Životné jubileum doc. MUDr. Emila Martinku, PhD.


Autoři: M. Mokáň
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(2): 65
Kategorie: Laudácie

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., sa narodil v roku 1963 v Považskej Bystrici. Štúdium medicíny ukončil v roku 1988 na Jesseniovej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde aj následne pracoval vo funkcii lekára a odborného asistenta na I. internej klinike JLF UK v Martine. V roku 1998 dosiahol titul PhD. a v roku 2001 sa habilitoval v odbore vnútorné choroby. Získal špecializácie v odbore vnútorné lekárstvo a v odbore diabetológie, porúchy látkovej premeny a výživy.

Docent Emil Martinka zastáva od roku 2000 funkciu primára Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Ako docent sa podieľa na výučbe študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva na JLF UK v Martine a je tiež členom Vedeckej rady JLF UK. Tiež pracuje ako lektor a člen špecializačnej komisie v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a ako lektor v odbore endokrinológia. Od júna 2012 je predsedom odbornej pracovnej skupiny A10 pre antidiabetiká Ministerstva zdravotníctva SR.


V júni 2010 bol zvolený za predsedu výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti. V rámci obdobia svojej funkcie sa zaslúžil o vypracovanie konsenzuálnych štandardných diagnosticko-terapeutických postupov v diabetológii a vytvorenie registra diabetikov na Slovensku. Je vedúcou osobnosťou Národného diabetologického programu venovanému prevencii a včasnej diagnostike ochorenia diabetes mellitus. Tento program bol prijatý aj Ministerstvom zdravotníctva SR a je riešený komplexne v spolupráci s viacerými rezortmi, ktoré reprezentujú školstvo, poľnohospodárstvo alebo kultúru s cieľom ozdravenia životného štýlu v populácii a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov Slovenska. Na požiadavku MZ SR vypracoval viacero oficiálnych štandardných racionálnych postupov uplatňujúcich sa v liečbe ochorenia diabetes mellitus a jeho komplikácií, ktoré boli publikované v Metodických listoch účelnej farmakoterapie MZ SR.

Docent Emil Martinka založil na svojom pracovisku NEDÚ v Ľubochni prvé komplexné Centrum pre diabetickú nohu a do praxe zaviedol ako prvý na Slovensku a medzi prvými v rámci Europskej únie viaceré nové terapeutické postupy. Založil tiež Centrum pre tehotné diabetičky a Centrum pre nastavovanie na liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glykémie. V súčasnej dobe dokončuje projekt celoslovenského oftalmologického Reading centra pre skríning diabetickej retinopatie.

Docent Emil Martinka pracoval a pracuje na viacerých vlastných, ale aj medzinárodných vedeckých projektoch, ktoré boli podporené vedeckými agentúrami. Ako prvý na Slovensku rozpracoval problematiku latentného autoimunitného diabetes mellitus 1. typu (LADA) u dospelých, ako aj postupy pri jeho liečbe. Venoval sa tiež problematike častej asociácie medzi diabetom a artériovou hypertenziou a poruchám funkcií endotelu u pacientov s diabetes mellitus a v tejto súvislosti ako jeden z prvých popísal potenciálnu úlohu endogénnych digitálisu podobných substancií. Jeho práce sú opakovane citované v zahraničnej aj domácej literatúre.

Ako prvý autor alebo spoluautor sa podieľal na napísaní 7 učebníc, pričom v 3 prípadoch ide o celoštátne učebnice v odboroch diabetológia, endokrinológia a genetika. Publikoval 15 prác in extenso v karentovaných zahraničných časopisoch a viac ako 100 prác in extenso v domácich odborných časopisoch. Na medzinárodných a domácich odborných podujatiach prezentoval viac ako 300 prednášok, z ktorých mnohé boli pozvané prednášky. Za svoju vedeckú činnosť bol ocenený viacerými medzinárodnými grantmi odborných spoločností (Internatinal Diabetes Federatiom, Association of Clinical Immunology), ako aj viacerými domácimi cenami vrátane prestížnej ceny Literárneho fondu za najlepšiu odbornú publikáciu roka.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. je členom viacerých odborných lekárskych spoločností, redaktorom viacerých odborných a populárnych časopisov, vedie virtuálnu diabetologickú poradňu pre pacientov, prednáša aj pre pacientov a úzko spolupracuje so Zväzom diabetikov Slovenska.

Ad multos annos!

Marián Mokáň

za výbor Slovenskej diabetologickej spoločnostiŠtítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se