Autodidaktický test


Autoři: Ľ. Fábryová
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2016; 5(1): 60-61
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Psoriáza je asociovaná s:

 • a) metabolickým syndrómom
 • b) nealkoholickou steatózou pečene
 • c) endoteliálnou dysfunkciou
 • d) všetky odpovede sú správne

2. Na liečbu závažných foriem chronickej ložiskovej psoriázy sú registrované biologiká:

 • a) anti-TNFα
 • b) anti-TNFα, anti-IL17
 • c) anti-TNFα, anti-IL17, anti-IL12/23
 • d) anti-TNFα, anti-IL17, anti-IL12/23, anti-IL6

3. V EÚ máme schválené na chronický manažment obezity nasledovné medikamenty

 • a) orlistat, lorkaserín, fentermín/topiramát ER, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3,0 mg
 • b) orlistat, lorkaserín, fentermín/topiramát ER
 • c) orlistat, fentermín, naltrexon SR/bupropión SR
 • d) orlistat, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3,0 mg

4. V manažmente obezity modifikácia životného štýlu predstavuje kombináciu

 • a) diétnej, pohybovej a behaviorálnej liečby
 • b) diétnej a pohybovej liečby
 • c) diétnej a medikamentóznej liečby
 • d) diétnej, pohybovej liečby a bariatrickej-metabolickej chirurgie

5. Ktoré BMI spĺňa kritérium pre morbídnu obezitu a koľko takýchto dospelých pacientov máme na Slovensku?

 • a) BMI > 40 kg/m2, viac ako 1 % dospelej populácie
 • b) BMI < 40 kg/m2, viac ako 10 % dospelej populácie
 • c) BMI > 40 kg/m2, nemáme osoby s týmto BMI
 • d) BMI 30–35, 18,32 % dospelej populácie

6. Medikamenty určené na krátkodobú liečbu obezity by sme nemali u pacientov používať viac ako

 • a) 1 rok
 • b) 6 mesiacov
 • c) 3 týždne
 • d) 3 mesiace

7. Ktorý je základný princíp diétnej liečby obezity?

 • a) negatívna energetická bilancia
 • b) znížený príjem sacharidov na úkor bielkovín
 • c) znížený príjem tukov a zvýšený príjem komplexných sacharidov
 • d) všetko uvedené

8. Čo platí pre veľmi prísne sacharidové diéty?

 • a) používajú sa ako diéty 2. línie
 • b) indikujú sa, ak je nutná rýchlejšia strata telesnej hmotnosti
 • c) aplikujú sa len určitú dobu
 • d) dodržiavajú sa pod dozorom špecialistu

9. V udržiavacích režimoch získaného úbytku telesnej hmotnosti sa osvedčili prístupy

 • a) náhrady jedál
 • b) použitie príslušnej farmakoterapie
 • c) nízkosacharidové diéty
 • d) doplnky výživy

10. O metabolickej chirurgii sa hovorí od

 • a) 1945
 • b) 1968
 • c) 1989
 • d) začiatku 21. storočia

11. Najčastejšou operáciou v súčasnosti je

 • a) jejunoileálny bypass
 • b) bandáž žalúdka
 • c) rukávová resekcia žalúdka
 • d) gastrický bypass

12. Biliopankreatická diverzia má najvýznamnejší vplyv na

 • a) diabetes mellitus 2. typu
 • b) systémovú hypertenziu
 • c) hypercholesterolémiu
 • d) steatózu pečene

13. Po rukávovej resekcii žalúdka hladina ghrelinu

 • a) stúpa
 • b) klesá
 • c) nemení sa
 • d) závisí od hodnoty BMI

14. Inhibítory DPP4 vedú k

 • a) 5-násobnému zvýšeniu hladín GLP1
 • b) 3-násobnému zvýšeniu hladín GLP1
 • c) dochádza k zvýšeniu hladín GLP1 vo fyziologickom rozmedzí
 • d) neovplyvňujú hladiny GLP1

15. Pri zníženej obličkovej funkcii eGF < 50–60 ml/min/1,73 m2 nie je potrebné zníženie dávky

 • a) sitagliptínu
 • b) vildagliptín
 • c) saxagliptínu
 • d) linagliptínu

16. Pri liečbe inhibítormi SGLT2 sa vylúči močom denne približne

 • a) 70 až 80 g glukózy
 • b) 150 až 280 g glukózy
 • c) viac ako 350 g glukózy
 • d) inhibícia SGLT2 nemá vplyv na vylúčenie glukózy močom

17. V štúdii EMPA­REG OUTCOME pri liečbe empagliflozínom došlo k poklesu kardiovaskulárnej mortality

 • a) 14 %
 • b) 28 %
 • c) 32 %
 • d) 38 %

18. NAFLD je:

 • a) nealkoholová tuková choroba pečene
 • b) obezita a diabetes mellitus – rizikové faktory
 • c) je súčasťou metabolického syndrómu
 • d) prispieva k vyššej celkovej mortalite v porovnaní s bežnou populáciou

19. Tranzientná elastografia:

 • a) invazívna metodika
 • b) meria tuhosť tkaniva pečene – liver stiffness
 • c) hodnotí stupeň fibrózy pečene pri vybraných chronických chorobách pečene
 • d) dá sa adekvátne realizovať aj u pacienta s ascitom

20. Diabetes mellitus 2. typu:

 • a) podieľa sa na vzniku chronických pečeňových ochorení
 • b) pacienti majú 4-násobne zvýšené riziko hepatocelulárneho karcinómu
 • c) choroby pečene tvoria 4. najčastejšiu príčinu mortality
 • d) každý pacient by mal mať: pravidelne realizované USG dutiny brušnej, vyšetrené tzv. pečeňové testy a byť zaradený do dispenzára

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.

Prvým dvom riešiteľom so 100% úspešnosťou venujeme publikáciu Klinická obezitológia od autorského kolektívu pod vedením editorov B. Krahulca, Ľ. Fábryovej, P. Holéczyho a I. Klimeša.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se