Editorial


Autoři: Emil Martinka
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(3): 164
Kategorie: Editorial

Vážení kolegovia, priatelia,

zdá sa, a sme tomu radi, že náš časopis sa rozbehol správnym smerom. Veľmi sme sa potešili Vašej pozitívnej odozve na predošlé čísla a aj podľa Vašich reakcií sme sa utvrdili v zámysle, že interdisciplinárna koncepcia časopisu pre diabetológov a príbuzné odbory je správna. Do predošlého čísla, ktoré bolo venované diabetickej neuropatii, diabetickej nohe a nefropatii sme dostali také množstvo príspevkov, že číslo presiahlo plánovaný rozsah, čo nás viedlo k tomu, aby sme ďalšie čísla plánovali monotematicky.

To dnešné číslo, ktoré sa Vám dostáva do rúk, je venované očným komplikáciám diabetu, akými sú diabetická retinopatia, diabetický edém makuly, ale tiež veľmi častý glaukóm u pacientov s diabetes mellitus. O edičné pripravenie tohto čísla zameraného na oftalmologické komplikácie diabetu bol požiadaný doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD., prednosta Kliniky oftalmológie LF UK a UNB, ktorý edične pri jeho príprave spolupracoval so mnou ako koeditorom a garantom diabetologickej časti. Medzi autormi príspevkov sú poprední slovenskí oftalmológovia MUDr. M. Ondrejková, PhD., MUDr. M. Molnárová, PhD., MUDr. M. Praženicová, MUDr. L. Javorská, MUDr. J. Štefaničková či MUDr. D. Kožiaková, ktorí formou pútavých kazuistík či komplexných článkov podávajú praktický pohľad na problematiku a súčasne prezentujú najnovšie poznatky z odboru. Predpokladáme, že pre ambulantných diabetológov, ktorí sú prevažnou časťou našich čitateľov, práve takáto forma príspevkov z bohatou fotodokumentáciou konkrétnych prípadov bude najprínosnejšia aj pre ich vlastnú prax.

Významným zahraničným hosťom na stránkach časopisu je tentoraz prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., z 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktorý je mnohým našim čitateľom známy aj z osobných stretnutí. Vo svojom príspevku sa venuje aktuálnej problematike v diabetológii, akou je význam včasnej liečby diabetes mellitus s dôrazom na prediabetické stavy (syndrómy). Tieto stavy sa spájajú so zvýšením najmä kardiovaskulárneho rizika a čím ďalej, tým viac stávajú novým „terčom“ nášho terapeutického úsilia. Americká diabetologická asociácia (ADA) rovnako ako Americká asociácia klinických endokrinológov (AACE) nedávno publikovali algoritmy liečby týchto stavov.

Prinášame aj prvé výsledky z prvého Oftalmologického reading centra, ktoré zdôraznili nutnosť spolupráce diabetológa a oftalmológia, najmä z hľadiska zabezpečenia dôsledné ho pravidelného skríningu, keď ukázali na veľký podiel nediagnostikovaných retinálnych nálezov v rôznom štádiu, ktoré tak unikali možnostiam včasnej adekvátnej oftalmologickej liečby.

Vážení čitatelia, aj teraz očakávame Vaše názory, či sa forma akú volíme v našom časopise, zhoduje s Vašimi predstavami. Potešíme sa všetkým pripomienkam a návrhom k ďalšiemu zlepšovaniu úrovne, aby každé nové číslo si pravidelne nachádzalo miesto na Vašom pracovnom stole.

Prajem vám prijemné chvíle pri čítaní tohto čísla a veľa obohacujúcich poznatkov.

Váš

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se