Príhovor vydavateľa


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 3
Kategorie: Slovo úvodom

Vážené dámy, vážení páni, vážení čitatelia,

dovoľte, aby sme sa niekoľkými slovami pripojili k úvodníku hlavného odborného redaktora nového časopisu prof. Mariána Mokáňa, osvetlili genézu časopisu a to, akú sme pri nej zohrali úlohu.

Naše vydavateľstvo sa zameriava na vydávanie neperiodických, ale aj periodických publikácií predovšetkým z oblasti medicíny a zdravotníctva, a to tak odborných, ako aj populárno-vedeckých.

Myšlienka založiť nový časopis, ktorý by sa venoval problematike diabetu z hľadiska komplexného chápania tohto ochorenia, dozrievala v odborných diskusiách popredných slovenských diabetológov a internistov už nejakú dobu. Z týchto diskusií vyplynulo, že by bolo prínosné a, dúfame, aj vítané, poskytnúť lekárom, ktorí sa venujú liečbe diabetikov, platformu, na ktorej by mohli uverejňovať svoje skúsenosti, poznatky, prípadne odporúčania pre kolegov, ale v prvom rade diskutovať o aktuálnych problémoch.

Koncepčný prístup časopisu vychádza z toho, že diabetes nemožno vnímať len ako dysfunkciu pankreasu a že ho treba chápať ako súbor kardiovaskulárnych a metabolických ochorení, ktoré k vzniku diabetu vedú. V rámci tohto komplexného prístupu si časopis kladie za cieľ venovať primeranú pozornosť aj komorbiditám, ktoré diabetes sprevádzajú a ktoré pacientom s diabetom veľmi komplikujú život.

Táto koncepcia bola rozhodujúca aj pri zostavovaní odbornej redakčnej rady. Účasť na nej prijali poprední slovenskí odborníci z oblasti internej medicíny, kardiológie, nefrológie, oftalmológie, neurológie a geriatrie.

Časopis je určený predovšetkým diabetológom, internistom a ďalším špecialistom, ktorí sa na liečbe pacientov s diabetom podieľajú.

Na tomto mieste chceme vyjadriť svoju vďaku aj spoločnosti Novartis Slovenská republika za pochopenie pre tento projekt a za to, že sa stala hlavným partnerom nového časopisu. Dúfame, že sa tento časopis pre svojich čitateľov stane hodnotným a podnetným zdrojom informácií.

Quod Bonum Faustum Fortunatumque Sit

za vydavateľstvo


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se