Stretnutie mladých diabetológov


Autoři: Peter Jackuliak
Působiště autorů: V. interná klinika LFUK a UN Bratislava, prednosta prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2015; 4(3): 213
Kategorie: Aktuality

Jasná, 4.–5. septembra 2015

V dňoch 4. až 5. septembra sa v malebnom prostredí Jasnej konal už 2. ročník Stretnutia mladých diabetológov (SMD). Záštitu prevzal prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., ktorý celé stretnutie aj otvoril.

Pri organizácii podujatia termín mladí diabetológovia nie je schválne obmedzený vekom, ako napríklad pri iných podujatiach, ako sú napr. Dni mladých internistov. Jedná sa skôr o pojem „mladí“ v profesionálnej kariére diabetológie. Ale som presvedčený, že na kongrese radi privítame aj každého diabetológa, ktorý sa cíti mladý. Primárny cieľ SMD bol vytvoriť priestor pre prezentáciu vlastných skúseností a výsledkov svojej klinickej či vedecko-výskumnej práce, aby si mohli „vyskúšať“ či „natrénovať“ prezentovať prednášky bez stresu, aký by mohol pre nich spôsobovať národný kongres a či iné podujatia. Veľmi nás potešilo, že práve aktuálny 2. ročník mal okrem „štandardne“ vyzvaných prednášok aj veľmi zaujímavé vlastné práce či kazuistiky.

Dovolím si spomenúť aspoň niektoré. MUDr. Dalibor Šosovec mal veľmi pekne spracovanú prehľadovú prednášku na aktuálnu tému „statíny a diabetes“. Vyzdvihol význam a bezpečnosť statínov pri sekundárnej kardiovaskulárnej prevencii. Zdôraznil, že v klinickej praxi sa častokrát statínová intolerancia nadhodnocuje a vedie k zbytočnému vysadeniu indikovanej liečby.

MUDr. Peter Kentoš, PhD. prezentoval výsledky svojej dizertačnej práce, v ktorej zisťoval hladiny kortizolu v slinách diabetikov u pacientov s klinickým podozrením na endogénnu sekréciu kortikoidov. Jedná sa o veľmi zaujímavú, na Slovensku ešte nedocenenú skríningovú metodiku. V jeho súbore zachytili 5 pacientov s nepoznaným Cushingovým syndrómom.

MUDr. Zuzana Jamrichová zdôraznila, že pri manažmente diabetikov z oftalmologického hľadiska sa nejedná len o pacientov s diabetickou retinopatiou, ale aj celý rad iných ochorení očí, pri ktorých sú diabetici rizikovou skupinou. Vyzdvihla, že sú rizikoví aj pri operáciách katarakty, pri ktorých vzniká často cirkulárny edém makuly, ktorý pre diabetikov môže znamenať vážne poškodenie zraku. Jednou z modalít liečby je použitie NSAID.

MUDr. Ivana Štramová vo svojej kazuistike pripomenula riziko laktátovej acidózy pri liečbe metformínom a MUDr. Jana Strýčková zase upozornila, že inzulín nie je len základnou liečebnou modalitou v diabetológii, ale dá sa aj „zneužiť“ ako prostriedok suicídia.

Veľkú diskusiu vyvolala prednáška MUDr. Lindy Bukovej o edukácii stravovania diabetika. Vyzdvihla stredomorskú diétu, ale veľmi zaujímavo odprezentovala aj zdroje a využitie omega-3-mastných kyselín.

Prítomní si mali možnosť vypočuť aj veľmi zaujímavú prednášku prof. MUDr. D. Hamara, PhD. z FTVŠ UK v Bratislave o význame športovej aktivity pre zdravie. Dozvedeli sa zaujímavé rozdiely medzi vytrvalostnou a silovou športovou aktivitou.

Už teraz sa tešíme a všetkých pozývame na budúcoročné stretnutie. Verím, že SMD vždy poskytne priateľské a tvorivé prostredie, ktoré bude základom ďalšej spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami a postupne čoraz lepšej reprezentácie slovenskej diabetológie aj smerom do zahraničia.

MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

peter.jackuliak@gmail.com

V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

www.fmed.uniba.sk

Doručené do redakcie 30. 9. 2015


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se