Diabetes mellitus ako kardio-nefro-hepato-endokrinnometabolický syndróm


Published in: Forum Diab 2022; 11(3): 125
Category: Editorial

Vážené dámy a páni, milí kolegovia a priatelia,

Posledné roky jasne ukazujú, že náš odbor a naša práca sú omnoho pestrejšie, než sme sa možno sami donedávna domnievali. Naznačujeme to aj v názve 4. predvianočného diabetologického kongresu Slovenskej diabetologickej asociácie – Diabetes mellitus – State of Art alebo diabetes mellitus ako kardio-nefro-hepato-endokrinno-metabolický syndróm.

Aj keď definujúcim prejavom ochorenia diabetes mellitus je hyperglykémia, moderná diabetológia je podstatne širší a veľmi rýchlo napredujúci odbor internej medicíny, a tým aj jeden z kľúčových, ktorého náplňou je práve kardio-nefro-hepatoendokrino- metabolický syndróm. Skutočnosť, že sa viaceré ochorenia týchto odborov veľmi často združujú s diabetes mellitus, vysvetľuje ich spoločný základ, v ktorom jednu z kľúčových úloh zohráva viscerálna obezita navodzujúca adipogénny zápal, inzulínovú rezistenciu, endokrinnú dysfunkciu tukového tkaniva a tiež oxidačný stres.

Tieto defekty a ich prejavy sú tak súčasťou patológie aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych ochorení, ako aj srdcového zlyhávania, nealkoholovej metabolickej tukovej choroby pečene, chronickej choroby obličiek, sarkopénie, osteoporózy a samozrejme diabetes mellitus 2. typu. Inými slovami, diabetes mellitus a hyperglykémia sú len jedným z prejavov spoločného „podhubia“. A zatiaľ čo donedávna sme vedeli vplývať na jednotlivé prejavy len samostatne (glykémia, krvný tlak, krvné tuky atď), dnes vieme vplývať aj na toto samotné „podhubie“. To nám umožňuje ďalšiu redukciu reziduálneho rizika, ktoré pretrvávalo napriek intenzívnej liečbe hlavných rizikových faktorov. Diabetológ tak má v rukách možnosti komplexného ovplyvnenia viacerých patológií a zohráva kľúčovú úlohu pri riešení aj iných dôsledkov kardio-nefro-hepato-endokrinno-metabolického syndrómu, než len samotnej hyperglykémie a diabetes mellitus.

Hlavnou filozofiou tohtoročného kongresu SDiA je tak zdôraznenie vzájomnej previazanosti diabetológie s inými odbormi. A kým vlani bola hlavnou témou najmä kardiologická problematika, tentokrát sme sa zamerali na ochorenia pečene, obličiek a edokrinné ochorenia. Úloha a záber moderného diabetológa je široká a integrujúca.

Milí priatelia,

tešíme sa na stretnutie s vami 25. a 26. novembra 2022 v Hoteli Bellevue v Starom Smokovci a veríme, že vás témy kongresu zaujmú.

Váš

Emil Martinka

za výbor SDiA


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account