Editorial


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(Suppl 1): 5
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

s potešením vám prinášame prvé vydanie publikácie Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení, ktorého cieľom je zjednotiť diagnostické a terapeu­tické postupy v klinickej praxi a jasne definovať nielen to, čo by malo byť u pacienta zrealizované z pohľadu lekára, ale aj to, čo by malo byť uznané a hradené zdravotnými poisťovňami. Tento cieľ sme sa snažili dosiahnuť už pred šiestimi rokmi, keď boli vypracované prvé základné postupy (tzv. „modrá brožúra“) a myšlienka jasne definovaných konkrétnych minimálnych štandardov bola predložená a opakovane prerokovaná s poisťovňami, ako aj na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V aktuálnej publikácii sa snažíme inkorporovať nielen najnovšie poznatky, trendy, názory, postoje, ale súčasne aj aktuálne možnosti liečby dané súhrnom charakteristických vlastností príslušných liečiv (SPC) a jestvujúcimi indikačnými obmedzeniami pre preskripciu hradenej liečby. Venujeme sa diagnostike, klasifikácii, postupom v liečbe diabetes mellitus 1. typu, 2. typu, vedeniu diabetu počas tehotenstva, manažmentu mikrovaskulárnych komplikácií, manažmentu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (dyslipidémia, artériová hypertenzia, obezita) a ďalším oblastiam, vrátane vedenia akútnych komplikácií, predoperačnej prípravy, či vedenia diabetu počas akútnych ochorení, s ktorými sa v našej práci denne stretávame. Odborné kapitoly dopĺňame prehľadom aktuálnych znení indikačných obmedzení a užitočnými tabuľkami.

Publikácia je odrazom neustáleho rozmachu diabetológie, ktorá v súčasných rozmeroch nárokov nevyhnutne vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu, a preto aj autorský kolektív je interdisciplinárny a zložený z popredných odborníkov v kardiológii, oftalmológii, neurológii, nefrológii, chirurgii, gynekológii a ďalších spolupracujúcich odborov.

Vážení kolegovia, dúfame a tešíme sa, že toto dielo bude prínosom pre vašu dennodennú odbornú prax a že podnety od vás prispejú k jeho ďalším vylepšeniam v budúcnosti.

FD-2018/Suppl 1 image #0
FD-2018/Suppl 1 image #0

FD-2018/Suppl 1 image #1
FD-2018/Suppl 1 image #1

Za editorov a autorský kolektív

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Suppl 1

2018 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se