Autodidaktický test hodnotený kreditmi ARS CME


Autoři: Dana Prídavková
Působiště autorů: I. interná klinika Jesseniovej LF UK a UNM, Martin
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2020; 9(1): 80-81
Kategorie: Autodidaktický test ARS CME

 1. Tesná glykemická kontrola pacientov s DM2T s GHbA1 < 6,0 % DCCT sa spája:
  • a) s 1,25-násobne vyšším rizikom hypoglykémie
  • b) s 5-násobne vyšším rizikom hypoglykémie
  • c) s 10-násobne vyšším rizikom hypoglykémie
  • d) s 15-násobne vyšším rizikom hypoglykémie
 2. Riziko hypoglykemickej kómy pri chronickej obličkovej chorobe:
  • a) nie je ovplyvnené
  • b) je zvýšené 3,9-násobne
  • c) je zvýšené 8-násobne
  • d) je 5-násobne znížené
 3. Posttransplantačný DM vzniká takmer u poloviny pacientov do konca:
  • a) 5. roku po transplantácii
  • b) 7. roku po transplantácii
  • c) 1. roku po transplantácii
  • d) do konca 2. mesiaca po transplantácii
 4. V odpovedi na hypoglykémiu dochádza:
  • a) k akútnemu vzostupu hematokritu
  • b) k akútnemu poklesu hematokritu
  • c) k akútnemu poklesu leukocytov
  • d) k zmene objemu erytrocytov
 5. Z uvedeného sú na hypoglykémiu najviac citlivé:
  • a) periférne nervy
  • b) glia
  • c) neuróny strednej vrstvy mozgovej kôry
  • d) nič nie je správne
 6. Vyšší výskyt hypoglykémie u pacientov s DM2T sa združuje s nižšou telesnou hmotnosťou, nižším BMI a:
  • a) s menším obvodom pása
  • b) s nižšou hladinou TAG
  • c) s vyššou hladinou HDL-cholesterolu
  • d) všetko je správne
 7. Pri PBD diéte podľ NIF-protokolu došlo po 3–6 mesiacoch k priemernému poklesu GHbA1 o:
  • a) 1,98 % DCCT
  • b) 0,2 % DCCT
  • c) o 0,0 % DCCT
  • d) o 2,3 % DCCT
 8. Pri PBD-diéte podľa NIF-protokolu došlo po 3–6 mesiacoch k priemernému poklesu telesnej hmotnosti o:
  • a) 5–7 kg
  • b) 2–3 kg
  • c) 4–28 kg
  • d) 1,5 kg
 9. U starších pacientov s dlhším trvaním DM a KV-aterosklerotickým ochorením sa ako prevencia hypoglykémie odporúča cieľový GHbA1:
  • a) 8,5 % DCCT
  • b) 8,0 % DCCT
  • c) 7,5 % DCCT
  • d) udržiavať pri vyššej hranici bežnej normy
 10. Intenzifikovaný režim u DM2T sa spája s viac ako:
  • a) 5-násobne vyšším rizikom závažnej hypoglykémie
  • b) 2-násobne vyšším rizikom závažnej hypoglykémie
  • c) 2- násobne vyšším rizikom závažnej hypoglykémie
  • d) 1,5-násobne vyšším rizikom závažnej hypoglykémie
 11. Kôra obličiek zodpovedá za:
  • a) za 75 % celotelovej glukoneogenézy
  • b) nemá vzťah ku glukoneogenéze
  • c) 15–30 % celotelovej glukoneogenézy
  • d) 5 % celotelovej glukoneogenézy
 12. Glukózová homeostáza sa môže udržiavať pri zachovaní najmenej:
  • a) 20 % tkaniva pečene
  • b) 10 % tkaniva pečene
  • c) 5 % tkaniva pečene
  • d) 7,5 % tkaniva pečene
 13. Stravovanie podľa NIF-protokolu predpokladá vzájomné a vyvážené interakcie chemických látok:
  • a) vo výživových doplnkoch
  • b) v potravinách rastlinného pôvodu
  • c) v potravinách živočíšneho pôvodu
  • d) v kombinácii potravín živočíšneho aj rastlinného pôvodu
 14. V štúdii BRIGHT sa pri použití iGla300 v porovnaní s iDeg100 dosiahol:
  • a) rovnaký efekt oboch inzulínov počas celého trvania štúdie
  • b) významne nižší pokles incidencie hypoglykémie < 3,9 mmol/l v úvodnej titračnej fáze počas 12 týždňov
  • c) porovnateľný pokles GHbA1, glykémie nalačno a obdobná vnútrodenná variabilita po 24 týždňoch pri oboch preparátoch
  • d) b + c je správne
 15. Základným pilierom liečby hypercholesterolémie je liečba:
  • a) diétou
  • b) statínom
  • c) kombinačná liečba statínom a ezetimibom
  • d) gliptínom
 16. Lipidová teória predpokladá, že:
  • a) na prognózu pacienta má pozitívny vplyv aj malé zníženie hladiny LDL-C
  • b) malé zvýšenie hladiny LDL-C nemá na prognózu vplyv
  • c) čím výraznejší pokles LDL-C dosiahneme, tým viac sa zlepší prognóza pacienta
  • d) pokles LDL-C bez diétnych opatrení nemá na prognózu vplyv
 17. Medzi ezetimibové štúdie nepatrí:
  • a) SANDS
  • b) VYCTOR
  • c) SHARP
  • d) LEADER
 18. Pri glykémii 8,3–13,9 mmol/l možno:
  • a) kontrola ketolátok, cvičeniu sa treba vyhnúť
  • b) podať sacharidy na začiatku športovej aktivity 0,5 g/1 kg telesnej hmotnosti na hodinu aktivity
  • c) podať 10–15 g sacharidov, pri pretrvávaní stavu nezačať športovú aktivitu
  • d) možno začať športovú aktivitu miernej až stredne ťažkej intenzity
 19. Rizikové faktory ťažkej hypoglykémie sú:
  • a) kardiovaskulárne ochorenia
  • b) nízka hladina glykovaného hemoglobínu
  • c) vyšší vek
  • d) nedostatok spánku
 20. Whippleho triáda zahŕňa:
  • a) vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy
  • b) nízku glykémiu
  • c) nedostatok edukácie
  • d) typické klinické symptómy hypoglykémie


Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešponden­č­­nom lístku.

Odpovede môžete posielať do redakcie zaznačené na vložený korešpondenčný lístok, ktorý odošlete na adresu redakcie (poštovné uhrádza prijímateľ), tiež môžete poslať na e-emailovú adresu redakcie <fama@fa-ma.cz> sken vyplneného korešpondenčného lístku alebo email, v kto­rom uvediete Svoje meno, priezvisko, ID SLK a korešpon­denčnú adresu a potom číslo otázky a písmeno správnej odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se