Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(2-3): 110-111
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Riziko kardiovaskulárnej mortality zvýšením krvného tlaku o 20/10 mmHg (TK systolický/diastolický) sa:

 • a) zvyšuje dvojnásobne
 • b) zvyšuje trojnásobne
 • c) nemení sa s výškou krvného tlaku
 • d) nie je známe

2. Hypertenzia sa u pacientov s diabetes mellitus vyskytuje v:

 • a) 20–30 %
 • b) 30–50 %
 • c) 60–70 %
 • d) 70–90 %

3. Diabetes mellitus sa u pacientov s hypertenziou vyskytuje v:

 • a) 5–10 %
 • b) 10–20 %
 • c) 20–50 %
 • d) 50–75 %

4. Rezistentná hypertenzia sa v 1,5 ročnom sledovaní zistila u jedného pacienta na:

 • a) 10 pacientov s hypertenziou
 • b) 20 pacientov s hypertenziou
 • c) 50 pacientov s hypertenziou
 • d) 100 pacientov s hypertenziou

5. Doporučované kombinácie antihypertenzív sú:

 • a) inhibícia RAAS + diuretikum
 • b) inhibícia RAAS + priamy inhibítor renínu
 • c) antagonista kalcia + diuretikum
 • d) betablokátor + diuretikum

6. Biomarkery, ktoré je vhodné zisťovať v bežnej klinickej praxi u pacienta s hypertenziou:

 • a) prítomnosť cerebrálnych lakún
 • b) diastolická dysfunkcia ľavej komory
 • c) endotelová dysfunkcia
 • d) mikroalbuminúria

7. Riziko rozvoja nového diabetes mellitus u pacientov liečených statínom:

 • a) u 1 pacienta na 100 liečených pacientov
 • b) u 1 pacienta na 255 liečených pacientov
 • c) u 1 pacienta na 300 liečených pacientov
 • d) u 1 pacienta na 500 liečených pacientov

8. Nedostatočná kontrola hypertenzie v krajinách východnej Európy predstavuje:

 • a) 25 %
 • b) 50 %
 • c) 60 %
 • d) 75 %

9. Podľa posledných údajov WHO (r. 2012) sa udáva výskyt hypertenzie vo svete u:

 • a) 1 z 2 osôb
 • b) 1 z 3 osôb
 • c) 1 z 5 osôb
 • d) 1 z 10 osôb

10. Podľa posledných údajov WHO (r. 2012) udáva výskyt diabetes mellitus vo svete u:

 • a) 1 z 2 osôb
 • b) 1 z 3 osôb
 • c) 1 z 5 osôb
 • d) 1 z 10 osôb

11. Orgánovovaskulárne artériové ischemické choroby spôsobuje/spôsobujú:

 • a) hypoperfúzia myokardu pri artériovej hypotenzii
 • b) anemický syndróm
 • c) iba ateroskleróza
 • d) všetky stenotizujúco-obliterujúce choroby artérií

12. Koľko štádií má klinická klasifikácia komplexnej CEAP diagnózy orgánovovaskulárnych chorôb?

 • a) C1 až C3
 • b) C1 až C4
 • c) C0 až C3
 • d) C0 až C4

13. Koľko cievnych chorôb môže spôsobiť multiorgánovomultivaskulárnu artériovú chorobu?

 • a) 1
 • b) 10
 • c) 15
 • d) ≥ 19

14. Simultánny výskyt kardiovaskulárnej, cerebrovaskulárnej, renovaskulárnej a extremitovaskulárnej artériovej choroby má správne pomenovanie:

 • a) polyvaskulárna choroba
 • b) multivaskulárna choroba
 • c) multiorgánovovaskulárna choroba (polyorgánovovaskulárna choroba)
 • d) kombinovaná vaskulárna choroba

15. Kardiovaskulárna artériová choroba na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a diabetickej mikroangiopatie má správne pomenovanie:

 • a) kardiopolyvaskulárna choroba
 • b) kombinovaná kardiovaskulárna choroba
 • c) komplexná kardiovaskulárna choroba
 • d) zmiešaná kardiovaskulárna choroba

16. Ischémia je:

 • a) cirkulačná hypoxia
 • b) vaskulárna hypoxia
 • c) anemická hypoxia
 • d) histotoxická hypoxia

17. Variabilita krvného tlaku je u pacienta s hypertenziou:

 • a) prognostickým ukazovateľom
 • b) nemá klinický význam
 • c) zatiaľ nemáme dôkazy
 • d) neviem

18. Glykemická variabilita je u pacienta s diabetom:

 • a) ukazovateľom diabetických komplikácií
 • b) ukazovateľom predikcie hypoglykémie
 • c) ukazovateľom kompenzácie diabetu
 • d) všetky z uvedených

19. Medzi hlavné patofyziologické mechanizmy vplyvu chronickej hyperglykémie patria:

 • a) polyolová metabolická cesta
 • b) hexozamínová metabolická cesta
 • c) aktivácia proteín kinázy C
 • d) všetky z uvedených

20. Ovplyvnenie oxidačného stresu vyvolaného chronickou hyperglykémiou u pacientov s diabetes mellitus:

 • a) neprináša klinický benefit
 • b) vedie ku klinickému benefitu
 • c) nemáme dôkazy pre nerealizované intervenčné štúdie
 • d) neviem

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se