Přílohy


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(Suppl 1): 141-151

Přílohy

Tab. 1 | Redukcia dávok perorálnych antidiabetík a agonistov GLP-1-receptorov pri ochoreniach obličiek
Tab. 1 | Redukcia dávok perorálnych antidiabetík a agonistov GLP-1-receptorov pri ochoreniach obličiek
KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes

Tab. 2 | Farmaká vhodné a nevhodné počas tehotenstva
Tab. 2 | Farmaká vhodné a nevhodné počas tehotenstva
ACEi – inhibitory angiotenzin konvertujúceho enzymu ADA – Americká diabetologická asociácia ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou/ Attention Deficit Hyperactivity Disorder ARB – blokátor AT1-receptora pre angiotenzín II (sartan) ASA – kyselina acetylsalicylová FDA – americký Úrad pre potraviny a lieky/Food and Drug Administration GDM – gestačný diabetes mellitus NSAID – nesteroidné protizápalové lieky/Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs SPC – súhrn charakteristických vlastností lieku/Summary of Product Characteristics SV – supraventrikulárny

Indikačné obmedzenia

Pri aplikácii indikačných obmedzení pre liečivá a lieky plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) platia aj preskripčné obmedzenia uvedené v časti A a I .

Výška doplatku pacienta podľa tabuľky v časti A platí, ak indikačné obmedzenia neustanovujú inak.

A10AB01

Inzulín humánny parent. rýchle pôsobiaci, náplne 100 IU

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.

U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AB04

Inzulín lispro parent. pôsobiaci krátkodobo 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať len na aplikáciu pomocou inzulínovej pumpy.

A10AB04

Inzulín lispro parent. pôsobiaci krátkodobo náplne 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku.
 • U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená. U tehotných a dojčiacich žien je táto liečba plne hradená.

A10AB04

Inzulín lispro parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.

U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená. U tehotných a dojčiacich žien je táto liečba plne hradená.

A10AB04

Inzulín lispro s.c. predplnené pero 200 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • c)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.

U tehotných a dojčiacich žien je táto liečba plne hradená.

A10AB05

Inzulín aspart parent. náplne 100 IU/ml, Inzulín aspart parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.

U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená. U tehotných a dojčiacich žien je táto liečba plne hradená.

A10AB06

Inzulín glulizín parent. 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať len na aplikáciu pomocou inzulínovej pumpy.

A10AB06

Inzulín glulizín parent. náplň 100 IU/ml, Inzulín glulizín parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín),
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.

U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AC01

Inzulín humánny parent. strednodobo pôsobiaci náplne 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládnu injekčnú techniku,
 • e)  po kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c v intervale 7–8,5 % vrátane podľa štandardu DCCT); podmienkou úhrady je vyšetrenie HbA1c najmenej dvakrát ročne.

U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AD01

Inzulín humánny parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,
 • b)  do dovŕšenia 18. roku veku,
 • c)  s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,
 • d)  s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku,
 • e)  po kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c v intervale 7 – 8,5 % vrátane podľa štandardu DCCT); podmienkou úhrady je vyšetrenie HbA1c minimálne 2-krát ročne.

U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AD04

Inzulín lispro parent. predplnené pero 25 100 IU/ml,

Inzulín lispro parent. predplnené pero 50 100 IU/ml,

Inzulín lispro parent dual release náplne 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%, podľa štandardu DCCT),
 • b)  po predchádzajúcej minimálne trojmesačnej liečbe konvenčnými inzulínovými režimami s NPH inzulínom, alebo NPH inzulínom a prandiálnym inzulínom, alebo bifazickými humánnymi inzulínmi, alebo bazálnym analógom inzulínu s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%, podľa štandardu DCCT).

A10AD05

Inzulín aspart parent. dual release sus inj. 100 IU/ml,

Inzulín aspart parent. dual release predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%, podľa štandardu DCCT),
 • b)  po predchádzajúcej minimálne trojmesačnej liečbe konvenčnými inzulínovými režimami s NPH inzulínom, alebo NPH inzulínom a prandiálnym inzulínom, alebo bifazickými humánnymi inzulínmi, alebo bazálnym analógom inzulínu s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%, podľa štandardu DCCT).

A10AE04

Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 100 IU/ml,

Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo náplň 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo bifázickom inzulíne s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C > 7%) alebo so závažnou poruchou vízu alebo motorickým postihnutím horných končatín,
 • b)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%).

U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AE04       

Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo liekovka 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov na intenzifikovanom inzulínovom režime. Podmienkou hradenej liečby je nedostatočná metabolická kompenzácia (HbA1C > 7%) za použitia klasického bazálneho inzulínu podávaného jedenkrát alebo 2-krát denne s aspoň tromi dokumentovanými nočnými hypoglykémiami za mesiac, hyperglykémiou ráno nalačno pred plánovanou liečbou inzulínovou pumpou.

A10AE04

Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 300 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo bifázickom inzulíne s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C > 7%) alebo so závažnou poruchou vízu alebo motorickým postihnutím horných končatín,
 • b)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%).

