Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy, Iwar Klimeš (eds) a kol. Klinická obezitológia.


Autoři: Michal Vrablík
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(1): 55
Kategorie: Z odbornej tlače

1. vydání. Facta Medica: Brno 2013. 330 stran. ISBN 978-80-904731-7-1.

Na návštěvě konference Slovenské asociace aterosklerózy se mi dostala do rukou zajímavá knižní novinka. Kniha Klinická obezitológia, která je dílem rozsáhlého čtyřicetičlenného kolektivu autorů pod vedením docenta Borise Krahulce a doktorky Ľubomíry Fábryové, si zasluhuje pozornost hned z několika důvodů.

Na první pohled zaujme moderním uspořádáním a velmi vysokou grafickou úrovní. Můžeme tyto aspekty považovat za ne tak podstatné jako vlastní obsah, ale tak rozsáhlá referenční publikace by bez možnosti rychle se v textu zorientovat a vyhledat potřebné informace byla odsouzena k trvalému pobytu na polici knihovny. Díky přehlednému členění a vhodné obrazové dokumentaci se takového osudu bát nemusí.

Při listování knihou si nelze nevšimnout, že se podařilo vytvořit vskutku reprezentativní kolekci současných poznatků nejen obezitologů a odborníků o obézní pravidelně pečujících, ale i dalších medicínských odborností, pro které obezita představuje komplikaci při diagnostice a léčbě. Pro lepší představu o spektru pojednaných problémů uvádím stručně obsah: Epidemiológia • Genetika • Patofyziológia • Hormonálne zmeny a obezita pri endokrinných ochoreniach • Tukové tkanivo ako endokrinný orgán • Sarkopenická obezita • Klinické vyšetrenie a manažment obézneho • Diétne princípy liečby • Svalové tkanivo pri obezite a telesný tréning • Psychológické aspekty • Farmakologická liečba • Chirurgická liečba • Liposukcia • Kardiometabolické riziká • Endotelová dysfunkcia a kardiovaskulárne ochorenia • Artériová hypertenzia • Farmakologická liečba obézneho diabetika • Paradoxy obezity • Spánkové poruchy dýchania • Nealkoholová steatóza • Gynekologicko-pôrodnické aspekty • Urologické ochorenia • Inkontinencia moču • Choroby pohybového aparátu • Dermatológické aspekty • Neurológické aspekty • Psychiatrické aspekty • Onkologické aspekty • Anestéziologická starostlivosť • Obe­zita u detí a adolescentov • Fyziatria a rehabilitácia. Ve slovenské odborné obezitologické literatuře se jedná o první dílo tohoto rozsahu a dílo unikátní.

Jako člověka se zálibou v oblasti atero­sklerózy a jejích komplikací mne potěšil významný oddíl publikace věnující se právě vztahům mezi tělesnou hmotností, metabolickou homeostázou a kardiovaskulárním rizikem. Ale kniha nabízí poučení o důsledcích obezity v širokém spektru klinických situací od psychiatrie až po onkologii.

Samozřejmě se Klinická obezitológia nemůže obejít bez detailního přehledu možností léčby obezity. Opět poskytuje informace kompletní: od aspektů režimových a dietních opatření (včetně psychologické péče o obézního nemocného), přes farmakoterapii a samozřejmě obsahuje i popis nejběžnějších postupů bariatrické chirurgie. S ohledem na rozsah publikace (a s tím spojenou nezbytnou délku její přípravy) musíme ocenit aktuálnost i v oblasti farmakoterapie, v níž se dočteme také o posledních novinkách.

Určitě můžeme souhlasit se slovy autora předmluvy docenta Vojtěcha Hainera, jedné z vedoucích osobností české i evropské obezitologie, který konstatuje, že Klinická obezitológia „přispěje ke komplexnímu poznání různých aspektů obezity významnou měrou“. Za to si autoři jistě zaslouží uznání a náš dík.

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

michal.vrablik@lf1.cuni.cz

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

www.vfn.cz

Doručené do redakcie 28. 3. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se