Prediktory poklesu a opätovného nárastu hmotnosti po bariatrickom chirurgickom zákroku


Autoři: Volkan Demirhan Yumuk
Působiště autorů: Istanbul University – Department of Internal Medicine (Cerrahpasa Faculty of Medicine), Division of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, Turkey
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(2): 122-125
Kategorie: Přehledová práce

Souhrn

Bariatrická chirurgia je u obéznych pacientov účinnou metódou na dosahovanie udržateľného poklesu hmotnosti, ako aj zlepšenie komorbidít súvisiacich s obezitou. Opätovný nárast hmotnosti sa môže vyskytnúť u významného počtu pacientov po bariatrickom/chirurgickom zákroku. K závažnej recidíve môžu prispieť nedodržiavanie diétnych opatrení, poruchy duševného zdravia, fyzická inaktivita, hormonálne/metabolické abnormality a problémy súvisiace s chirurgickým zákrokom. V súčasnej literatúre nájdeme množstvo klinických štúdií, ktoré skúmali prediktory poklesu a opätovného nárastu hmotnosti po bariatrickej operácii. Poruchy príjmu potravy a strata kontroly nad jedlom patria medzi príčiny, ktoré vedú k nižšiemu úbytku hmotnosti a väčšiemu nárastu hmotnosti. V štúdii SOS (Swedish Obese Subjects) boli u osôb po bariatrických/chirurgických zákrokoch v súvislosti s úbytkom hmotnosti a opätovným nárastom hmotnosti testované sekvenčné variácie DNA v jedenástich kandidátnych génoch obezity. Analýzy ukázali, že jenodnukleotidový polymorfizmus (single nucleotid polymorphism – SNP) v FTO géne súvisel s maximálnou redukciou hmotnosti po gastrickej bandáži. Iné štúdie potvrdili, že prediktormi opätovného nárastu hmotnosti po Roux-en-Y gastrickom bypasse boli nočné jedenie, depresia, vek a počiatočný BMI (index telesnej hmotnosti), typ chirurgického zákroku, čas od operácie, priemer stómie, úroveň nutričného poradenstva a fyzická inaktivita. Systematický prehľad štúdií, ktoré hodnotili zmeny koncentrácií leptínu, ghrelínu a inzulínovej senzitivity počas redukcie hmotnosti, testovali aj vzťah medzi týmito zmenami a opätovným nárastom hmotnosti. Autori systematického prehľadu dospeli k záveru, že samotné zmeny nestačia na predikciu opätovného nárastu hmotnosti po jej predchádzajúcej redukcii. Bez ohľadu na prediktory pre redukciu hmotnosti, udržanie redukovanej hmotnosti a opätovný nárast hmotnosti, esenciálnou podmienkou ostáva adherencia pacienta k liečbe s nadväzujúcim programom.

Kľúčové slová:

chirurgia obezity, nárast hmotnosti, obezita, pokles hmotnosti, prediktory

Doručené do redakcie: 2. 3. 2018

Prijaté po recenzii: 5. 4. 2018


Zdroje
 1. Heymsfield SB, Wadden TA. Mechanisms, Pathophysiology, and Management of Obesity. N Engl J Med 2017; 376(3): 254–266. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra1514009>.
 2. Karmali S, Brar B, Shi X et al. Weight recidivism post-bariatric surgery: a systematic review. Obes Surg 2013; 23(11): 1922–1933. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11695–013–1070–4>.
 3. Kofman MD, Lent MR, Swencionis C.. Maladaptive Eating Patterns, Quality of Life, and Weight Outcomes Following Gastric Bypass: Results of an Internet Survey. Obesity (Silver Spring) 2010; 18(10): 1938–1943. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/oby.2010.27>.
 4. Meany G, Conceição E, Mitchell JE. Binge Eating, Binge Eating Disorder and Loss of Control Eating: Effects on Weight Outcomes after Bariatric Surgery. Eur Eat Disord Rev 2014; 22(2): 87–91. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/erv.2273>.
 5. Sarzynski MA, Jacobson P, Rankinen T et al. Associations of markers in 11 obesity candidate genes with maximal weight loss and weight regain in the SOS bariatric surgery cases. Int J Obes (Lond) 2011; 35(5): 676–683. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2010.166>. Erratum in Int J Obes (Lond). 2012; 36(7): 1016.
 6. Parri A, Benaiges D, Schröder H et al. Preoperative predictors of weight loss at 4 years following bariatric surgery. Nutr Clin Pract 2015; 30(3): 420–424. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/0884533614568154>.
 7. Shantavasinkul PC, Omotosho P, Corsino L et al. Predictors of weight regain in patients who underwent Roux-en-Y gastricbypass surgery. Surg Obes Relat Dis 2016; 12(9): 1640–1645. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.soard.2016.08.028>.
 8. Yanos BR, Saules KK, Schuh LM. Predictors of Lowest Weight and Long-Term Weight Regain Among Roux-en-Y Gastric Bypass Patients. Obes Surg 2015; 25(8): 1364–1370. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11695–014–1536-z.>.
 9. Abu Dayyeh BK, Lautz DB, Thompson CC. Gastrojejunal Stoma Diameter Predicts Weight Regain after Roux-en-Y Gastric Bypass. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9(3): 228–233. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2010.11.004>.
 10. Strohacker K, McCaffery JM, MacLean PS et al. Adaptations of leptin, ghrelin or insulin during weight loss as predictors of weight regain: a review of current literature. Int J Obes 2014 ; 38(3): 388–396. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2013.118>.
 11. Freire RH, Borges MC, Alvarez-Leite JI et al. Food quality, physical activity, and nutritional follow-up as determinant of weight regain after Roux-en-Y gastric bypass. Nutrition 2012; 28(1): 53–58. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2011.01.011>.
Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se