XXII. diabetologické dni v Košiciach


Autoři: Ivan Tkáč
Působiště autorů: IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(2-3): 118
Kategorie: Diabetológia aktuálne

XXII. diabetologické dni sa konali v dňoch 30. 5.–1. 6. 2012 v Košiciach, kde sa uskutočnili po tretíkrát. Konferencia bola zahájená slávnostnými prednáškami. Rázusovu prednášku, ktorej názov znel Diabetes mellitus a endokrinné ochorenia, predniesol MUDr. Z. Schroner.

Cena predsedníctva SLS – Korecova cena bola za celoživotnú výskumnú a edukačnú činnosť v diabetológii udelená docentke A. Šofrankovej, ktorá nemohla zo zdravotných dôvodov odprednášať slávnostnú prednášku. Ďalšie ceny udeľované výborom SDS boli udelené počas dvoch slávnostných večerov SDS. Cena spoločnosti Eli Lilly a SDS pri príležitosti 90. výročia zahájenia výroby inzulínu bola udelená in memoriam profesorovi Rudolfovi Korecovi. Cena SDS bola udelená MUDr. V. Uličianskemu a kolektívu autorov za publikáciu Algoritmus liečby diabetes mellitus 2011 v klinickej praxi. Cena spoločnosti Novo Nordisk bola udelená autorom MUDr. M. Migroviprof. M. Mokáňovi z JLF UK v Martine za monografiu Diabetes mellitus a centrálny nervový systém. Cena spoločnosti Eli Lilly bola udelená kolektívu z Ústavu experimentálnej endokrinológie (ÚEE) v Bratislave pod vedením prof. I. Klimeša za publikáciu v časopise Diabetologia týkajúcu sa nových poznatkov v oblasti monogénneho diabetu. Cena spoločnosti Servier bola udelená kolektívu autorov z LF UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. I. Tkáča za publikáciu v časopise European Journal of Internal Medicine, ktorá sa týkala farmakogenetiky liečby sulfonylureami. Spolupráca LF UPJŠÚEE viedla k publikácii v časopise Bone, ktorá sa týkala metabolických zmien v tukovom tkanive, za ktorú bola týmto výskumníkom udelená cena spoločnosti Sanofi.  

Celkovo na konferencii zaznelo 83 príspevkov prevažne edukačného charakteru. Konferencie sa zúčastnili viacerí zahraniční experti, z ktorých najviac zaujali nasledovné prednášky. Profesor G. Schernthaner z Viedne v svojej prednáške uviedol nové poznatky vo vzťahu k liečbe metformínom. Profesor M. Haluzík z Prahy informoval o najnovších poznatkoch týkajúcich sa adipocytokínov. Profesor O. Cohen z Tel Hashomeru (Izrael) v svojej prednáške načrtol vývoj k arteficiálnemu pankreasu demonštrujúc nové možnosti kombinovania kontinuálneho monitoringu glukózy a inzulínovej pumpy.

Účastníci hodnotili ako výrazný edukačný prínos sympózium Personalizované intervencie v diabetológii podporené edukačným grantom SDS. Ďalšie sympózium organizované SDS tvoril spoločný blok lipidologickej a obezitologickej sekcie SDS. Za prejav súčasného neutešeného stavu výskumu v diabetológii na Slovensku možno považovať len 15 prihlásených pôvodných vedeckých prác, z toho 10 prác pochádzalo zo spomínaných pracovísk ÚEE Bratislava a LF UPJŠ Košice. Pre porovnanie, na českých Diabetologických dňoch v Luhačoviciach bolo tohto roku prezentovaných viac ako 80 pôvodných vedeckých prác. Celkovo konferencia prebehla organizačne bez väčších problémov, pričom bolo dôsledne rešpektované deklarovanie podpory sympózií a prednášok edukačnými grantmi SDS alebo farmaceutických spoločností, ktoré boli pri organizácii konferencie partnermi SDS.

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

ivan.tkac@upjs.sk

prezident kongresu

Doručené do redakcie 15. septembra 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se