Z odbornej literatury


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2017; 6(2): 102
Kategorie: Z odbornej literatúry

Michal Vrablík. Farmakoterapie dyslipidemie

2. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2016. 123 s. ISBN 978–80–7345–503–3 

Druhé, aktualizované vydání knihy doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., je cíleno především na nejnovější postupy a trendy ve farmakoterapii dyslipidemií (DLP). Nicméně čtenář v knížce najde i důležité informace z oblasti patofyziologie DLP, přehled nefarmakologických postupů u pacientů s DLP a přehled nových či perspektivních léků.

V úvodní kapitole jsou uvedeny mimo jiné i recentní informace týkající se problematiky tzv. „aterogenní DLP“, která se dostala do popředí zájmu v souvislosti s epidemií diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndromu v naší populaci. V této kapitole čtenář najde také jednoduchou klasifikaci dyslipidemií a dále postupy, které by měly předcházet zahájení léčby hypolipidemiky (indikace, strategie a cíle léčby DLP).

V kapitole Farmakologická léčba jsou jednotlivá hypolipidemika popsána z hlediska jejich mechanizmu účinku, indikací, nežádoucích účinků a tolerance. Stručně jsou uvedeny i důkazy pro použití konkrétních hypolipidemik získané z výsledků intervenčních klinických studií. Další kapitola „Nefarmakologická léčba s farmakologickými účinky“ rozebírá možnosti terapeu­tického využití ω-3-mastných kyselin, rostlinných sterolů a stanolů a také postavení některých potravinových doplňků v léčbě pacientů s DLP.

Podrobně a přehledně je v další kapitole popsána problematika kombinace hypolipidemik, která se dostává v posledních letech do popředí zájmu v klinické praxi. Doporučené či vhodné kombinace hypolipidemik jsou rozebrány jak z hlediska jejich indikací, tak i z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Uvedeny jsou i konkrétní vhodné kombinace hypolipidemik pro dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu a optimálních hodnot triglyceridů a HDL-cholesterolu. Samostatná kapitola je pak věnována postavení nejnovější a velmi perspektivní skupině hypolipidemik – inhibitorům PCSK9, a to jak z hlediska mechanizmu jejich účinku, tak i jejich vlivu na krevní lipidy, na klinické cíle (kardio­vaskulární příhody) v dosud ukončených klinických intervenčních studiích a také jejich indikacím v klinické praxi.

Poslední kapitola knihy shrnuje nejnovější poznatky a výsledky experimentů a klinických studií s léky, které by mohly přijít na trh v nejbližší budoucnosti, a popisuje účinek některých dalších preparátů ze skupiny tzv. biologické léčby.

Druhé, aktualizované vydání knížky doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., je velmi zdařilé dílo: je zpracováno s vynikající znalostí problematiky léčby DLP a odráží nejnovější stav našeho poznání v této oblasti. Text je stručný, dobře srozumitelný, doplněný řadou tabulek, schémat a obrázků a je strukturován tak, že umožní rychlou orientaci v rozhodování o postupu v léčbě konkrétních nemocných s DLP.

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

vladimir.soska@fnusa.cz

Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 2. 1. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se