Zbynek Schroner, Martin Haluzík, Martin Mráz, Ján Murín, Vladimír Uličiansky. Antidiabetiká a kardiovaskulárne riziko


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(1): 80
Kategorie: Z odbornej literatúry

SchronerMed: Košice 2017. 152 strán. ISBN 978-80-8129-073-2 

V polovici roka 2017 sa na náš knižný trh dostáva kniha Antidiabetiká a kardiovaskulárne riziko, ktorú zostavil a vydal doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. Monografia je výsledkom práce kolektívu autorov, popredných slovenských a českých odborníkov v odbore: Z. Schronera, M. Haluzíka, M. Mráza, J. Murína a V. Uličianskeho. Toto dielo recenzovali prof. MUDr. P. Galajda, CSc., a prof. MUDr. D. Pella, PhD.

Medicína dôkazov v oblasti diabetológie priniesla v poslednej dekáde celý rad nových poznatkov, ktoré majú svoje zakotvenie aj v aktuálnych platných medzi­národných i národných odporúčaniach. V tomto období zaznamenávame odklon od tzv. glukocentrického prístupu v liečbe ku liečbe tejto skupiny pacientov podľa jeho klinických charakteristík. Je už dávnejšie známym faktom, že pacienti s diabetes mellitus sú významnými nositeľmi kardiovaskulárneho rizika. Dokonca niektorí ho označujú aj ako ekvivalent koronárnej choroby srdca.

Pri liečbe pacientov s diabetes mellitus sa objavil celý rad nových liečiv, viaceré realizované štúdie v EBM však priniesli prekvapujúce výsledky s ohľadom na ich nežiaduce účinky na kardiovaskulárny systém, koronárnu chorobu srdca, či chronické srdcové zlyhávanie. Z tohto dôvodu regulačné agentúry dnes požadujú, aby nové liečivá prinášali aj aditívny benefit z hľadiska kardiovaskulárneho systému, predovšetkým ich dôslednú bezpečnosť.

Predkladaná monografia preto prináša prehľad nielen nových možností liečby diabetes mellitus, ale aj ich možný kardiovaskulárny benefit. Je preto veľmi užitočnou pomôckou pre našu klinickú prax. Je však určená nielen pre diabetológov, ale aj internistov, kardiológov, praktických lekárov pre dospelých, ale aj pre študentov ako doplnok v ich štúdiu farmakológie a humánnej farmakológie. V desiatich kapitolách dostáva čitateľ veľmi užitočné dielo, ktoré mu bude nápomocné pri komplexnom manažmente pacienta s diabetes mellitus a komorbiditami.

prof. MUDr.Andrej Dukát,CSc., FRCP, FESC, FACP, FEFIM

andrej.dukat@fmed.uniba.sk

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

www.fmed.uniba.sk

Doručeno do redakce 13. 12. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se