Priame perorálne antikoagulanciá u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2022; 11(2): 73
Kategorie: Editorial


Vážení čitatelia,

toto číslo časopisa Forum diabetologicum sme venovali aktuálnej téme fibrilácie predsiení u pacientov s ochorením diabetes mellitus a súčasným možnostiam jej liečby.

Priame (direktné) perorálne antikoagulanciá (DOAK), známe tiež ako „nové“ alebo non-vitamín K dependentné perorálne antikoagulanciá (NOAK) predstavujú revolučný pokrok v dlhodobej antikoagulačnej liečbe kardio- a cerebro-vaskulárnych ochorení, nakoľko významne rozšírili dovtedy dosť rigídne možnosti dlhodobej perorálnej antikoagulácie. Napriek ich nesporným, už pomerne dobre známym výhodám, je liečba DOAK stále spojená s niekoľkými doteraz nedostatočne zodpovedanými otázkami. Jednou z týchto otázok je, či diabetes mellitus, ochorenie, ktoré jednoznačne zvyšuje riziko nežiaducich embolických príhod pri fibrilácii predsiení, ovplyvňuje účinnosť a bezpečnosť liečby DOAK.

Ďalej nie je ešte jednoznačne zodpovedaná otázka, aká je optimálna stratégia liečby DOAK a aký je optimálny terapeutický postup pri liečbe komplikácií asociovaných s liečbou DOAK u pacientov s diabetes mellitus. Práve toto sú kľúčové témy predkladaného čísla.

Článok prof. Murína sumarizuje problematiku fibrilácie predsiení u pacientov s diabetes mellitus; autori z Martina, ktorí sa systematicky venujú problematike dlhodobej antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení, zas v ďalších článkoch rozoberajú výhody a nevýhody jednotlivých liekov zo skupiny DOAK u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení, ako aj dostupné údaje z klinických štúdií ohľadom použitia jednotlivých DOAK u pacientov s diabetes mellitus. Posledné články sa venujú stále diskutovanej problematike laboratórneho monitorovania liečby DOAK a problematike manažmentu krvácavých komplikácií pri liečbe DOAK.

Na základe stále sa rozširujúceho použitia liečby DOAK v klinickej praxi je nepochybné, že základné vedomosti o týchto liekoch ocenia nielen lekári, ktorí ich priamo využívajú, ale aj lekári z príbuzných odborov, ktorí majú vysoké percento pacientov liečených týmito liekmi a sú často nepriamo konfrontovaní s problematikou liečby DOAK. Do tejto skupiny nepochybne patria aj lekári poskytujúci zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.

Vážení čitatelia, verím, že aktuálne číslo obohatí vaše poznatky z problematiky fibrilácie predsiení a z problematiky dlhodobej liečby DOAK u pacientov s diabetes mellitus a pomôže vám pri starostlivosti o vašich pacientov.

Prajem vám príjemné a hlavne užitočné čítanie!


doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

editor tohto čísla časopisa Forum diabetologicum


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se