A10AE05

Inzulín detemir parent. pôsobiace dlhodobo náplň 100 IU/ml,

Inzulín detemir parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov po

 • a)  intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo bifázickom inzulíne s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C > 7%) alebo so závažnou poruchou vízusu alebo motorickým postihnutím horných končatín,
 • b)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C > 7%).

U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená.

A10AE06

Inzulín degludek parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

 • a)  s diabetes mellitus na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo bázickom inzulíne, po predošlom použití bazálnych alebo bázických analógov inzulínu, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C > 7% podľa štandardu DCCT) v dôsledku výskytu hypoglykémie alebo variability glykémií a to s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac alebo ťažkou hypoglykémiou v priebehu posledného mesiaca alebo syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie alebo variabilitou bazálnych glykémií s rozdielom > 4 mmol/l,
 • b)  na liečbe minimálne jedným PAD v maximálne tolerovanej dávke s HbA1C nedostatočnou metabolickou kompenzáciou ( > 7%).

A10AE56

Inzulín degludek a liraglutid parent. predplnené pero 100 IU/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s nedostatočne kompenzovaným diabetom 2. typu (HbA1C > 7 %), ktorí sú liečení akoukoľvek kombinovanou liečbou obsahujúcou bazálny inzulín.

Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1C aspoň o 0,5 % oproti východiskovej hodnote, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

A10BA02

Metformín, p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg,

Metformín, p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg,

Metformín, p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.

A10BD07

Metformín a sitagliptín p.o. 50/850 mg,

Metformín a sitagliptín p.o. 50/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kontrolou HbA1c ≥ 7,0% podľa DCCT :

 • po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami samotného metformínu s BMI > 28 kg/m2,
 • v kombinácii so sulfonylmočovinou (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28 kg/m2
 • v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD08

Metformín a vildagliptín p.o. 50/850 mg,

Metformín a vildagliptín p.o. 50/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kontrolou HbA1c ≥ 7,0% podľa DCCT :

 • a)  po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami samotného metformínu s BMI > 28 kg/m2
 • b)  v kombinácii so sulfonylmočovinou (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny s BMI > 28 kg/m2
 • c)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD09

Pioglitazón a alogliptín p.o. 25 mg/30 mg

Hradená liečba sa môže indikovať ako liečba druhej alebo tretej voľby u dospelých vo veku 18 a viac rokov pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s HbA1c nad 7 % podľa DCCT:

 • a)  ako prídavný liek k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u dospelých pacientov (obzvlášť pacientov s nadváhou), u ktorých je samotný pioglitazón neadekvátnou kontrolou a metformín nevhodný z dôvodu kontraindikácií alebo intolerancie.
 • b)  v kombinácii s metformínom (t. j. kombinovaná liečba tromi liekmi) ako prídavný liek k diéte a cvičeniu na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých pacientov (obzvlášť pacientov s nadváhou) s neadekvátnou kontrolou pri svojej maximálnej tolerovanej dávke metformínu a pioglitazónu.

Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.

Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 %, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Liečba nie je hradenou liečbou u pacientov, ktorí súčasne majú rakovinu močového mechúra alebo ktorí prekonali takéto ochorenie v minulosti.

Podmienkou hradenej liečby je pravidelné vyhodnocovanie hematúrie.

A10BD11       

Metformín a linagliptín p.o. 2,5/850 mg

Metformín a linagliptín p.o. 2,5/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kontrolou HbA1c ≥ 7,0% podľa DCCT :

 • a)  po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami samotného metformínu s BMI > 28 kg/m2
 • b)  v kombinácii so sulfonylmočovinou (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny s BMI > 28 kg/m2
 • c)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD13       

Metformín a alogliptín p.o. 12,5 mg/850 mg

Metformín a alogliptín p.o. 12,5 mg/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kontrolou HbA1c ≥ 7,0% podľa DCCT :

 • a)  po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami samotného metformínu s BMI > 28 kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD15       

Metformín a dapagliflozín p.o. 5 mg/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii so sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD16       

Metformín a kanagliflozín p.o. 50 mg/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii so sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BD20

Metformín a empagliflozín p.o. 5 mg/850 mg

Metformín a empagliflozín p.o. 5 mg/1000 mg

Metformín a empagliflozín p.o. 12,5 mg/850 mg

Metformín a empagliflozín p.o. 12,5 mg/1000 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii so sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28 kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BG03

Pioglitazón p.o. 15 mg,

Pioglitazón p.o. 30 mg,

Pioglitazón p.o. 45 mg

Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u motivovaného diabetika s HbA1c nad 7 % v

 • a)  monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,
 • b)  kombinovanej terapii s metformínom po najmenej šesťmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami ak neviedla pri predchádzajúcej monoterapii k metabolickej kompenzácii,
 • c)  kombinovanej terapii s derivátom sulfonylurey u pacientov, u ktorých liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná, ak predchádzajúca monoterapia s derivátom sulfonylurey neviedla k metabolickej kompenzácii,
 • d)  trojkombinácii s metformínom a derivátom sulfonylurey, ak doterajšia kombinovaná liečba neviedla k metabolickej kompenzácii,
 • e)  kombinácii s inzulínom u pacientov, pre ktorých je metformín z dôvodu kontraindikácie alebo intolerancie nevhodný.

Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.

Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 %, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Liečba nie je hradenou liečbou u pacientov, ktorí súčasne majú rakovinu močového mechúra alebo ktorí prekonali takéto ochorenie v minulosti.

Podmienkou hradenej liečby je pravidelné vyhodnocovanie hematúrie.

A10BH01

Sitagliptín p.o. 50 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7–11% podľa štandardu DCCT), ktorí majú súčasne potvrdené stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (CrCl ≥ 30 až < 50 ml/min), a to:

 • a)  v monoterapii,
 • b)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou,
 • c)  v kombinovanej terapii s inzulínom.

A10BH01

Sitagliptín p.o. 100 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c v intervale > 7% podľa štandardu DCCT):

 • a)  v monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,
 • b)  v kombinovanej terapii s metformínom po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami u obéznych pacientov (BMI > 28),
 • c)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiadúcich účinkov,
 • d)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou a s metformínom (BMI > 28),
 • e)  v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia.

A10BH02

Vildagliptín p.o. 50 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c v intervale > 7% podľa štandardu DCCT):

 • a)  v monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,
 • b)  v kombinovanej terapii s metformínom po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami u obéznych pacientov (BMI > 28),
 • c)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiadúcich účinkov,
 • d)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou a s metformínom (BMI > 28),
 • e)  v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia.

A10BH04

Alogliptín p.o. 12,5 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c > 7 % podľa štandardu DCCT), ktorí majú súčasne potvrdené stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (CrCl ≥ 30 až < 50 ml/min), a to:

 • a)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou (podľa SPC príslušnej sulfonylurey),
 • b)  v kombinovanej terapii s inzulínom.

A10BH04

Alogliptín p.o. 25 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c v intervale > 7% podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinovanej terapii s metformínom po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami u obéznych pacientov (BMI > 28),
 • b)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiadúcich účinkov,
 • c)  v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia.

A10BH05       

Linagliptín p.o. 5 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c v intervale > 7% podľa štandardu DCCT):

 • a)  v monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,
 • b)  v kombinovanej terapii s metformínom po najmenej trojmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami u obéznych pacientov (BMI > 28),
 • c)  v kombinovanej terapii so sulfonylureou a s metformínom (BMI > 28),
 • d)  v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia.

 A10BK03

Empagliflozín p.o. 10 mg

Empagliflozín p.o. 25 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii s metformínom a sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom a metformínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BX02

Repaglinid p.o. 2 mg

Hradená liečba sa môže indikovať na úpravu postprandiálnej hyperglykémie u motivovaných diabetikov s rozdielom glykémie nalačno a postprandiálnej (90 min. po jedle) viac ako 5 mmol/l u pacienta už liečeného metformínom a nedostatočne kompenzovaného monoterapiou (HbA1c viac ako 7%) alebo u ktorého je podávanie metformínu kontraindikované. Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu glykolovaného hemoglobínu pod 7%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

A10BX04

Exenatid s.c. predĺž. uvoľ.

Hradená liečba sa môže indikovať u obéznych pacientov (BMI >30 kg/m2) s diabetes mellitus 2.typu v kombinácií s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálnych antidiabetík neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c medzi 7% podľa štandardu DCCT).

Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

A10BX04

Exenatid s.c. 10 mcg,

Exenatid s.c. 5 mcg

Hradená liečba sa môže indikovať u obéznych pacientov (BMI >30 kg/m2) s diabetes mellitus 2.typu v kombinácií s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnySmi tolerovanými dávkami orálnych antidiabetík neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c medzi 7% podľa štandardu DCCT).

Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

A10BX09

Dapagliflozín p.o. 10 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glyk­emickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii s metformínom a sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom a metformínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BX10

Lixisenatid s.c. 10 mcg,

Lixisenatid s.c. 20 mcg

Hradená liečba sa môže indikovať u obéznych pacientov (BMI >30 kg/m2) s diabetes mellitus 2. typu v kombinácií s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálnych antidiabetík neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c medzi 7% podľa štandardu DCCT).

Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

A10BX11

Kanagliflozín p.o. 100 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)  v kombinácii s metformínom a sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny, s BMI > 28kg/m2,
 • b)  v kombinácii s inzulínom a metformínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie.

A10BX14       

Dulaglutid s.c. 1,5 mg

Hradená liečba sa môže indikovať u obéznych pacientov (BMI > 35 kg/m2) s diabetes mellitus 2. typu v kombinácií s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálnych antidiabetík neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c medzi 7 % podľa štandardu DCCT).

Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

Limit skupiny D – Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
Limit skupiny D – Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov

Limit skupiny D – Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
Limit skupiny D – Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Suppl 1

2018 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se