Kardiovaskulárna diabetológia a aktuálne problémy v kardiologickej starostlivosti u pacientov s diabetes mellitus


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2021; 10(2): 73
Kategorie: Editorial


Problematika kardiovaskulárnych (KV) ochorení (KVO) u pacientov s diabetes mellitus (DM) je čoraz častejšie diskutovanou témou na odborných podujatiach, nakoľko práve KVO sú najčastejšou príčinou morbidity a mortality pacientov s DM. Táto problematika nezahŕňa len problematiku akcelerovanej koronárnej aterosklerózy, tradične radenej k makroangiopatickým komplikáciám DM, ale aj problematiku srdcového zlyhávania, problematiku porúch srdcového rytmu a problematiku ďalších KV-komplikácií asociovaných s DM. Preto neprekvapuje, že možno vo vedecko-výskumnej, ale čoraz častejšie aj v klinickej praxi pozorovať trend k formácii tzv. kardiovaskulárnej diabetológie ako samostatného pododboru diabetológie a kardiológie. Uvedený trend možno v zásade považovať za racionálny, nakoľko množstvo a rýchlosť rozvíjajúcich sa poznatkov v oblasti KVO asociovaných s DM stúpa rapídne a komplexnosť týchto ochorení si v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiada špecializovanú starostlivosť u odborníkov, ktorí sa budú cielene zaoberať problematikou ochorení srdca a ciev u pacientov s DM.

Predkladané číslo je koncipované práve v duchu KV-diabetológie a multidisciplinárnej starostlivosti (diabetológ, kardiológ, hemostazeológ), ktorá je nevyhnutná pre optimálny manažment srdcovo-cievnych ochorení u pacientov s diabetes mellitus. V čísle autori z popredných slovenských kardiologických, diabetologických a hemostazeologických pracovísk rozoberajú vybrané aktuálne problémy v kardiologickej starostlivosti u pacientov s DM, ako je problematika včasnej detekcie a katétrovej liečby porúch srdcového rytmu, problematika aktuálnej liečby akútnych koronárnych príhod, problematika dlhodobej antitrombotickej liečby pacientov s DM a fibriláciou predsiení, problematika venóznej tromboembolickej choroby a problematika aktuálnych možností využitia modernej antidiabetickej liečby v prevencii KV-príhod u pacientov s DM. V ďalších článkoch sa autori venujú niektorým častým, avšak niekedy opomínaným ochoreniam, ako je hypertrofia ľavej komory a pľúcna artériová hypertenzia, ktoré môžu (avšak aj nemusia) byť priamo spojené s DM a ktorých včasná detekcia, správna diferenciálna diagnostika a prípadná špecifická liečba môže výrazne zlepšiť prognózu pacienta.

Vážení čitatelia, verím, že takto zostavené číslo obohatí vaše poznatky z problematiky KV-ochorení u pacientov s DM a pomôže vám pri rutinnej starostlivosti o vašich pacientov.

S pozdravom


doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

editor tohto čísla časopisu Forum Diabetologicum


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum


Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se