Z odbornej literatúry


Autoři: Jana Štefaničková;  Vladimír Krásnik
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2017; 6(1): 54
Kategorie: Z odbornej literatúry

Francesco Bandello, Eric H. Souied, Giuseppe Querques (eds).

OCT Angiography in Retinal and Macular Diseases

Karger Verlag: Basel, New York 2016. 184 pp. ISBN-13: 978-3-31805829-1. ISBN-10: 978-3-31805830-7

Kolektív editorov Bandello, Souied a Querques uviedli v r. 2016 na trh publikáciu o novej vyšetrovacej metóde a technike cirkulácie ciev a celého cievneho riečiska v centrálnej oblasti sietnice – makuly. Optická koherentná tomografia – angiografia (angio OCT) zobrazí cievny systém makuly, a to jeho povrchovú a súčasne aj hĺbkovú cirkuláciu a pod pigmentovým epitelom sietnice aj časť choriokapilárnej siete. Na zobrazenie cievneho systému sietnice – makuly sa používajú kontrastné látky Na-floresceín, alebo indocyanínová zelená. Najväčší prínos angio OCT spočíva vo využití dopplerovského efektu, pri ktorom na zobrazenie prítokových, kapilárnych a odtokových systémov nie je potrebné použiť kontrastnú látku. Tým sa vyšetrenie stáva jednoduchšie, opakovateľné, rýchlejšie a bez zaťaženia pacienta možnými komplikáciami, ktoré vyplývajú z podania kontrastnej látky. Počítačom spracované obrázky B-scanu v angio OCT vytvoria C-scan, v ktorom si možno prehliadať jednotlivé vrstvy cievneho systému makuly ležiaceho od povrchových cez hĺbkové spletene až po choriokapilaris. Významnú úlohu hrá pri vyšetrení aj „Eye-Tracking System“, ktorým sa eliminujú a vyrovnávajú drobné pohyby bulbov.


Angio OCT sa využíva v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, sledovaniu progresie a regresie ochorení makuly a tiež výrazne napomáha k indikácii liečby a sledovaniu jej účinku. Ide predovšetkým o diagnózy: diabetický edém makuly, vekom podmienená degenerácia makuly, poruchy na vitreomakulárnom rozhraní, edém makuly vzniknutý sekundárne pri oklúziách venózneho systému sietnice a arteriálnych oklúziách, teleangioektatických zmien v makule, patologickej myopii a ďalších.

Kolektív 56 autorov a spoluautorov si dal za cieľ veľmi precízne, ale pritom jednoduchou formou informovať širokú odbornú medicínsku verejnosť o klinických obrazoch OCT-A u jednotlivých klinických jednotiek ochorenia makuly. Publikácia môže súčasne poslúžiť ako atlas k štúdiu a porovnaniu vlastných nálezov odborníkov začínajúcich pracovať s touto novou vyšetrovacou metódou. Ide o prvú a najkompletnejšiu modernú publikáciu tohoto typu vydanú v roku 2016. Publikácia je rozdelená na 24 samostatných kapitol, ktoré podrobne rozoberajú danú tému. Treba ale súčasne konštatovať, že jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú. Publikácia je vhodne doplnená bohatou fotografickou dokumentáciou. Prvé kapitoly sú venované technickému popisu a možnostiam prístrojov (Heidelberg Spectralis OCT Angiography; Optovue OCT angiography; Topcon OCT angiography; ZEISS Angioplex OCT angiography). Nasledujú kapitoly o fyziologických nálezoch a ich interpretácii. Veľký priestor je venovaný v ďalších kapitolách predovšetkým vekom podmienenej degenarácii makuly a edému makuly pri diabetickej retinopatii, v ktorých sú podrobne rozvedené a hodnotené nálezy podľa najnovších klinických poznatkov.

Uvedená publikácia je svojím rozsahom, spracovaním, odporúčaniami a osobnými skúsenosťami autorov vysoko hodnotná. Podáva ucelený obraz celej stratégie manažmentu diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov s ochoreniami makuly.

Doručené do redakcie / Doručeno do redakce/Received 9. 2. 2017

MUDr. Jana Štefaničková, PhD.,

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. 

jstefanicka@gmail.com

www.unb.sk


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se