6. tatranské kardiologické dni


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika, Nemocnica Staré Mesto. UN Bratislava a LF UK v Bratislave
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 47-48
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Štrbské Pleso, 26.–29. februára 2012

Slovenská kardiologická spoločnosť organizovala svoje už tradičné kardiologické dni vo Vysokých Tatrách. Konali sa v dňoch 26. až 29. februára 2012 na tradičnom mieste – v hoteli Patria. Keďže už v prvý deň prekročil počet registrovaných účastníkov 500, podujatie doslova praskalo vo švíkoch. Avšak organizačný výbor vedený prezidentkou SKS, docentkou Goncalvesovou, pripravilo natoľko zaujímavý program, že uvedené číslo registrovaných účastníkov sa každým dňom neustále lineárne zvyšovalo. Výbory siedmych pracovných skupín, ktoré pracujú pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti, a pozvaní zahraniční hostia pripravili veľmi bohatý a hodnotný odborný program. Tento program bol obohatený interaktívnymi postgraduálne zameranými sekciami, ako aj sekciou dvanástich posterov. Svoj blok pripravila aj Česká kardiologická spoločnosť. Napokon k vysokej úrovni odborného programu prispeli partneri a sponzori, ktorí podporili program svojimi sympóziami z nezávislých edukačných grantov. Bolo ich celkove deväť a pokrývali celé spektrum klinickej kardiologickej praxe.

Pred slávnostným otvorením v nedeľu popoludní prebehli dve sympóziá z edukačných grantov. Prvý poskytla firma Bayer a témou bol vzťah fibrilácie predsiení a cievnej mozgovej príhody. Druhý poskytla firma Novartis na rozpravu o úskaliach duálnej inhibície renín-angiotenzín-aldosteronového systému a perspektívach výskumu a vývoja vo farmakoterapii kardiovaskulárnych chorôb.

Po slávnostnom otvorení nasledoval blok, ktorý pripravila pracovná skupina neinvazívnej kardiológie. Bola venovaná postaveniu echokardiografie z extrakardiálnych indikácií. Profesorka Šimková sa venovala pľúcnym ochoreniam, doktor Dúbrava neurologickým ochoreniam, primár Chňupa gynekologickým pacientkám a primár Dědič starším pacientom. V bloku pracovnej skupiny akútnej kardiológie docent Studenčan rozobral Marfanov syndróm, primár Kovář hovoril o liečbe diabetikov s non-STEMI akútnym koronárnym syndrómom a profesor Hricák o pacientoch s akútnym koronárnym syndrómom a liečbou statínom, kde predstavil naše nové odporúčania pre dennú klinickú prax.

Prvý pondelňajší blok bol venovaný problematike kardiomyopatií a myokarditídam. Docentka Goncalvesová poukázala na výhody klinickej klasifikácie kardiomyopatií. Zvlášť cennými prednáškami prispeli pražskí kardiológovia, profesor LinhartKuchynka, pri rozbore lyzozomálnych chorôb a diagnostiky a liečby. Pracovná skupina neinvazívnej kardiológie pripravila blok venovaný 3D-echokardiografii. Veľkým prínosom boli vystúpenia kardiológov z Brna (NečasKovalová), ktorých vystúpenia a inštruktážne obrazy poslucháči vysoko ocenili. Sympózia z edukačných grantov firmy Servier rozobrali význam srdcovej frekvencie v liečbe a firmy Pfizer liečbu srdcového zlyhávania a možnosti liečby vysokými dávkami statínov. Zobrazovacie možnosti počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie rozobrali docent Gonsorčík, doktorky Šimková Berecová a z Prahy profesor Paleček. V sympóziu z edukačného grantu firmy Abbott sa prebrali niektoré vybrané aspekty liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Utorňajší program otvoril blok Českej kardiologickej spoločnosti, ktorý viedli profesori Špinarovci. Zamerali sa na ich národné odporúčania pre diagnostiku a liečbu chronického srdcového zlyhávania a následne sa rozobrala problematika porúch dýchania v spánku, ktoré predniesli doktorka Sovová z Olomou­ca a kardiológovia z Brna (Ludka, Kára a Galková). Bol to dobre pripravený a zaujímavý blok s dôležitou rozoberanou hraničnou problematikou kardiológie a respirológie. Tohoročné tatranské kardiologické dni si dali do programu rozobrať aj Holterove monitorovania EKG a krvného tlaku. Holterovské EKG monitorovania rozobrali docent Gonsorčík a arytmológovia z NUSCH – doktori Margitfalvi Malacký. Holterovo monitorovanie krvného tlaku bolo pripravené v spolupráci so Slovenskou hypertenziologickou spoločnosťou a dôraz sa kládol na interaktívnu edukáciu. Prehľad, vyhodnotenia a perspektívy rozvoja techniky rozobrali profesor Dukát, docentka Filipová a doktorka Škultétyová. Pracovná skupina pre srdcové zlyhávanie prezentovala vybrané aspekty tejto nozologickej jednotky. Profesor Murín načŕtol možnú koncepciu i z hľadiska špecializovaných ambulancií pre túto skupinu pacientov, doplnenú o pohľad sestry (Karabová), nepriaznivé prognostické aspekty (primár Lesný) a resynchronizačnú liečbu (doktor Šašov). Z edukačných grantov firmy Actelion bol rozobraný medziodborový problém v klinickej praxi, dýchavica. Sympózium firmy Boehringer-Ingelheim rozoberalo vzťah arteriálnej hypertenzie a fibrilácie predsiení a firmy Astra Zeneca liečivo tikagrelor, ktoré predstavuje nové možnosti antitrombotickej liečby akútnych koronárnych syndrómov.

Posledný deň zahájil blok pracovnej skupiny preventívnej kardiológie, ktorý bol zameraný na nové odporúčania ESC/EAS a na prípravu nového Lipidového konsenzu-3. Prehľadné prednášky predniesli profesori Mikeš, Bada Dukát, docentka Filipová a doktorka Fábryová hovorili o problematike HDL-cholesterolu. Z edukačného grantu firmy MSD sa prebral aspekt možností redukcie vysokého reziduálneho kardiovaskulárneho rizika. Napokon posledný blok pripravila pracovná skupina pre chlopňové a vrodené srdcové chyby v dospelosti. Zamerala sa na rozbor patológie trikuspidálnej chlopne. Profesorka Šimková jej regurgitáciu, primár Chňupa protézy, doktor Podracký infekčnú endokarditídu v tejto polohe, doktorka Kaldarárová menej časté patológie tejto chlopne a primár Hulman priniesol pohľad kardiochirurga na otázku, kedy riešiť trikuspidálnu regurgitáciu.

6. tatranské kardiologické dni 2012 boli mimoriadne vydareným odborným podujatím s vysokou účasťou klinických pracovníkov. Jasne ukázali, že Tatranské kardiologické dni sú cenené a obľúbené nielen pre tradične kvalitný odborný program, ale aj pre otvorenú, priateľskú a tvorivú atmosféru, upevňujúcu komunitu kardiologickej spoločnosti u nás.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

andrej.dukat@sm.unb.sk

Doručené do redakcie 20. marca 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se