10 Akútne komplikácie diabetes mellitus a ich vedenie


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(Suppl 1): 75-79

10.1 Hypoglykémia – iatrogénna a organická (tab. 10.1)

Hypoglykémia predstavuje najvýznamnejší faktor limitujúci intenzifikáciu glykemickej kontroly. Významná časť pacientov v dôsledku hypoglykémie nedosahuje požadované kritériá liečby. Dôsledkom je horšia prognóza pacienta, ako aj vyššie náklady na liečbu (komplikácie, častejšie hospitalizácie a pod).

Hypoglykémia sa združuje so zvýšenou celkovou aj kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou. Hypo­glykémia je tiež považovaná za marker identifikujúci pacientov so zvýšeným celkovým morbiditno-mortalitným rizikom.

Tab. 10.1 | Hypoglykémia: definícia, klasifikácia a liečba

FD SUPPL 2018/2 obr76
FD SUPPL 2018/2 obr76

FD SUPPL 2018/2 obr77
FD SUPPL 2018/2 obr77
USG – ultrasonografia, CT – výpočtová tomografia MRI – zobrazenie magnetickou rezonanciou SJ – sacharidových jednotiek
Poznámka:
Pri každom bezvedomí u pacienta s diabetom treba uvažovať aj o hypoglykémii, a tak aj pristupovať k liečbe!
*Podanie glukagónu (mobilizuje glukózu zo zásob v pečeni) však rieši situáciu len dočasne a po prebratí sa pacienta je potrebný adekvátny príjem sacharidov. Naviac, pri podaní glukagónu môže nastať viacero problematických situácií. Problém môže nastať pri nedostatočnej zásobe glykogénu v pečeni – napr. po predošlej konzumácii alkoholu, dlhodobom hladovaní, po intenzívnej fyzickej záťaži a pod. Po podaní sa môže dostaviť nauzea a zvracanie.
**V prípade obáv zo sklerotizujúceho a osmotického efektu 40% glukózy (hoci ide zväčša o jednorazovú dávku) sa odporúča podať väčší objem 10% alebo 20% glukózy.

10.2 Diabetická ketoacidóza (tab. 10.2)

Tab. 10.2 | Postup pri diagnostike a liečbe diabetickej ketoacidózy

FD SUPPL 2018/2 obr78
FD SUPPL 2018/2 obr78

FD SUPPL 2018/2 obr79
FD SUPPL 2018/2 obr79
DKA – diabetická ketoacidóza F1/1 – fyziologický roztok – 0,9% NaCl F1/2 – tzv. polovičný fyziologický roztok (0,45% NaCl) G5 – 5% roztok glukózy *Korigovaná koncentrácia Na+ = nameraná koncentrácia + 1,6 (glykémia – 5,5)/5,5 Odporúča sa substitučná liečba fosforu a magnézia.

10.3 Diabetický hyperosmolárny syndróm bez ketoacidózy (tab. 10.3)

Tab. 10.3 | Postup pri liečbe hyperglykemického hyperosmolárneho syndrómu

FD SUPPL 2018/2 obr80
FD SUPPL 2018/2 obr80

FD SUPPL 2018/2 obr81
FD SUPPL 2018/2 obr81
F1/1 – fyziologický roztok – 0,9% NaCl F1/2 – tzv. polovičný fyziologický roztok (0,45% NaCl) G5 – 5% roztok glukózy Odporúča sa substitučná liečba fosforu a magnézia. Odporúča sa prevencia trombózy profylaktickými dávkami nízkomolekulárneho heparínu.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Suppl 1

2018 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se