Register kľúčových slov


Published in: Forum Diab 2013; 2(3): 220-221
Category:

Register kľúčových slov

akútne srdcové zlyhávanie (1): 23–26

akútny koronárny syndróm (1): 23–26

aliskirén (1): 11–17

antiagregační léčba (2): 68–73

antidiabetiká (1): 18–22

antihypertenzívne lieky (1): 11–17

anti-VEGF (3): 185–188

AT1-blokátory (2): 68–73

aterogénna dyslipidémia (2): 140–145

ateroskleróza (2): 140–145

autonómna neuropatia (2): 108–116

bazálne analógy inzulínu (2): 130–139

cievy (2): 90–97

cílová hodnota krevního tlaku (2): 68–73

časná inzulinová terapie diabetu 2. typu (3): 165–168

časná kombinační léčba (3): 165–168

časná léčba diabetu (3): 165–168

dermoepidermálne štepy (2): 98–101

diabetes mellitus (1): 18–22

(1): 23–26

(1): 27–30

(1): 31–35

(1): 36–40

(2): 102–107

(2): 108–116

(2): 117–121

(3): 190–192

diabetes mellitus 1. typu (3): 185–188

diabetes mellitus 2. typu (2): 122–124

diabetes mellitus-výskyt (3): 193–199

diabetická kardiomyopatia (1): 18–22

diabetická nefropatia (1): 31–35

(2): 117–121

(S1): 1–6

diabetická noha (2): 74–83

(2): 90–97

(2): 98–101

diabetická retinopatia (3): 170–175

(3): 176–180

(3): 181–184

(3): 193–199

diabetické ulcerace (2): 102–107

diabetický edém makuly (3): 170–175

(3): 185–188

(3): 193–199

diagnostika diabetickej nefropatie (2): 117–121

dysliporoteinémia (2): 140–145

endovaskulárne výkony (2): 90–97

etiopatogenéza (2): 84–89

glaukóm (3): 190–192

gliptíny (2): 130–139

gravidita (3): 176–180

(3): 181–184

hypertriacylglycerolémie (2): 140–145

hypolipidemika (2): 68–73

chronická rana (2): 98–101

indikačné obmedzenia (2): 130–139

inhibitory ACE (2): 68–73

intenzifikovaný inzulínový režim (2): 122–124

inzulín lispro mix (2): 122–124

jednoduchosť a finančná nenáročnosť (2): 98–101

kardiorenálny syndróm (1): 31–35

kardiovaskulárne ochorenia (1): 27–30

kardiovaskulární mortalita (2): 102–107

kardiovaskulární riziko (3): 165–168

komorová fibrilácia (1): 36–40

kompliancia (1): 11–17

komplikácie (2): 108–116

larvoterapia (2): 74–83

laserová liečba (3): 176–180

léčba prediabetu (3): 165–168

liečba pomocou živých bunkových línií (2): 74–83

liečba riadeným podtlakom (2): 74–83

mikroalbuminúria (2): 117–121

mikroalbuminurie (2): 68–73

multiorgánovomultivaskulárna choroba (1): 36–40

nefroprotekce (2): 68–73

neovaskularizácie terča zrakového nervu (3): 185–188

neovaskulárny glaukóm (3): 190–192

pars plana vitrektómia (3): 170–175

periférna neuropatia (2): 108–116

podiatrické centrum (2): 102–107

prediabetes (3): 165–168

predsieňová fibrilácia (1): 27–30

premixované inzulínové analógy (2): 122–124

prevence diabetu (3): 165–168

primárny glaukóm s otvoreným uhlom (3): 190–192

ranibizumab (3): 185–188

rehospitalizácie pre akútne ochorenia (1): 23–26

rizikové faktory (2): 84–89

skríning (3): 176–180

srdcové zlyhávanie (1): 18–22

syndróm diabetickej nohy (2): 84–89

tehotenstvo (3): 181–184

tlak vnutroočný (3): 190–192

tolerancia (1): 11–17

transplantácia autológnych štepov (2): 98–101

trvanie účinku (1): 11–17

zobrazovacie metódy (2): 90–97

