Miroslav Souček et al. Vnitřní lékařství


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika, Nemocnica Staré Mesto. UN Bratislava a LF UK v Bratislave
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 55
Kategorie: Z odbornej tlače

Praha, Brno: Grada Publishing, Facta Medica, Muni Press 2011, 1. diel 800 strán, 2. diel 784 strán, 3. diel Registry a skratky, DVD. ISBN: 978-80-247-2110-1


Na knižný trh sa koncom roka 2011 dostala monografia kolektívu autorov z Brna Vnitřní lékařství, ktorej zostavovateľom je profesor Miroslav Souček, CSc., prednosta II. internej kliniky Masarykovej univerzity. Spolu s kolektívom viacerých odborníkov v oblasti vnútorného lekárstva vydali úplne novú učebnicu internej medicíny. Treba zvlášť ohodnotiť úsilie profesora Součka a jeho kolektívu (celkom 176 autorov) obohatiť náš literárny fond o novú monografiu o vnútorných chorobách z pohľadu skúsených klinikov. Monografia je široko a inovatívne koncipovaná.

V odbore vnútorné choroby ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov sa objavilo množstvo nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz v medzinárodných i národných odporúčaniach. Tieto nové poznatky celkom logicky majú svoj odraz v klinickej praxi. Nová knižná monografia internej medicíny ich následne podrobne, prehľadne a zrozumiteľne rozoberá.

Nová učebnica Vnitřní lékařství je rozložená do 2 dielov respektíve do 3 zväzkov. Prvý diel obsahuje 6 kapitol: úvodnú, kardiológiu, pneumológiu, gastroenterológiu, nefrológiu a onkológiu. Jej rozsah je 800 strán.

Druhý diel obsahuje ďalších 15 kapitol: reumatológiu, choroby imunitného systému, endokrinológiu a metabolizmus, akútne stavy, infektológiu, neurológiu, psychiatriu, geriatriu, otravy, genetiku, bioterorizmus, bolesť, výživu, paliatívnu medicínu a sexuálne dysfunkcie. Rozsah tohto dielu je 784 strán.

Tretí zväzok prináša autorský a vecný register a zoznam skratiek,ktoré významne pomáhajú čitateľovi v jeho orientácii v texte.

Priložené DVD, ktoré je súčasťou monografie, obsahuje ďalšie užitočné informácie k textu. Okrem úplného obsahu publikácie je doplnená o vybrané odporúčania, farebné prílohy, ktoré sú usporiadané podľa kapitol, interaktívne zoznamy a použitú literatúru. Týmto sa dosiahla veľmi užitočná a dobrá prehľadnosť.

Text monografie je rozsiahly a obsahuje kapitoly, ktoré neboli podrobnejšie rozobrané v ostatných učebniciach internej medicíny, čo je zvlášť hodnotné. Text učebnice je doplnený o bohatú dokumentáciu a ilustrácie. Jazyková a štylistická úroveň je veľmi dobrá, text sa veľmi dobre číta a sleduje, používa sa správna terminológia. Za každou kapitolou sa nachádza ešte krátky zoznam odkazov na literatúru. Učebnica Vnitřní lékařství predstavuje najnovšiu učebnicu, ktorá je k dispozícii širokému okruhu čitateľov. Podrobne rozoberá nielen všetky súčasti veľkej internej medicíny, ale i nadstavbových predmetov a ďalších úzko súvisiacich okruhov tohto základného odboru.

Pripájam sa k recenzentovi profesorovi MUDr. Vlastimilovi Ščudlovi, CSc., prednostovi III. internej kliniky LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci, k jeho vysoko pozitívnemu hodnoteniu, a veľmi odporúčam monografiu na používanie pre široký okruh čitateľov. Monografia logicky nadväzuje na predchádzajúce učebnice internej medicíny, ktoré vydali profesori Klener, Dítě a Češka. Vhodne zapadá do kontextu výborných učebníc internej medicíny v domácom i vo svetovom písomníctve. Je preto logicky určená internistom, špecialistom v nadstavbových odboroch, praktickým lekárom, ale aj študentom medicíny. Autorom sa treba poďakovať za napísanie takto rozsiahlého a kvalitného diela, ktoré poskytuje potrebné, užitočné a nové informácie pre klinickú prax, pretože predstavuje veľký prínos pre celú medicínsku obec a každého internistu.

Pre čitateľov nášho časopisu je zaujímavé, že sa na vydaní podieľal aj vydavateľ tohto časopisu, vydavateľstvo Facta Medica.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

e-mail: andrej.dukat@sm.unb.sk

Doručené do redakcie 16. apríla 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se