Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Vladimír Uličiansky
Působiště autorů: Via medica, s. r. o., Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(2): 146-147
Kategorie: Edukačný kvíz



1. Liečba hypertenzie má byť vždy iniciovaná u diabetikov s krvným tlakom:

 • a) ≥ 145/95 mm Hg
 • b) ≥ 150/95 mm Hg
 • c) ≥140/90 mm Hg
 • d) ≥ 140/95 mm Hg

2. U pacientov s vysokým normálnym krvným tlakom (130–139/85–90 mm Hg) sa dá odporúčať liečba hypertenzie, len keď je prítomná:

 • a) hypertrofia ľavej komory
 • b) diabetická retinopatia
 • c) znížená glomerulárna filtrácia podľa MDRD
 • d) mikroalbuminúria

3. Pri nedosiahnutí cieľových hodnôt krvného tlaku režimovými opatreniami súčasťou kombinácie antihypertenzív by mali byť:

 • a) betablokátory
 • b) inhibítory ACE
 • c) antagonisty kalcia
 • d) AT1-blokátory

4. Súčasťou komplexnej terapie hypertenzie je ovplyvnenie ostatných rizikových faktorov, z ktorých je najdôležitejšie agresívne ovplyvnenie:

 • a) metabolického syndrómu
 • b) lipidov
 • c) fajčenia
 • d) viscerálnej obezity

5. Najčastejšou formou diabetickej neuropatie je:

 • a) proximálna motorická polyneuropatia
 • b) fokálna a multifokálna neuropatia
 • c) distálna senzitívna a senzitívne motorická polyneuropatia
 • d) kardiovaskulárna autonómna neuropatia

6. Za patogenetickú liečbu diabetickej neuropatie sa považuje liečba:

 • a) kyselinou alfa-lipoovou
 • b) gabapentínom
 • c) benfotiamínom
 • d) aktovegínom

7. Podľa the Endocrine Society liekom prvej voľby na zníženie hladín triacylglycerolov u pacientov s rizikom triacylglycerolmi indukovanej pankreatitídy sú:

 • a) statíny
 • b) fibráty
 • c) omega-3-polynenasýtené mastné kyseliny
 • d) niacín

8. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k vývoju syndrómu diabetickej nohy, sú:

 • a) periférne artériové okluzívne ochorenie
 • b) diabetická neuropatia
 • c) infekcia
 • d) všetky vyššie uvedené faktory

9. Vo väčšine prípadov k otvoreniu kožného krytu na nohe diabetika vedie:

 • a) mechanický stres
 • b) tepelné poranenie
 • c) chemické poranenie
 • d) infekcia

10. Pacienti s diabetickými ulceráciami v porovnaní s pacientmi bez ulcerácií majú podstatne vyššie riziko:

 • a) vzniku mikroalbuminúrie
 • b) proliferatívnej diabetickej retinopatie
 • c) celkovej mortality
 • d) kardiovaskulárnej mortality

11. Medzi novšie metódy lokálnej liečby diabetickej nohy patria:

 • a) liečba riadeným podtlakom (Vaccum Assisted Closure Therapy – VAC)
 • b) liečba pomocou živých bunkových línií – Apligraf
 • c) larvoterapia
 • d) všetky vyššie uvedené metódy

12. Do 3. stupňa Wagnerovej klasifikácie diabetickej nohy patrí hlboká ulcerácia:

 • a) s abscesom
 • b) s flegmónou
 • c) s osteomyelitickým postihnutím kosti či kĺbu
 • d) všetky vyššie uvedené stavy

13. Podľa indikačného obmedzenia platného od 1. 7. 2013 je možné používať inhibítory dipeptidyl peptidázy-4 v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia. Ide o tieto účinné látky:

 • a) vildagliptín
 • b) liraglutid
 • c) linagliptín
 • d) sitagliptín

14. Podľa najnovšieho indikačného obmedzenia je možné podávať vildagliptín nielen v kombinovanej terapii s metformínom, ale aj v:

 • a) monoterapii
 • b) v kombinovanej terapii so sulfonylureou
 • c) v kombinovanej terapii s metformínom a sulfonylureou
 • d) v kombinovanej terapii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho)

15. Medzi diagnostické definície mikroalbuminúrie (incipientnej diabetickej nefropatie) patria:

 • a) albuminúria 30–300 mg/24 h
 • b) albuminúria 20–200 µg/min
 • c) pomer albumín/kreatinín (mg/mmol) u mužov 2,5–30, u žien 3,5–30
 • d) všetky uvedené biochemické nálezy

16. Diagnóza diabetickej nefropatie je pravdepodobná:

 • a) pri minimálnej 10-ročnej anamnéze diabetu 1. typu
 • b) ak je prítomná makroalbuminúria
 • c) ak je prítomná mikroalbuminúria
 • d) a zároveň aj diabetická retinopatia

17. Medzi laboratórne metódy skríningu diabetickej nefropatie patria:

 • a) 24-hodinový alebo 8-hodinový nočný zber moču na stanovenie albumínu a kreatinínu
 • b) pomer albumín/kreatinín v náhodnej vzorke moču
 • c) vyšetrenie Addisovho sedimentu
 • d) vyšetrenie hladiny sérového kreatinínu a glomerulovej filtrácie (GF)

18. Medzi invazívne formy rádiointervenčnej diagnostiky a terapie diabetickej nohy je možné zaradiť:

 • a) duplexnú ultrasonografiu (duplexnú USG)
 • b) digitálnu subtrakčnú angiografiu (DSA)
 • c) perkutánnu translúmenovú angioplastiku (PTA)
 • d) angiografiu pomocou magnetickej rezonancie (MRA)

19. V kazuistike „Ušitie inzulínovej liečby na mieru pacientovi“ pri liečbe premixovaným inzulínovým analógom lispro MIX 50 v 3 denných dávkach došlo k týmto zmenám:

 • a) zvýšenie celodennej spotreby inzulínu
 • b) zníženie variability glykémií
 • c) zníženie výskytu hyperglykémií (s výnimkou glykémií ráno nalačno)
 • d) zníženie výskytu hypoglykémií (denných aj nočných)

20. V kazuistike „Dermoepidermálne štepy v liečbe chronických defektov diabetickej nohy“ transplantácia dermoepidermálnych štepov bola hodnotená nasledovne:

 • a) účinný jednoduchý spôsob liečby
 • b) ide o tkanivo pacientovi vlastné, riziko odmietnutia v dôsledku imunologickej inkompatibility neexistuje
 • c) štepy sú odolnejšie voči tlaku a infekcii
 • d) vysoká ekonomická náročnosť liečby

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se