13 Kardiovaskulárne rizikové faktory a ich manažment


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(Suppl 1): 85-88

Kardiovaskulárne (KV) ochorenia sú hlavnou príčinu morbidity a mortality pacientov s diabetes mellitus. Riziko KV-príhod u pacientov s DM2T je v porovnaní s osobami bez diabetu 2-násobné. U všetkých pacientov s DM by mala byť pravidelne vyšetrovaná a vyhodnocovaná prítomnosť KV-rizikových faktorov (KVRF), resp. rizikových faktorov aterosklerózy a ich závažnosť. Pri nerozvinutom KV-ochorení aspoň 1-krát ročne. Hlavné KVRF u pacienta s DM ukazuje tab. 13.1. Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika zobrazuje tab. 13.2. Frekvenciu hodnotenia kardiovaskulárneho rizika u pacienta bez KVO ukazuje tab. 13.3. Abnormality pri hlavných KVRF by mali byť liečené podľa odporúčaní, ako je uvedené v príslušných kapitolách. Hlavné odporúčania v skrátenej forme sumarizuje tab. 13.4. Pri rozvinutom KVO je starostlivosť o pacienta interdisciplinárna (kardiológ, neurológ, angiológ). Základné terapeutické odporúčania sú zosumarizované v tab. 13.5.

Tab. 13.1 | Rizikové kardiovaskulárne rizikové faktory (rizikové faktory aterosklerózy)
Tab. 13.1 | Rizikové kardiovaskulárne rizikové faktory (rizikové faktory aterosklerózy)

Tab. 13.2 | Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika (hodnotené parametre a kalkulátor rizika)
Tab. 13.2 | Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika (hodnotené parametre a kalkulátor rizika)
DTK – diastolický krvný tlak eGFR – glomerulárna filtrácia HDL-C – HDL cholesterol non-HDL-C – non- HDL-cholesterol STK – systolický krvný tlak T-C – celkový cholesterol UACR – pomer albuminu a kreatininu v moči/Urine Albumin-Creatinine Ratio

Tab. 13.3 | Frekvencia hodnotenia KV-rizika u diabetika* bez KVO
Tab. 13.3 | Frekvencia hodnotenia KV-rizika u diabetika* bez KVO
*pacient s DM1T i DM2T
**u asymptomatických pacientov s normálnym EKG nie je odporúčaný rutinný cielený skríning na prítomnosť koronárneho ochorenia, pretože nezlepšuje výsledky ak sú dobre (intenzívne) kontrolované KVFR.
ABI – ischemický AB index (pomer systolického tlaku krvi na a. dorsalis pedis alebo a. tibialis posterior k systolickému tlaku krvi na a. brachialis) eGFR – glomerulárna filtrácia KAN – kardialna autonomna neuropatia KV – kardiovaskulárny KVO – kardiovaskulárne ochorenie PAO – periférne artériové ochorenie eGFR – glomerulárna filtrácia TK – krvný tlak UACR – pomer albuminu a kreatininu v moči/Urine Albumin-Creatinine Ratio

Tab. 13.4 | Odporúčania pre prevenciu a liečbu prítomného KVO na podklade aterosklerózy
Tab. 13.4 | Odporúčania pre prevenciu a liečbu prítomného KVO na podklade aterosklerózy

FD SUPPL 2018/2 obr93
FD SUPPL 2018/2 obr93
Skratky na konci tabuľky, s. 88

FD SUPPL 2018/2 obr94
FD SUPPL 2018/2 obr94
ACEi – inhibitory angiotenzin konvertujúceho enzymu ADA – Americká diabetologická asociácia AHA – Americká hypertenziologická asociácia ARB – blokátor AT1-receptora pre angiotenzín II (sartan) ASA – kyselina acetylsalicylová CKD – chronická choroba obličiek CPK – kreatinfosfokináza DNef – diabeticka nefropatia DPP4i – inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 eGFR – glomerulárna filtrácia IM – infarkt myokardu KV –kardiovaskulárny KVO – kardiovaskulárne ochorenie KVRF – kardiovaskulárne rizikové faktory BMI – index telesnej hmotnosti/body mass index PAO – periférne artériové ochorenie RDO – režimové a diétne opatrenia SZ – srdcové zlyhávanie TG – triglyceridy TK – krvný tlak UACR – pomer albuminu a kreatininu v moči/Urine Albumin-Creatinine Ratio

Tab. 13.5 | Odporúčania pre liečbu pacientov s prítomným KVO na podklade aterosklerózy
Tab. 13.5 | Odporúčania pre liečbu pacientov s prítomným KVO na podklade aterosklerózy
ASA – kyselina acetylsalicylová eGFR – glomerulárna filtrácia

Pre výpočet KV-rizika bolo vytvorených viacero „kalkulátorov“. Aktuálne sa odporúča systém SCORE (tab.13.2). Podľa tohto skórovacieho systému prítomnosť DM (s výnimkou DM1T u mladých ľudí bez iných hlavných rizikových faktorov) automaticky predstavuje vysoké riziko. Pacienti s DM a prejavmi poškodenia orgánov (napr. proteinúria) alebo s prítomným ďalším hlavným KVRF (artériová hypertenzia, fajčenie, hypercholesterolémia) patria do skupiny s veľmi vysokým rizikom. Frekvenciu vyšetrení KVRF u pacientov bez prítomného KV-ochorenia zobrazuje tab. 13.3.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Suppl 1

2018 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se