Z odbornej literatury


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2017; 6(2): 101
Kategorie: Z odbornej literatúry

Štěpán Svačina. Antidiabetika – historie, současnost a perspektivy

Axonite: Praha 2016. 198 s. ISBN 978-80-88046-09-7

Monografie prof. Svačiny nabízí čtivou a srozumitelnou formou moderní ucelený pohled na problematiku léčby diabetu. Prof. Svačina se zaměřuje zejména na klinický pohled na léčbu diabetu, a tím významně pomáhá čtenáři v orientaci a možnostech praktického využití nových lékových skupin i jejich kombinací.

Už název publikace napovídá, že jde o komplexní pohled zahrnující historické začátky léčby diabetu a její vývoj až po současnost, zakončený výhledem do budoucnosti.

Farmakologické portfolio pro léčbu diabetu se nyní významně rozšířilo a dále rozšiřuje, a proto jsou pro odbornou obec tak důležité aktuální, a přitom praktické informace a současně návody pro denní klinickou praxi.

Kniha je strukturována do 31 kapitol, publikace zahrnuje i stručný přehled patogeneze diabetu 1. i 2. typu i pojednání o diabetických komplikacích. Autor se v ostatních kapitolách dále věnuje léčbě diabetu s konkrétními informacemi o nezbytných režimových úpravách i o všech lékových skupinách a jejich jednotlivých zástupcích. Přehledně také implikuje výsledky významných klinických studií do reálných podmínek denní péče o diabetiky. Zabývá se i antidiabetickou léčbou u zvláštních skupin pacientů (v těhotenství, ve stáří) a správnou léčbou u diabetiků často přítomných rizikových kardiovaskulárních faktorů. Čtenář v knize nalezne i kapitolu o lékových interakcích nebo o pozici potravinových doplňků v léčbě diabetu. Zajímavé srovnání s léčbou diabetu v jiných zemích nabízí i pojednání o antidiabeticích, která u nás nejsou používána. Kapitola zabývající se perspektivami v léčbě diabetu naznačuje, že další možnosti léčby diabetu nejsou dnes pouze toužebným přáním do budoucna, ale mají zcela reálné obrysy. Kniha je velmi zdařilá i graficky, s množstvím barevných schémat, grafů a přehledných tabulek. Použitá literatura svědčí o vysoké erudici autora nejen v diabetologii.

Z knihy prof. Svačiny je patrná nejen hluboká teoretická znalost celé problematiky léčby diabetu a sledování nejnovějších odborných trendů, ale i bohaté klinické zkušenosti a komplexní pohled na léčbu diabetu. Nejen pro diabetology zde nyní máme vysoce erudovanou a současně prakticky využitelnou přehlednou odbornou publikaci, která v této oblasti a v tomto rozsahu na českém trhu chybí.

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

smahelov@lfhk.cuni.cz

Diabetologické centrum III. interní gerontometabolické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce 9. 1. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se