Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Emil Martinka;  Silvia Dókušová
Působiště autorů: Národný endokrinologický a diabetologický ústav, diabetologické oddelenie, primár doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., Ľubochňa
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(2): 102-103
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Úlohy, ktoré zastáva USG-diagnostika u tehotných diabetičiek, sú:

 • a) posúdenie lokalizácie tehotnosti
 • b) posúdenie vývoja plodu
 • c) datovanie tehotnosti
 • d) všetky z uvedených

2. Moderná perinatologická starostlivosť umožňuje predikciu komplikácií tehotnosti:

 • a) preeklampsia
 • b) rastová reštrikcia plodu
 • c) predčasný pôrod
 • d) predikcia nie je možná

3. Optimálne obdobie pre USG-diagnostiku fetálnych malformácií je:

 • a) prvý trimester
 • b) druhý trimester
 • c) tretí trimester
 • d) všetky z uvedených

4. Narastajúca hodnota HbA1c u tehotných žien s preexistujúcim diabetom:

 • a) predikuje riziko rôznych malformácií plodu
 • b) neovplyvňuje vývoj srdca plodu
 • c) nemá kritickú hodnotu, pod ktorou riziko malformácií neexistuje
 • d) všetky z uvedených

5. U tehotných žien s preexistujúcim DM1T a DM2T sú za optimálne považované uvedené hodnoty glykémie a HbA1c:

 • a) pred jedlom, pred spaním a nočná glykémia 4,0–5,4 mmol/l
 • b) maximálna glykémia po jedle 5,4–7,1 mmol/l
 • c) HbA1c < 6,0 %
 • d) všetky z uvedených

6. K najčastejším tehotenským komplikáciám u diabetičiek patrí:

 • a) vznik hypertenzie a preeklampsie
 • b) predčasny pôrod
 • c) diabetická retinopatia
 • d) častejší výskyt malformácií plodu

7. Odporúčania pre skríning a diagnostiku GDM:

 • a) záťažový test s 50 g glukózy v 24.–28. týždni tehotnosti
 • b) záťažový test so 100 g glukózy v 24.–28. týždni tehotnosti
 • c) 75g oGTT-test na vylúčenie GDM v 24.–28. týždni tehotnosti
 • d) hodnotenie glykémie na lačno po 1. aj 2. hodine trvania testu

8. Použitie dlhodobých analógov inzulínu v tehotnosti:

 • a) sa neodporúča v prvom trimestri
 • b) sa odporúča
 • c) je možné použiť inzulín glargin
 • d) je možné použiť inzulín aspart

9. Riziko hypoglykémie pri klasickej tehotenskej nevoľnosti:

 • a) je zanedbateľné
 • b) narastá
 • c) klesá
 • d) tehotenská nevoľnosť na glykémiu nemá vplyv

10. Perorálne antidiabetiká je počas tehotnosti treba:

 • a) vysadiť a tehotné liečiť iba diétnymi opatreniami
 • b) nahradiť inzulínom
 • c) ešte prebiehajú klinické štúdie bezpečnosti
 • d) nie je známe

11. Nízkodávková hormonálna antikoncepcia pre diabetičky:

 • a) je vhodná
 • b) v prípade prítomnosti komplikácií diabetu je treba jej zváženie
 • c) nie je vhodná
 • d) dlhodobé sledovania nenašli významnú asociáciu s diabetom

12. Od 24. týždňa gravidity u tehotnej ženy s diabetom liečenej inzulínom:

 • a) spotreba exogénneho inzulínu stúpa
 • b) spotreba exogénneho inzulínu klesá
 • c) sa exogénny inzulín nepodáva
 • d) sa u všetkých tehotných žien prechádza na podávanie inzulínovou pumpou

13. Predčasné ukončenie gravidity u diabetičky (pred dovŕšeným 37. gestačným týždňom) je indikované pri:

 • a) zlej metabolickej kompenzácii diabetu
 • b) intrauterínnom ohrození plodu
 • c) ohrození matky
 • d) nie je indikované

14. Počas spontánneho, indukovaného alebo operačného pôrodu:

 • a) by sa glykémia mala udržiavať v rozmedzí 5–6 mmol/l resp. 4–8 mmol/l
 • b) by sa glykémia mala udržiavať v hodnotách > 10 mmol/l, aby sa predišlo hypoglykémii
 • c) sa glykémia monitoruje v 1–2 hodinových intervaloch
 • d) ani jedno z uvedeného

15. Počas spontánneho, indukovaného alebo operačného pôrodu u matky s diabetom liečenej inzulínom

 • a) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá
 • b) spotreba exogénne podávaného inzulínu stúpa
 • c) prechádza sa na podávanie výlučne bazálneho inzulínu
 • d) je potrebné liečbu inzulínom prerušiť

16. Po pôrode u matky s diabetom liečenej inzulínom

 • a) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá na úroveň pred pôrodom
 • b) diabetičky nastavené na podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy pokračujú v aplikácii dávok ako pred graviditou
 • c) spotreba exogénne podávaného inzulínu klesá na úroveň pred graviditou
 • d) po spontánnom pôrode sa pacientka s diabetom čo najskôr realimentuje a pokračuje sa v subkutánnom podávaní inzulínu

17. Hypoglykémia u novorodenca je definovaná ako:

 • a) glykémia ≤ 2,2 mmol/l počas prvých 4 hodín života a glykémia ≤ 2,5 mmol/l v následných hodinách
 • b) glykémia ≤ 3,9 mmol/l
 • c) glykémia ≤ 5,0 mmol/l
 • d) ani jedno z uvedených

18. Plod počas intrauterinného vývoja ohrozuje:

 • a) chronická hyperglykémia
 • b) epizódy hypoglykémie
 • c) novorodenecká hypoglykémia
 • d) všetko uvedené

19. Po narodení dieťaťa diabetickej matky je potrebné:

 • a) podrobné fyzikálne vyšetrenie s cieľom vylúčenia zjavných vrodených vývojových chýb
 • b) nakŕmenie dieťaťa v priebehu prvej hodiny života
 • c) glykémia by mala byť odobratá nalačno a 30 minút po nakŕmení
 • d) RTG-vyšetrenie hrudníka u všetkých novorodencov

20. Výskyt GDM:

 • a) sa doposiaľ uvádzal medzi 3–4 %
 • b) celosvetovo klesá vzhľadom na kvalitu lekárskej starostlivosti
 • c) podľa nových kritérií je viac ako 2-násobný
 • d) nemá vplyv na vývoj gravidity

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se