Index of key words

key word (číslo): strany

key word (číslo): strany

ACE inhibitors (2): 68–73

acute coronary syndrome (1): 23–26

acute heart failure (1): 23–26

aliskiren (1): 11–17

angiotensin receptor blockers (2): 68–73

antidiabetics (1): 18–22

antihypertensive drugs (1): 11–17

antiplatelet therapy (2): 68–73

anti-VEGF (3): 185–188

atherogenic dyslipidemia (2): 140–145

atherosclerosis (2): 140–145

atrial fibrilation (1): 27–30

autonomic neuropathy (2): 108–116

basal insulin analogues (2): 130–139

blood vessels (2): 90–97

cardiorenal syndrome (1): 31–35

cardiovascular disease (1): 27–30

cardiovascular mortality (2): 102–107

cardiovascular risk (3): 165–168

compliance (1): 11–17

complications (2): 108–116

dermoepidermal skin grafts (2): 98–101

diabetes mellitus (1): 18–22

(1): 23–26

(1): 27–30

(1): 31–35

(1): 36–40

(2): 102–107

(2): 108–116

(2): 117–121

(3): 190–192

diabetes mellitus type 1  (3): 185–188

diabetes mellitus type 2 (2): 122–124

diabetes mellitus-incidence (3): 193–199

diabetes prevention (3): 165–168

diabetic cardiomyopathy (1): 18–22

diabetic foot (2): 74–83

(2): 90–97

(2): 98–101

diabetic foot clinic (2): 102–107

diabetic foot syndrome (2): 84–89

diabetic foot ulcer (2): 102–107

diabetic macular edema (3): 170–175

(3): 185–188

(3): 193–199

diabetic nephropathy (1): 31–35

(2): 117–121

(S1): 1–6

diabetic retinopathy (3): 170–175

(3): 176–180

(3): 181–184

(3): 193–199

diagnosis of diabetic nephropathy (2): 117–121

duration of action (1): 11–17

dyslipoproteinemia (2): 140–145

early combination treatment (3): 165–168

early insulin treatment in type 2 diabetes (3): 165–168

early treatment of diabetes (3): 165–168

endovascular intervention (2): 90–97

etiopathogenesis (2): 84–89

forgiveness (1): 11–17

glaucoma (3): 190–192

gliptines (2): 130–139

goal blood pressure (2): 68–73

heart failure (1): 18–22

hypertriglyceridemia (2): 140–145

chronical wound (2): 98–101

imaging methods (2): 90–97

indicating restrictions (2): 130–139

insulin lispro mix (2): 122–124

intensified insulin regimen (2): 122–124

intraocular pressure (3): 190–192

laser treatment (3): 176–180

lipid-lowering drugs (2): 68–73

maggot therapy (2): 74–83

microalbuminuria (2): 68–73

(2): 117–121

multiorganomultivascular arterial disease (1): 36–40

neovascular glaucoma (3): 190–192

nephroprotection (2): 68–73

optic disc neovascularization (3): 185–188

pars plana vitrektómia (3): 170–175

peripheral neuropathy (2): 108–116

prediabetes (3): 165–168

prediabetes treatment (3): 165–168

pregnancy (3): 176–180

(3): 181–184

premixed insulin analogues (2): 122–124

primary open-angle glaucoma POAG (3): 190–192

ranibizumab (3): 185–188

rehospitalization for acute diseases (1): 23–26

risk factors (2): 84–89

screening (3): 176–180

simplicity and low cost (2): 98–101

transplatation of autolog skin grafts (2): 98–101

treatment with controlled vacuum (2): 74–83

treatment with live cell lines (2): 74–83

ventricular fibrilation (1): 36–40


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account