XXIII. diabetologické dní s medzinárodnou účasťou


Autoři: Zbynek Schroner
Působiště autorů: Schroner MED s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(3): 214-215
Kategorie: Správy z odborných podujatí

12.–14. 6. 2013, Bratislava, Double Tree by Hilton Hotel

V dňoch 12–14. júna 2013 sa v Bratislave uskutočnili už v poradí XXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Tretíkrát v histórii tohto podujatia sa tieto dni konali v hlavnom meste Slovenska – v Bratislave. Akciu zorganizoval Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS). Predsedom organizačného výboru bol prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

Odborný program bol rozdelený do viacerých sekcií. Svoje samostatné bloky mala aj Obezitologická a lipidová sekcia SDS. Tradične vysokú úroveň malo aj 8 odborných sympózií, ktoré boli podporené edukačnými grantmi rôznych farmaceutických spoločností. Prednášajúci boli významní slovenskí, ale aj zahraniční odborníci. Sympózia sa venovali predovšetkým novým možnostiam liečby DM2T, ku ktorým patrí hlavne liečba inhibítormi DPP4 a GLP1-analógmi. Diskutovaná bola aj otázka významu stanovenia glykemickej variability v bežnej klinickej praxi a jej ovplyvnenia liekmi založenými na účinku inkretínov.

Ešte pred oficiálnym otvorením kongresu sa uskutočnilo edukačné sympózium SDS, výučbových základov špecializačného štúdia diabetológie a portálu EUNI DIA.SK – Medicína dôkazov v diabetológii, ktoré vzbudilo veľký záujem prítomného publika. Pod vedením doc. E. Martinku prednášajúci prehľadne ukázali najnovšie poznatky medicíny dôkazov týkajúce sa liečby obezity (doc. B. Krahulec), prevencie DM2T (prof. P. Galajda), prevencie mikrovaskulárnych komplikácií (dr. V. Uličiansky) a prevencie makrovaskulárnych komplikácií (prof. I. Tkáč).

Panel: Komu, kedy a prečo inzulínová liečba, ktorý sa konal hneď po vyššie uvedenom sympóziu, sa venoval predovšetkým praktickým otázkam inzulinoterapie u diabetikov 2. typu (dr. V. Doničová), špecifikám inzulínovej liečby u detí (dr. Ľ. Barák). Dr. M. Korecová v svojej prednáške ukázala, kedy, prečo a ako začať inzulínovú liečbu pri gestačnom DM a dr. M. Paľko uviedol, ktorí pacienti nie sú vhodní na liečbu inzulínovou pumpou.

Po oficiálnom otvorení kongresu sme si minútou ticha pripomenuli tých, ktorí opustili diabetolgické rady v roku 2013 (prof. Michalková, doc. Kolesár, dr. Kuderová, dr. Kúseková). Symbolickú spomienku sme vzdali tiež p. Kozákovej zo SLS, ktorá aktívne spolupracovala na príprave viacerých diabetologických akcií.

Korecovou prednášku tohto roku predniesol doc. E. Martinka, ktorý zhrnul svoje doterajšie pracovné a vedecké aktivity na I. internej klinike JLF a UNM v Martine a NEDÚ v Ľubochni a tiež aktivity v rámci SDS, ktorej je v súčasnosti predsedom.

Rázusovú prednášku, ktorá je každoročne venovaná odkazu jedného zo zakladateľov slovenskej diabetológie dr. Rázusa, tohto roku dostal možnosť predniesť dr. M. Javorský zo IV. internej kliniky LF UPJŠ v Košiciach. Prednáška bola venovaná v súčasnosti veľmi diskutovanej téme genetiky diabetu a aterosklerózy. Autor veľmi prehľadne zhrnul, v čom sú genetika DM a aterosklerózy odlišné a v čom sú si podobné.

Z praktického hľadiska bola veľmi pekne spracovaná prednáška dr. V. Uličianskeho, ktorá zhrnula konsenzuálny štandard SDS a Slovenskej nefrologickej spoločnosti (SNS) ohľadom liečby diabetickej nefropatie, ktorý bol tiež publikovaný v oficiálnych časopisoch týchto spoločností – a v časopise Forum diabetologicum 2013; 2(2, Suppl), pozn. redakcie.

V bloku: Emergentné situácie v diabetológii, ktorému predsedali prof. M. Mokáň a dr. Ľ. Barák, sme si mali možnosť vypočuť prednášky o akútnych komplikáciách DM v detskom veku, a to predovšetkým o diabetickej ketoacidóze (dr. Ľ. Barák), o hypoglykémiách u dospelých pacientoch s DM (dr. M. Samoš), o akútnych stavoch u pacientov s DM2T spojených s hyperglykémiou, a to predovšetkým o hyperglykemickom hyperosmolárnom syndróme (prof. T. Pelikánová). Zaujímavá bola tiež prednáška dr. I. Draveckej z I. IK LF UPJŠ v Košiciach, ktorá predstavila relatívne raritne sa vyskytujúcu nezidioblastózu v dospelom veku.

Bloku: Biomarkery a genetika diabetu predsedali prof. I. Klimeš a prof. M. Malecki. Prof. M. Malecki vo svojej prednáške uviedol nové syndrómy, vedecké pohľady a klinické riešenia permanetného neo­natálneho DM. Nové biomarkery monogénového diabetu vo svojej prednáške uviedla dr. D. Gašperíková a klinickej diagnostike pacientov s MODY sa venoval dr. J. Staník (obidvaja posledne menovaní prednášajúci z Ústavu experimentálnej edokrinológie SAV). Záverečnú prednášku tohto bloku mal prof. I. Tkáč zo IV. IK LF UPJŠ v Košiciach, ktorý predstavil najnovšie farmakogenetické markery pre DM2T.

Paralelne s týmto blokom v sále Waldorf prebiehal blok: Varia, kde boli prednesené prednášky venované rôznym aktuálnym diabetologickým otázkam.

V posledný deň kongresu prebehol veľmi poučný blok venovaný terminálnym štádiám chronických diabetických komplikácií. Predsedal mu prof. F.  Saudek a prof. P. Ponťuch. Liečbu diabetika so zhoršenými obličkovými funkciami predstavil prof. P. Ponťuch. Prof. F. Saudek z IKEM v Prahe sa venoval hlavne možnosti transplantačnej liečby zlyhania obličiek u pacientov s DM. Kardiológ prof. J. Murín vo svojej prednáške hovoril o špecifikách srdcového zlyhávania v diabetikov. T. Sosna informoval o súčasných pohľadoch na dia­gnostiku, prevenciu a liečbu diabetickej retinopatie. Pracovníci z NEDÚ v Ľubochni predstavili svoje dlhoročné skúsenosti s liečbou diabetickej nohy.

Príjemným spestrením kongresu bola tiež návšteva Vodárenského múzea a tiež program na pôde zámku Schlosshof v Rakúsku.

MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

zbynek.schroner@gmail.com

Schroner MED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice

Doručené do redakcie 6. októbra 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se