Viac ako 30 % ľudí na Slovensku je náchylných na cukrovku a nevie o tom


Autoři: Zuzana Némethyová;  Hlavná Odborníčka Mz Sr Pre Diabetológiu;  Poruchy Látkovej Premeny;  Výživy
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(1): 45
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Správa z tlačovej konferencie SDS a ZDS, Bratislava 13. novembra 2012

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) v spolupráci so Zväzom diabetikov Slovenska (ZDS) zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa diabetikov tlačovú besedu na tému „Viac ako 30 % ľudí na Slovensku je náchylných na cukrovku a nevie o tom“. Konala sa dňa 13. novembra 2012 v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia s novinármi bolo upozorniť na globálnu hrozbu cukrovky a možnosti jej riešenia v odporúčaniach EÚ a programe SDS a súčasne predstaviť Národný diabetologický program. Aktívnymi účastníkmi stretnutia boli hlavní predstavitelia SDS doc. MUDr. Emil Martinka, CSc., predseda SDS, MUDr. Vladimír Uličiansky, vedecký sekretár SDS, MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., podpredsedkyňa SDS a hlavná odborníčka MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a prezident ZDS Ing. Jozef Borovka. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo viac ako tridsať zástupcov rôznych masmedií SR, včítane viacerých rozhlasových a televíznych spoločností.

V spoločnej prezentácii UličianskyNémethyová upozornili na epidemiologickú závažnosť diabetes mellitus, zdôraznili potrebu včasnej diagnostiky a včasnej liečby pre zabránenie chronických komplikácií DM, ktoré sa hlavnou mierou podieľajú na skrátení dĺžky života diabetikov až o 15–20 rokov a zhoršení kvality ich života. Poukázali na fakt, že na Slovensku je v súčasnosti známych približne 400 000 diabetikov, ale pritom ďalších asi 100 až 150 000 o svojej chorobe nevie a nie je zatiaľ diagnostikovaných. Podčiarkli význam preventívnych prehliadok. Uličiansky predstavil jednoduchý test, ktorým možno odhaliť riziko cukrovky, tento test sa dá nájsť na webovskej stránke www.zivotbezcukrovky.sk, jeho vyplnením behom pár minút sa môže zhodnotiť riziko diabetes mellitus 2. typu.

Doc. Martinka predstavil návrh Národného diabetologického programu SDS. Národný diabetologický program bol vypracovaný SDS v súlade s výzvou Európskej únie k jej členským krajinám. Je zameraný na zníženie výskytu cukrovky formou prevencie, jej včasnú diagnostiku formou aktívneho skríningu hlavne u rizikových skupín a včasnú liečbu cukrovky s cieľom oddialiť rozvoj chronických komplikácií, zredukovať náklady na liečbu tohto ochorenia a zabezpečiť štandardizovanú starostlivosť. V svojej prezentácii zdôraznil zákernosť ochorenia, ktoré najmä vo včasných štádiách prebieha asymptomaticky, upozornil taktiež na ekonomickú nákladnosť starostlivosti o diabetikov a potrebu efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov vynaložených na liečbu. Včasná diagnostika a liečba sú menej nákladné ako liečba už vyvinutých chronických komplikácií cukrovky. Zdôraznil význam dôsledného zberu dát a predstavil Národný register diabetikov SR. Podčiarkol potrebu multirezortnej spolupráce (ministerstvá zdravotníctva, školstva, pôdohospodárstva, kultúry, zdravotné poisťovne...). Starostlivosť a prevencia by mala začínať už na školách, u detí, kedy sa začínajú formovať ich životné postoje a návyky. Predstavil kampaň s mottom „Život bez cukrovky“, ktorá sa práve spustila, ide o celonárodnú edukáciu o zdravom životnom štýle.

Prezident ZDS v svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce medzi pacientmi a lekármi, a podčiarkol dôležitosť Národného diabetologického programu a ukázal na významnú úlohu ZDS pri napĺňaní tohto programu a vyjadril mu jednoznačnú podporu.

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

zuzana.nemethyova@mail.t-com.sk

hlavná odborníčka MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Doručené do redakcie 20. februára 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se