Slovo úvodom


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 2
Kategorie: Slovo úvodom

Diabetes mellitus je v súčasnosti jedným z najvážnejších, najčastejších a ekonomicky najnáročnejších ochorení postihujúcich populáciu našej planéty. Trend tohto chronického metabolického ochorenia stúpa už nie v ponímaní epidémie, ale pandémie, a to celosvetovo. Len v Slovenskej republike sme do roku 2008 hovorili o 4,7% prevalencii výskytu cukrovky, kým po tomto roku po zverejnení výsledkov celoslovenského skríningu výskytu diabetes mellitus a metabolického syndrómu sa prevalencia vyšplhala na hodnotu 7 %. Ochorenie v dôsledku akútnych a chronických komplikácií významne zvyšuje morbiditu, mortalitu a zhoršuje celkovú kvalitu života pacientov. Ak ochorenie nie je dostatočne kompenzované, skracuje predpokladanú dĺžku života o viac ako 25 %.

V súčasnej dobe je diabetes mellitus hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek a patrí na prvé miesto ako príčina netraumatických amputácií dolných končatín. Oveľa závažnejšia je problematika makrovaskulárnych komplikácií kardiovaskulárneho aparátu, ktoré sú u diabetikov v porovnaní s bežnou populáciou štyrikrát častejšie, majú horšiu prognózu, vyššiu mortalitu, častejšie recidívy s významnejším zdravotným trvalým deficitom a vysokými nárokmi na celkovú liečbu. Jedinci s týmto ochorením sú oveľa viac hendikepovaní po každej stránke, nielen zdravotnej, ale aj sociálnej, v zmysle pracovného uplatnenia. Na liečbu diabetes mellitus sa vo väčšine krajín každoročne vynaloží asi 6 – 8 %, a ak rátame aj s liečbou komplikácií, tak sa suma vyšplhá na 15 – 18 % z celkových nákladov určených na zdravotníctvo.

Napriek tomu, že cukrovka je chronické ochorenie, a teda nie je ho možné úplne vyliečiť, pri súčasných možnostiach a trendoch v diagnostike a liečbe patrí medzi najlepšie a najmodernejšie liečiteľné ochorenia, ktoré si však vyžaduje absolútnu súhru nielen vedeckých, odborných a praktických poznatkov lekára na jednej strane, ale aj compliance, spoluprácu a mnohokrát pevnú vôľu zo strany pacienta. V súčasnosti sú to práve komplikácie cukrovky, ktoré predstavujú hlavné bremeno pre pacientov, ich rodiny a celé spoločnosti, v ktorých žijú. Predchádzať komplikáciám znamená čo najviac znalostí o nich mať, čo najviac skúseností o nich získať, aby čo najviac pacienti o ich zákernostiach vedeli a tak sa aj k svojmu ochoreniu stavali.

Bolo pre mňa preto veľkou cťou priniesť do praktickej podoby myšlienku nového odborného časopisu na poli dia­betológie na Slovensku, ktorý má ambíciu patriť medzi popredné skvosty odborného diabetologického a zároveň interdisciplinárneho písomníctva. Diabetes mellitus je jedno z najsilnejších interdisciplinárnych ochorení, ktoré sa nezaobíde bez obetavej, odbornej a empatickej spolupráce odborníkov zo širokej medicínskej obce, zastupujúcich jednotlivé odbory, ktoré komplikácie diabetes mellitus postihujú. A takýto tím redakčnej rady sa mi, myslím, podarilo pre naše spoločné dielo vybrať; tím, ktorý by za pomoci garanta, farmaceutickej spoločnosti Novartis, a vydavateľstva Facta Medica najbližšie roky prinášal odborné vedomosti z odboru diabetológie a jej hlavných interdisciplinárnych lekárskych partnerov.

Ad multos annos Forum diabetologicum!

Váš


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se