Projekt SIMPLIFY: Prechod na liečbu fixnou kombináciou inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutid (IDegLira) po predchádzajúcej intenzifikovanej liečbe inzulínom (IIT)


Autoři: Emil Martinka
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2022; 11(Supplementum 1): 3
Kategorie: Editorial


Vážené kolegyne, kolegovia,

keďže toto mimoriadne vydanie (suplement) časopisu Forum Diabetologicum sme do tlače pripravili tak, aby sa k vám dostalo na kongrese Slovenskej diabetologickej spoločnosti, dovoľte mi, aby som vás menom autorského kolektívu srdečne pozdravil a zaželal vám príjemné kongresové dni plné pohody a cenných informácií v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Posledné roky sú pre diabetológiu obzvlášť bohaté, a to nielen na nové ale aj zásadné poznatky, ktoré viedli aj k revízii našich doterajších terapeutických postupov a pohľadu na ochorenie diabetes mellitus. Slovenská diabetologická asociácia zrealizovala niekoľko klinických štúdií a jednou z nich bola aj štúdia SIMPLIFY, ktorej prvé poznatky sú náplňou aktuálneho suplementa.

SIMPLIFY je prebiehajúca prospektívna nerandomizovaná multicentrická otvorená štúdia s jedným ramenom, prebiehajúca v podmienkach bežnej klinickej praxe s cieľom vyhodnotiť, či prechod z liečby v schéme bazálny inzulín + prandiálne bolusy inzulínu (intenzifikovaná inzulínová terapia/ intensified insulin therapy – IIT) na liečbu fixnou kombináciou bazálneho analógu inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutidu (IDegLira) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu je vo vzťahu ku glykemickej kompenzácii, telesnej hmotnosti, krvnému tlaku a hladinám krvných tukov aspoň tak efektívna ako predošlá liečba IIT.

Štúdie sa zúčastnilo 36 diabetológov (centier) a aktuálne je zaradených viac ako 250 pacientov. V čase spracovania tejto publikácie sme mali k dispozícii k vyhodnoteniu 147 pacientov, u ktorých bola zrealizovaná aspoň 1 kontrola po 14 týždňoch.

Výsledky ukázali, že prechod z IIT na IDegLira sa už po prvých 3 mesiacoch ukázal ako efektívny, bezpečný a pre pacienta menej náročný spôsob liečby. Zmena liečby viedla k signifikantnému zlepšeniu parametrov glykemickej kompenzácie, poklesu telesnej hmotnosti, BMI, systolického krvného tlaku, krvných tukov (triglyceridy, celkový cholesterol a LDL-cholesterol), signifikantnej redukcii počtu hypoglykémií ako aj podielu pacientov s hypoglykémiou, a tiež signifikantným poklesom dávok inzulínu. Zmena liečby tiež zlepšovala kvalitu života a spokojnosť s liečbou.

Racionalizáciu IIT prechodom na IDegLira sme ako jednu z alternatív zaradili aj do terapeutických odporúčaní ako jedna z prvých krajín na svete.

Chceme poďakovať všetkým zúčastneným lekárom a centrám, ktorí sú vymenovaní na následujúcej stránke a ktorí svojou prácou prispeli k naplneniu tejto štúdie a pripravili pre vás zaujímavé kazuistiky dokumentujúce zmenu liečby u jednotlivých pacientov a ako zmenila výsledky a spokojnosť s liečbou.

Na záver nám dovoľte poďakovať spoločnosti NovoNordisk za poskytnutie edukačného grantu, spoločnosti Tajpan za technickú pomoc pri tvorbe, vypracovaní elektronického CRF, tlači, zbere dát a samozrejme spoločnosti Facta Medica za náročné redakčné a dôsledné spracovanie kazuistík a vydanie tohto suplementa časopisu Forum diabetologicum, ktoré, ako veríme, bude pre vás zdrojom zaujímavých a prospešných poznatkov

V Ľubochni 16. mája 2022

Emil Martinka

Ingrid Dravecká

Ivan Tkáč


editori tohto čísla časopisa Forum Diabetologicum


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Supplementum 1

2022 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se