Autodidaktický test hodnotený kreditmi ARS CME


Autoři: Dana Prídavková
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2019; 8(2): 156-157
Kategorie: Autodidaktický test ARS CME

1. Na Slovensku je liečba inzulínovou pumpou po splnení kritérií a indikačných obmedzení uhrádzaná z povinného zdravotného poistenia:

 • a) v plnej výške pre všetkých pacientov
 • b) v plnej výške len pre pacientov do 18 rokov
 • c) so spoluúčasťou pacienta vo výške 80 %
 • d) nie je uhrádzaná zo zdravotného poistenia

2. Centrá pre inzulínové pumpy pre dospelých pacientov sú:

 • a) v Bratislave
 • b) v Ľubochni
 • c) v Košiciach a v Martine
 • d) všetky odpovede sú správne

3. Medzi kritériá pre liečbu inzulínovou pumpou patrí:

 • a) nedostatočná kompenzácia DM na intenzifikovanom režime v kombinácii s bazálnym analógom
 • b) nedostatočná kompenzácia DM na konvenčnom režime
 • c) nedostatočná kompenzácia DM na liečbe antidiabetikami a bazálnym analógom
 • d) dostatočná kompenzácia DM s vysokou spotrebou inzulínu

4. Medzi indikačné obmedzenia liečby inzulínovou pumpou nepatrí:

 • a) variabilita glykémií
 • b) hypoglykémie
 • c) hyperglykémie s GHbA1 > 7,0 % DCCT
 • d) potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémií

5. Pri indikačnom obmedzení na hyperglykémie je hodnota GHbA1:

 • a) > 7,0 % DCCT
 • b) > 7,5 % DCCT
 • c) > 8,0 % DCCT
 • d) nie je obmedzenie hodnotou GHbA1

6. Do indikačného obmedzenia pre hypoglykémie nepatrí:

 • a) najmenej 3 dokumentované hypoglykémie < 2,8 mmol/l za mesiac
 • b) viac ako 1 ťažká hypoglykémia v priebehu posledných 3 mesiacov
 • c) synróm „neuvedomenia si hypoglykémie
 • d) najmenej 2 dokumentované hypoglykémie < 2,3 mmol/l za mesiac

7. V indikačnom obmedzení pre hyperglykémie s GHbA1 > 8,0 % DCCT sa vyžaduje:

 • a) opakovaný (najmenej 2-krát v týždni) významný vzostup glykémií ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo v noci > 10,0 mmol/l
 • b) opakovaný (najmenej 2-krát v týždni) významný vzostup glykémií ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo v noci > 14,0 mmol/l
 • c) opakovaný (najmenej 4-krát v týždni) významný vzostup glykémií ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo v noci > 10,0 mmol/l
 • d) žiadna odpoveď nie je správna

8. V indikačnom obmedzení pre variabilitu glykémií sa vyžaduje:

 • a) opakované vnútrodenné oscilácie glykémií presahujúce rozmedzie 3,5–13,0 mmol/l (minimálne 1-krát v týždni v 2 po sebe idúcich týždňoch alebo 3-krát v mesiaci)
 • b) variabilita bazálnych glykémií (medzidenná variabilita glykémií nalačno alebo pred večerou presahujúca rozmedzie 4,0–9,0 mmol/l
 • c) odpoveď a + b je správna
 • d) variabilita vnútrodenných postprandiálnych glykémií presahujúca rozmedzie 5,0–12,0 mmol/l (minimálne 3-krát v týždni)

9. V inzulínovej pumpe sa odporúča používať:

 • a) bazálne inzulínové analógy
 • b) rýchlopôsobiace inzulínové analógy
 • c) krátkodobo pôsobiace humánne inzulíny
 • d) strednedobo pôsobiace humánne inzulíny

10. Výmena kanyly sa odporúča najneskôr na:

 • a) 3. deň
 • b) 4. deň
 • c) 5. deň
 • d) 7. deň

11. Štúdia DCCT priniesla dôkazy o oddialení vzniku mikrovaskulárnych komplikácií diabetu pri intenzívnej liečbe inzulínom u pacientov s:

 • a) DM2T
 • b) DM1T
 • c) gestačným diabetom
 • d) všetky odpovede sú správne

12. Liečba CSII má superioritu nad MDI režimom v:

 • a) znížení GHbA1
 • b) úprave lipidogramu
 • c) poklese telesnej hmotnosti
 • d) znížení hladiny kyseliny močovej

13. Medzidenná individuálna variabilita vo vstrebávaní inzulínu je:

 • a) 5 %
 • b) 10 %
 • c) 20 %
 • d) 25 %

14. Inzulín sa najrýchlejšie vstrebáva z:

 • a) oblasti stehien
 • b) brucha
 • c) ramien
 • d) vstrebávanie nie je ovplyvnené miestom

15. Fyzické cvičenie absorpciu inzulínu:

 • a) neovplyvňuje
 • b) zvyšuje
 • c) zvyšuje len pri aeróbnej záťaži
 • d) zvyšuje len pri odporovom cvičení

16. Inhibítory SGLT2:

 • a) podporujú prandiálnu sekréciu inzulínu
 • b) znižujú riziko srdcového zlyhávania
 • c) nemajú vplyv na riziko srdcového zlyhávania
 • d) sú u diabetikov s KV-ochorením kontraindikované

17. U pacientov s DM2T s vysokým KV-rizikom je podanie empagliflozínu asociované:

 • a) s pomalšou progresiou obličkového ochorenia
 • b) nemá vplyv na vývoj obličkových funkcií
 • c) znižuje fyziologické hodnoty glomerulovej filtrácie
 • d) zvyšuje proteinúriu

18. V liečbe DM2T a súčasnej NAFLD/NASH sa odporúča:

 • a) úprava životného štýlu
 • b) sulfonylurea
 • c) zníženie hmotnosti ≥ 7 %
 • d) pioglitazón

19. Protidoštičková liečba u pacientov s DM2T a akútnym koronárnym syndrómom:

 • a) liečba aspirínom v primárnej prevencii neprináša pacientom s DM2T celkový benefit
 • b) u jedincov s DM2T podstupujúcich PCI nie je odporúčané preferovať nové antagonisty 
ADP-receptorov – prasugrel a tikagrerol
 • c) protidoštičková liečba je v súčasnosti odporúčaná len v sekundárnej prevencii
 • d) liečba tikagrelorom bola asociovaná so zvýšenou frekvenciou závažného krvácania

20. Hlavné piliere liečby diabetickej retinopatie:

 • a) dobrá kontrola glykémií
 • b) laserový lúč
 • c) intravitreálna farmakologická liečba injekciami antirastových faktorov
 • d) chirurgická liečba nemá opodstatnenie

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešponden­čnom lístku.

Odpovede môžete posielať do redakcie zaznačené na vložený korešpondenčný lístok, ktorý odošlete na adresu redakcie (poštovné uhrádza prijímateľ), tiež môžete poslať na e-emailovú adresu redakcie fama@fa-ma.cz sken vyplneného korešpondenčného lístku alebo email, v ktorom uvediete Svoje meno, priezvisko, ID SLK a korešpondenčnú adresu a potom číslo otázky a písmeno správnej odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se