Vysvětlivky


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(Suppl 1): 152-153

Konvenčný režim – podávanie inzulínu jedenkrát až dvakrát denne

Intenzifikovaný režim – podávanie inzulínu tri a viackrát denne

I. Preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia skupiny D

Kritériá pre Inzulínové pumpy (D10.1) indikované a preskribované v Dia centrách:

 • Nedostatočne kompenzovaný DM (diabetes mellitus) na IIT (intenzifikovanom inzulínovom režime) v kombinácii s bazálnym analógom
 • Edukácia pacienta
 • Adherencia pacienta, spolupracujúci pacient „compliance“
 • Dokumentovaný selfmonitoring glykémií

Následné požiadavky:

 • min. 6 mesiacov sledovaný v centre
 • potvrdené zlepšenie metabolickej kompenzácie (v porovnaní s prvotnou indikáciou)

Indikačné obmedzenia:

Inzulínové pumpy (D10.1) sa poskytujú pre poistenca na intenzifikovanom inzulínovom režime s DM pri:

1) Hypoglykémie

s najmenej tromi dokumentovanými (denník pacienta) hypoglykémiami < 2,8 mmol/l za mesiac, alebo viac ako jednou ťažkou hypoglykémiou v priebehu posledných troch mesiacov alebo so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie, alebo nespoznané, nedokumentované asymptomatické hypoglykémie odhalené pomocou CGMS resp. iPro

Situácie ktoré akcentujú vhodnosť indikácie IP sú:

 • nočné hypoglykémie
 • nespoznané, asymptomatické, hypoglykémie
 • hypoglykémie, ktoré vedú k výrazným kontraregulačným osciláciám a labilite
 • syndróm neuvedomovania si hypoglykémií
 • hypoglykémie pri vysokej citlivosti organizmu na zmeny dávok inzulínu, čo významne sťažuje titráciu dávok inzulínu (pri vysokej citlivosti organizmu na fyzickú aktivitu, pri chronických poruchách trávenia)
 • pri poruchách kontraregulačných mechanizmov (endokrinné poruchy)

2) Hyperglykémie s HbA1c > 8,0% (podľa DCCT metodiky)

 • napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov
 • definované ako opakovaný (minimálne 2× v týždni) významný vzostup glykémie ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo počas noci > 10 mmol/l (dokumentované denníkom pacienta). Efekt liečby musí byť potvrdený pomocou predošlého odskúšania servisnou pumpou

3) Variabilita glykémií

 • napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov
 • opakované (minimálne 1x v týždni dva týždne po sebe, alebo 3× za mesiac) výrazné vnútrodenné oscilácie glykémí presahujúce rozmedzie 3,5–13,0 mmol/l, alebo variabilita bazálnych glykémií (medzidenné variácie glykémie nalačno alebo pred večerou presahujúce rozmedzie 4–9 mmol/l)

4) Potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácií glykémie

Situácie, ktoré akcentujú vhodnosť indikácie IP sú:

tehotenstvo, príprava na otehotnenie, po transplantácii orgánov, pacienti so zvýšeným mortalitným rizikom (pacienti, ktorí prekonali kardiovaskulárnu príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu), predčasný výskyt diabetickej retinopatie alebo nefropatie alebo ťažkej neu­ropatie s klinickými prejavmi (bolesť) alebo následkami (diabetická noha) po menej ako 5 rokoch trvania diabetes mellitus alebo rýchlej progresie komplikácií

Preskripcia pre skupinu D10.1

Centrá pre detských diabetikov:

Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike DFNsP Bratislava

Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP Košice

Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin

Národný endokrinologický a diabetologický ústav – detské oddelenie Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov

I. a II. interná klinika UN Bratislava – Staré mesto

V. interná klinika UN Bratislava – Ružinov

I. interná klinika – UN Martin

II. interná klinika UNLP Košice

Národný endokrinologický a diabetologický ústav – diabetologické oddelenie Ľubochňa

Hradená liečba v skupine D 10.1 podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Kritériá pre Glukózový senzor (D12) indikované a preskribované v Dia centrách:

Následné požiadavky:

 • min. 6 mesiacov sledovaný v centre
 • potvrdené zlepšenie metabolickej kompenzácie (v porovnaní s prvotnou indikáciou)

Preskripcia pre skupinu D12:

Centrá pre detských diabetikov:

Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike DFNsP Bratislava Klinika detí a dorastu

Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP Košice

Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin

Národný endokrinologický a diabetologický ústav – detské oddelenie Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov:

I. a II. interná klinika UN Bratislava – Staré mesto

V. interná klinika UN Bratislava – Ružinov

I. interná klinika – UN Martin

II. interná klinika UNLP Košice

Národný endokrinologický a diabetologický ústav – diabetologické oddelenie Ľubochňa


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo Suppl 1

2018 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se