Forum Diabetologicum - Issue 2/2023

Editorial

63
Diabetes mellitus ako súčasť kardio-nefro-hepato-endokrinnometabolického syndrómu v svetle nových odporúčaní

65
Metabolic syndrome and chronic kidney disease

Adrián Okša

68
Metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease

Marek Rác, Ubomír Skladaný

76
Ten years of treatment of type 2 diabetes mellitus by gliflozins

Peter Galajda, Matej Samoš, Tomáš Bolek, Simona Horná, Marián Mokáň

84
Low grade inflammatory reaction in pathogenesis of metabolic syndrome

Peter Galajda, Matej Samoš, Tomáš Bolek, Simona Horná, Marián Mokáň


Guidelines

93
Odporúčané postupy pre liečbu diabetes mellitus 2. typu – 2023

Emil Martinka, Ivan Tkáč, Marián Mokáň, Ubomíra Fábryová, Peter Galajda, Zbynek Schroner, Silvia Dókušová, Barbara Martinková, Viera Doničová, Jozef Lacka


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account