Spomíname na MUDr. Juraja Vozára, CSc.
15. 3. 1946 – 9. 7. 2014


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2015; 4(2): 152
Kategorie: Nekrológ

9. júla 2014 nás navždy opustil MUDr. Juraj Vozár, CSc., vynikajúci internista a diabetológ, dlhoročný člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti.


V rokoch 1990 až 1994 bol vedeckým sekretárom SDS a v priebehu nasledujúcich dvoch funkčných období bol predsedom SDS až do roku 2002. Skoro 10 rokov pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Aký človek bol Juraj? Ambiciózny, húževnatý a zodpovedný. Mal kultúrne spoločenské vystupovanie, nechýbal mu humor a vtip. Mal schopnosť správne zhodnotiť situáciu. Mal rád svoju prácu a bol náročný na seba.

Čo vybrať z mozaiky jeho činorodého života? Narodil sa v Prešove v roku 1946. Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity v Komenského Bratislave (1970). V rokoch 1970 až 1992 pracoval na I. internej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave na Mickiewiczovej ulici. V priebehu času zastával funkcie od sekundárneho lekára, cez ordinára pre diabetes až po primára I. internej kliniky. V období od 1992 do 2001 pôsobil ako primár novozriadeného interného oddelenia špecializovaného na liečbu diabetes mellitus a jeho komplikácií v NsP v Šamoríne. Od roku 2001 bol vedúcim lekárom zdravotníckeho zariadenia Jesenius Samaria, s.r.o. na poliklinike v Šamoríne.

V rámci postgraduálneho vzdelávania získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. a II. stupňa, nadstavbovú atestáciu v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a v roku 1989 získal vedecký titul kandidáta vied.

Počas rokov 1993–2003 pôsobil ako externý asistent a prednášateľ na katedre endokrinológie a diabetológie v rámci doškoľovania internistov a diabetológov.

Juraj patril medzi špičkových odborníkov, bol dobrým diagnostikom a racionálnym terapeutom, skvelým pred­nášateľom so širokými publikačnými aktivitami. Pred­niesol na 300 prednášok na domácich a zahraničných fórach, napísal 135 publikácií ako prvý autor alebo spoluautor. Medzi jeho diela, ktoré ovplyvnili vývoj diabetológie na Slovensku, patrí monografia Diabetes mellitus z roku 1998, v ktorej bol jedným z hlavných editorov.

Venoval sa doškoľovaniu sestier a aj edukácii pacientov. Dovolil by som si citovať názor pacienta, ktorý uviedol na internete: „Vynikajúci prístup, čo sa týka odbornosti, ale aj ľudskosti, veľmi príjemná atmosféra na ambulancii, perfektný celkový dojem…“

Juraj sa významnou mierou spolupodieľal na rozvoji a udržaní samostatného špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vo výbore sme si veľmi cenili jeho rozvážny prístup k riešeniu rôznych problémov. Za dlhoročnú prácu vo výbore SDS mu boli v priebehu rokov udelené tieto ocenenia: Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS, Zlatá medaila, Strieborná medaila a Bronzová medaila za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

Z mnohých reakcií na oznámenie o Jurajovom odchode by som uviedol list prof. MUDr. Terezie Pelikánovej, DrSc., predsedkyne Českej diabetologickej spoločnosti:

Vážení kolegové, Juraja Vozára jsme všichni znali jako šarmantního diskutéra, který s nadhledem a moudře po celý život pomáhal rozkvětu diabetologie v bývalém Československu a posléze ve Slovenské republice. Je nám to všem moc líto a Jura nám bude chybět.

MUDr. Juraj Vozár CSc. patrí neodmysliteľne k významným osobnostiam slovenskej diabetológie. Svojim životom zanechal hlbokú stopu v našich srdciach a mysliach. Jeho odchod znamená pre náš stratu kolegu a priateľa. Česť jeho pamiatke!

Za výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti

MUDr. Vladimír Uličiansky

vedecký sekretár SDS


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se