spotreba exogénneho inzulínu stúpa
 • b) spotreba exogénneho inzulínu klesá
 • c) sa exogénny inzulín nepodáva
 • d) sa u všetkých tehotných žien prechádza na podávanie inzulínovou pumpou

13. Predčasné ukončenie gravidity u diabetičky (pred dovŕšeným 37. gestačným týždňom) je indikované pri:

 • a) zlej metabolickej kompenzácii diabetu
 • b) intrauterínnom ohrození plodu
 • c) ohrození matky
 • d) nie je indikované

14. Počas spontánneho, indukovaného alebo operačného pôrodu:

 • a) by sa glykémia mala udržiavať v rozmedzí 5–6 mmol/l resp. 4–8 mmol/l
 • b) by sa glykémia mala udržiavať v hodnotách > 10 mmol/l, aby sa predišlo hypoglykémii
 • c) sa glykémia monitoruje v 1–2 hodinových intervaloch
 • d) ani jedno z uvedeného

15. Počas spontánneho, indukovaného alebo operačného pôrodu u matky s diabetom liečenej inzulínom

 • a) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá
 • b) spotreba exogénne podávaného inzulínu stúpa
 • c) prechádza sa na podávanie výlučne bazálneho inzulínu
 • d) je potrebné liečbu inzulínom prerušiť

16. Po pôrode u matky s diabetom liečenej inzulínom

 • a) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá na úroveň pred pôrodom
 • b) diabetičky nastavené na podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy pokračujú v aplikácii dávok ako pred graviditou
 • c) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá na úroveň pred graviditou
 • d) po spontánnom pôrode sa pacientka s diabetom čo najskôr realimentuje a pokračuje sa v subkutánnom podávaní inzulínu

17. Hypoglykémia u novorodenca je definovaná ako:

 • a) glykémia ≤ 2,2 mmol/l počas prvých 4 hodín života a glykémia ≤ 2,5 mmol/l v následných hodinách
 • b) glykémia ≤ 3,9 mmol/l
 • c) glykémia ≤ 5,0 mmol/l
 • d) ani jedno z uvedených

18. Plod počas intrauterinného vývoja ohrozuje:

 • a) chronická hyperglykémia
 • b) epizódy hypoglykémie
 • c) novorodenecká hypoglykémia
 • d) všetko uvedené

19. Po narodení dieťaťa diabetickej matky je potrebné:

 • a) podrobné fyzikálne vyšetrenie s cieľom vylúčenia zjavných vrodených vývojových chýb
 • b) nakŕmenie dieťaťa v priebehu prvej hodiny života
 • c) glykémia by mala byť odobratá nalačno a 30 minút po nakŕmení
 • d) RTG-vyšetrenie hrudníka u všetkých novorodencov

20. Výskyt GDM:

 • a) sa doposiaľ uvádzal medzi 3–4 %
 • b) celosvetovo klesá vzhľadom na kvalitu lekárskej starostlivosti
 • c) podľa nových kritérií je viac ako 2-násobný
 • d) nemá vplyv na vývoj gravidity

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se