Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Vladimír Krásnik
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, prednosta doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(3): 204-205
Kategorie: Edukačný kvíz

1. V ktorom roku boli publikované úspešné pars plana vitrektomie pre proliferatívnu diabetikú retinopatiu?

 • a) 1972
 • b) 1982
 • c) 1992

2. Čo nepatrí k indikáciám pars plana vitrektómie pri proliferatívnej diabetickej retinopatii?

 • a) trakčné odlúpenie sietnice s postihnutím makuly
 • b) klinicky signifikantný edém makuly
 • c) hemolytický glaukóm

3. Hemoragické zákaly sklovca vznikajú z 

 • a) novovytvorených ciev na terči zrakového nervu a sietnici.
 • b) arteria centralis retinae.
 • c) ciev chorioidey.

4. Fibrovaskulárne proliferácie

 • a) nespôsobujú žiadne komplikácie.
 • b) spôsobujú ťah na šošovku.
 • c) sú príčinou kontrakcií a krvácaní.

5. Ktorá indikácia patrí k pars plana vitrektómii pri proliferatívnej diabetickej retinopatii?

 • a) retinopathia diabetica simplex
 • b) pokles zrakovej ostrosti pod 0,5 (6/12)
 • c) kombinované trakčné a regmatogénne odlúpenie sietnice

6. Laserkoagulácia sietnice indukuje

 • a) rubeózu dúhovky.
 • b) regresiu aktivity neovaskularizácií.
 • c) rozvoj intraretinálnych hemorágií.

7. K indikácii pars plana vitrektómie pri diabetickom edéme makuly nepatrí

 • a) prítomnosť trakcie na makulu.
 • b) difúzny edém makuly nereagujúci na liečbu blokátormi cievneho endotelového faktoru (anti-VEGF), kortikosteroidmi a laserkoaguláciu.
 • c) klinicky signifikantný edém makuly.

8. Optická koherentná tomografia pracuje na princípe

 • a) interferometrie.
 • b) polarizácie.
 • c) resorpcie.

9. Uvoľňovanie membrán z povrchu sietnice postupom segmentácie znamená, že

 • a) membrány sú z povrchu sietnice uvoľnené v jednom kuse.
 • b) časť membrán je odstrihnutá a časť ponechaná na sietnici.
 • c) membrány sú nožnicami uvoľňované z povrchu sietnice a rozdeľované na menšie kusy.

10. Blokátory cievne endotelového rastového faktoru (anti-VEGF) indukujú regresiu

 • a) neovaskularizácií.
 • b) edému chorioidey.
 • c) zákalov šošovky.

11. Zlým prognostickým faktorom sú

 • a) ojedinelé mikroaneurizmy.
 • b) masívne tvrdé exsudáty v makule.
 • c) zákaly šošovky.

12. Uvoľňovanie membrán z povrchu sietnice postupom delaminácie znamená, že

 • a) membrány sú z povrchu sietnice uvoľnené pinzetou a nožnicami v jednom kuse.
 • b) časť membrán je odstrihnutá a časť ponechaná na sietnici.
 • c) membrány sú nožnicami uvoľňované z povrchu sietnice a rozdeľované na menšie kusy.

13. Môže mať náhle terapeutické zlepšenie metabolických parametrov diabetika vplyv na exacerbáciu retinopatie?

 • a) Nie.
 • b) Áno.
 • c) Áno, u niektorých.

14. Blokátory cievne endotelového rastového faktoru (anti-VEGF) u gravidných diabetičiek môžu spôsobiť spontánny potrať v

 • a) 1. trimestri.
 • b) 2. trimestri.
 • c) 3. trimestri.

15. Progresia diabetickej retinopatie u diabetičiek počas gravidity môže byť spôsobená

 • a) zúžením sietnicových vén a znížením prietoku krvi sietnicou.
 • b) rozšírením sietnicových vén.
 • c) prietok krvi nemá vplyv na rozvoj diabetickej retinopatie.

16. Je potrebná, resp. kedy je potrebná pri plánovanom tehotenstve oftalmologická kontrola u diabetičiek:

 • a) Nie je potrebná.
 • b) Je potrebná pred počatím.
 • c) Je potrebná po pôrode.

17. Blokátory cievne endotelového rastového faktoru (anti-VEGF) u gravidných diabetičiek môžu spôsobiť preeklampsiu v 

 • a) 1. trimestri.
 • b) 2. trimestri.
 • c) 3. trimestri.

18. Blokátory cievne endotelového rastového faktoru (anti-VEGF) u gravidných diabetičiek pri progresii diabetickej retinopatrie sú indikované

 • a) sú indikované vždy.
 • b) sú indikované v prísne indikovaných a individuálnych prípadoch.
 • c) nie sú indikované nikdy.

19. Laserkoagulácia sietnice pri progresii diabetickej retinopatie u gravidných diabetičiek je indikovaná

 • a) už pred počatím a hneď, ako sa progresia zistí.
 • b) po pôrode.
 • c) podľa dĺžky gravidity.

20. Pomohol Vám test SACCME pri zoznámením sa s oftalmologickými komplikáciami diabetu?

 • a) Áno
 • b) Nie
 • c) ČiastočneSprávne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se