Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Zbynek Schroner
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2015; 4(2): 148-149
Kategorie: Edukačný kvíz

1. V patogenéze acanthosis nigricans hrá významnú úlohu:

 • a) inzulínová rezistencia
 • b) redukovaný inkretínový efekt
 • c) porucha sekrécie inzulínu
 • d) zvýšená reabsorpcia glukózy v obličke

2. Hlavným patogénom mykotických infekcií u diabetikov je:

 • a) Candida krusei
 • b) Candida pseudotropicalis
 • c) Candida albicans
 • d) Candida tropicalis

3. Kombinácia statín a fibrát je prínosná hlavne u pacientov s:

 • a) hypercholesterolémiou
 • b) diabetickou dyslipidémiou
 • c) nemá význam u žiadnych pacientov
 • d) významne zvýšeným HDL-cholesterolom

4. Ezetimib:

 • a) znižuje tvorbu choleserolu v pečeni
 • b) znižuje absorpciu cholesterolu v čreve
 • c) ovplyvňuje Niemann-Pick C1 like proteín
 • d) zvyšuje vylučovanie cholesterolu v obličke

5. V štúdii PROactive bola hodnotená kardiovaskulárna bezpečnosť:

 • a) rosiglitazónu
 • b) pioglitazónu
 • c) akarbózy
 • d) sitagliptínu

6. Primárnym cieľom štúdie CITADELA bolo:

 • a) zistiť percento pacientov dosahujúcich individuálne ciele glykemickej kompenzácie
 • b) zistiť percento pacientov, ktorí mali hypoglykémiu počas štúdie
 • c) zistiť percento pacientov , ktorým sa zmenila hmotnosť počas štúdie
 • d) zistiť percento pacientov , ktorým sa zmenili hodnoty lipidov počas štúdie

7. Do štúdie CITADELA bolo zaradených:

 • a) 415 pacientov
 • b) 515 pacientov
 • c) 615 pacientov
 • d) 715 pacientov

8. Percento fajčiarov v štúdii CITADELA bolo:

 • a) 10,9 %
 • b) 20,9 %
 • c) 30,9 %
 • d) 40,9 %

9. Priemerný BMI pri zaradení pacientov do štúdie CITADELA bol:

 • a) 23,3 kg/m2
 • b) 33,3 kg/m2
 • c) 36,3 kg/m2
 • d) 38,3 kg/m2

10. Pre vulvovaginitídy u diabetičiek platí:

 • a) vyskytujú sa častejšie ako u nediabetičiek
 • b) kľúčovú úlohu hrá vplyv pohlavných hormónov
 • c) v detskom veku nie je výtok z rodidiel vždy príznakom patologického procesu
 • d) sliznica detskej vulvy a pošvy nie je tenšia ako u dospelých

11. Poruchy menštruačného cyklu u diabetičiek 1. typu sa vyskytujú:

 • a) rovnako často ako u nediabetičiek podobného veku
 • b) vôbec sa nevyskytujú
 • c) len vtedy, keď je DM dobre kompenzovaný
 • d) častejšie ako u nediabetičiek rovnakého veku

12. Ambulantný monitoring glukózy sa začal rozvíjať v roku:

 • a) 1935
 • b) 1945
 • c) 1955
 • d) 1965

13. Selfmonitoring glykémie má význam:

 • a) len u pacientov liečených inzulínom
 • b) len u pacientov liečených OAD
 • c) len u pacientov liečených diétou
 • d) u všetkých diabetikov liečených rôznymi režimami

14. Medzi akútne hyperglykemické stavy zaraďujeme:

 • a) diabetickú ketoacidózu a hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav
 • b) diabetickú ketoacidózu
 • c) hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav
 • d) laktátovú acidózu

15. K základným charakteristikám hyperglykemického hyperosmolárneho neketotického stavu nepatrí:

 • a) hyperglykémia
 • b) dehydratácia
 • c) vysoká osmolalita plazmy
 • d) ketoacidóza

16. Ktorého perorálneho andiabetika je najnebezpečnejším vedľajším účinkom laktátová acidóza?

 • a) glibenklamidu
 • b) gliklazidu
 • c) metformínu
 • d) repaglinidu

17. Hypoglykémie sú najčastejšou akútnou komplikáciou diabetikov:

 • a) liečených inzulínom a SU derivátmi
 • b) liečených metformínom
 • c) liečených inhibítormi SGLT2
 • d) liečených inhibítormi DPP4

18. Menej striktné ciele glykemickej kompenzácie nie sú vhodné u pacientov:

 • a) s pokročilými mikrovaskulárnymi alebo makrovaskulárnymi komplikáciami
 • b) s anamnézou ťažkých hypoglykémií
 • c) so závažnými sprievodnými ochoreniami
 • d) s krátkym trvaním DM, bez výskytu chronických komplikácií

19. MODY3 sa vyznačuje citlivosťou na:

 • a) metformín
 • b) inzulín
 • c) SU deriváty
 • d) akarbózu

20. Pri liečbe inhibítormi SGLT2 dochádza k:

 • a) miernemu nárastu hmotnosti
 • b) poklesu hmotnosti
 • c) významnému nárastu hmotnosti
 • d) nedochádza k zmene hmotnosti

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se