Michal Vrablík. Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, prednosta doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(2): 149
Kategorie: Z odbornej tlače

Maxdorf Jessenius: Praha 2012. ISBN 978-80-7345-299-5

Na knižný trh sa v roku 2012 dostala monografia Farmakoterapie dyslipidemie, zostavovateľom je doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., významná osobnosť českej medicíny v oblasti aterosklerózy a porúch metabolizmu lipidov. Ide o úplne novú monografiu týkajúcu sa mimoriadne dôležitej oblasti liečby pre každodennú klinickú prax lekárov, zvlášť hodnotené je úsilie docenta Vrablíka obohatiť literárny fond o novú monografiu z pohľadu skúseného klinika.

Monografia je inovatívne koncipovaná, obsahuje celkovo 5 kapitol. Tieto predstavujú ucelený pohľad od patogenézy po liečbu (nefarmakologickú i farmakologickú),vrátane kombinačnej liečby, a rozvádzajú i pohľad do budúcnosti liečby týchto ochorení.

V odbore vnútorné choroby, ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov, teda aj porúch metabolizmu lipidov, sa objavilo množstvo nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, a to všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz v medzinárodných i národných odporúčaniach. Tieto nové poznatky celkom logicky majú svoj odraz v klinickej praxi. Rozsah monografie je primeraný pre čitateľa (92 strán) a odráža súčasný stav vedomostí v tomto odbore medicíny, pričom dôraz sa kladie pre potreby klinickej praxe lekárov.

Cenným je aj fakt, že text monografie obsahuje aj časti, ktoré neboli podrobnejšie rozobrané v ostatnej literatúre v tejto oblasti internej medicíny. Text knižky je doplnený o dokumentáciu, ilustrácie a citácie prác z literatúry. Jazyková a štylistická úroveň je veľmi dobrá, text sa veľmi dobre číta a sleduje, používa sa správna terminológia.

Monografia predstavuje najnovšiu knihu, ktorá je k dispozícii pre široký okruh čitateľov. Podrobne rozoberá danú problematiku v kontexte úzko súvisiacich okruhov problematiky porúch metabolizmu lipidov a súčasných možností liečby. Preto je kniha veľmi užitočná, je vysoko hodnotená mnohými osobnosťami medicíny a odporúčam ju pre použitie ku štúdiu pre široký okruh čitateľov.

Je určená praktickým lekárom, internistom, špecialistom v nadstavbových odboroch medicíny, ale aj študentom medicíny. Docentovi Vrablíkovi patrí veľká vďaka za úsilie v príprave a napísaní diela, ktoré poskytuje potrebné, užitočné a celkom nové informácie pre klinickú prax. Máme v rukách knižku, ktorá doposiaľ v tejto oblasti medicíny chýbala a terajší i budúci čitatelia si ju veľmi oceňujú. pretože predstavuje užitočný a významný prínos pre celú medicínsku obec, každého lekára v praxi, aj pre študentov medicíny.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

andrej.dukat@sm.unb.sk

II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

www.unb.sk

Doručené do redakcie 15. mája 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se