Autodidaktický test hodnotený kreditmi ARS CME


Autoři: Dana Prídavkov
Působiště autorů: I. interná klinika Jesseniovej LF UK a UNM, Martin
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2019; 8(3): 220-221
Kategorie: Autodidaktický test ARS CME

1. Pacienti s DM1T so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie majú nárok na:

 • a) 26 ks senzorov ročne
 • b) 15 ks senzorov ročne
 • c) 12 ks senzorov ročne
 • d) nemajú nárok na senzory vôbec

2. Pre pacientky s DM1T počas gravidity je možný predpis:

 • a) 40 ks senzorov
 • b) 50 ks senzorov
 • c) 55 ks senzorov
 • d) 60 ks senzorov

3. Kontinuálny monitoring glykémie pomáha znížiť riziko výskytu hypoglykémie o:

 • a) 33–50 %
 • b) 10–20 %
 • c) 5–10 %
 • d) nemá vplyv na riziko vzniku hypoglykémie

4. „Flash“ monitoring glykémií:

 • a) vyžaduje kalibráciu 2-krát denne
 • b) vyžaduje kalibráciu ≥ 3-krát denne
 • c) nevyžaduje kalibráciu
 • d) nič z uvedeného nie je správne

5. Selfmonitoring glykémií je najviac efektívny:

 • a) v prvých 3 rokoch po stanovení diagnózy DM2T
 • b) v prvých 6 mesiacoch po stanovení diagnózy DM2T
 • c) v prvom roku po stanovení diagnózy diabetu DM2T
 • d) efektivita je stále rovnaká

6. Pri frekvencii selfmonitoringu glykémií u pacientov s DM1T ≥ 3-krát denne GHbA1 priemerne klesne o:

 • a) 0,5 %
 • b) 1,0 %
 • c) hodnota sa nezmení
 • d) 1,5 %

7. Osoby kaukazského pôvodu majú hodnoty GHbA1 v porovnaní s inými etnikami:

 • a) vyššie o 30 %
 • b) neexistuje rozdiel medzi etnikami
 • c) vyššie o 50 %
 • d) nižšie

8. Guardian Sensor 3 (Medtronic) má pri kalibrácii 3- až 4-krát denne MARD:

 • a) 8,7 %
 • b) 16 %
 • c) 14,8 %
 • d) 12,3 %

9. Profesionálny kontinuálny monitoring glykémií (iPro) je monitoring:

 • a) zaslepený
 • b) zobrazuje glykémie v reálnom čase
 • c) na Slovensku nie je tento typ monitorovania dostupný
 • d) je indikovaný len u DM2T

10. Funkcia SmartGuard v inzulínovej pumpe 640G (Medtronic) znamená:

 • a) prediktívne zastavenia výdaja inzulínu pred hroziacou hypoglykémiou
 • b) zvýšenie výdaja inzulínu podľa aktuálnej glykémie
 • c) s výdajom inzulínu táto funkcia nesúvisí
 • d) táto funkcia nie je dostupná v inzulínovej pumpe 640G

11. Softvér CareLink Personal (Medtronic):

 • a) pracuje so zaslepeným kontinuálnym monitoringom glykémií
 • b) zobrazuje len glykémie za posledných 12 hodín
 • c) nahraté údaje môže pacient zdielať s ošetrujúcim diabetológom na „diaľku“
 • d) nahraté údaje nie je možné na „diaľku“ zdielať s inou osobou

12. Systém k inzulínovej pumpe na prenos dát z glukózového senzora a automatickej odozvy inzulínovej pumpy je predpisovaný v počte:

 • a) 1 ks počas gravidity pre pacientky s DM1T liečené inzulínovou pumpou s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management)
 • b) 1 ks za 4 roky pre deti do 18 rokov veku s DM1T liečené inzulínovou pumpou s funkciou LGS alebo PLGM
 • c) 1 ks za 4 roky formou príspevku zo zdravotnej poisťovne vo výške 100 EUR pre pacientov s DM1T so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom liečených inzulínovou pumpou s funkciou LGS alebo PLGM
 • d) všetky odpovede sú správne

13. Časové „oneskorenie“ medzi kapilárnou glykémiou a glykémiou na príjmacom zariadení CGM varíruje:

 • a) od 4–14 minút
 • b) od 20–40 minút
 • c) od 40–50 minút
 • d) časové oneskorenie je pri moderných zariadeniach eliminované

14. Časové oneskorenie medzi kapilárnou glykémiou a glykémiou na príjmacom zariadení:

 • a) sa zvyšuje s vekom
 • b) je odlišné medzi jednotlivými zariadeniami u tých istých subjektov
 • c) je menšie u adolescentov ako u dospelých
 • d) všetky odpovede sú správne

15. Inzulínová pumpa MiniMed 670G (na Slovensku bežne nedostupná):

 • a) vykonáva automatickú úpravu rýchlosti bazálnej dávky inzulínu
 • b) automatické úpravy vykonáva na základe senzorom stanovenej glykémie
 • c) má cieľ udržiavania glykémie okolo hodnoty 6,7 mmol/l
 • d) všetky odpovede sú správne

16. Ektopické tukové tkanivo v oblasti srdca:

 • a) tvorí iba veľmi malú proporciu celkového telesného tukového tkaniva
 • b) je späté so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom
 • c) je lokalizované okolo hlavných koronárnych artérií
 • d) všetky odpovede sú správne

17. Ako sa preukáže prítomnosť myokardiálnej dysfunkcie:

 • a) zobrazovacími metódami
 • b) pomocou biomarkerov
 • c) záťažovou echokardiografiou a scintigrafiou
 • d) všetky odpovede sú správne

18. Štúdia LixiLan-L bola:

 • a) randomizovaná dvojito zaslepená štúdia
 • b) randomizovaná otvorená štúdia s paralelnými skupinami
 • c) postmarketingová štúdia
 • d) žiadna odpoveď nie je správne

19. Do skupiny agonistov GLP1-receptorov patrí:

 • a) dulaglutid
 • b) semaglutid
 • c) lixisenatid
 • d) albiglutid

20. Do skupiny gliflozínov nepatrí:

 • a) dapagliflozin
 • b) inhibitory SGLT2
 • c) lixisenatid
 • d) empagliflozin

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešponden­čnom lístku.

Odpovede môžete posielať do redakcie zaznačené na vložený korešpondenčný lístok, ktorý odošlete na adresu redakcie (poštovné uhrádza prijímateľ), tiež môžete poslať na e-emailovú adresu redakcie fama@fa-ma.cz sken vyplneného korešpondenčného lístku alebo email, v ktorom uvediete Svoje meno, priezvisko, ID SLK a korešpondenčnú adresu a potom číslo otázky a písmeno správnej odpovede.

Hodnotenie testu kreditmi ARS CME

 

80% až 100% úspešnosť

2 kredity

80% až 60% úspešnosť

1 kredit

< 60% úspešnosť

0 kreditov


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se