Profesor MUDr. Juraj Payer, CSc., 55-ročný


Autoři: I. Lazúrová
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(2): 63
Kategorie: Laudácie

Profesor MUDr. Juraj Payer, CSc., sa narodil 13. marca 1958 v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1983 a od začiatku svojej klinickej praxe sa venoval internej medicíne a neskoršie endokrinológii, ktorej zasvätil najväčšiu časť svojho medicínskeho života.

Jeho hlboké teoretické vedomosti, ktoré preukazoval od začiatku svojho pôsobenia na 1. internej klinike LF UK, klinické a vedecké ambície spôsobili pomerne rýchly štart ku klinickej a vysokoškolskej kariére, ktorá vyvrcholila inauguráciou za profesora v odbore vnútorné choroby v roku 2002. A to bol naozaj len začiatok pracovnej kariéry profesora Payera. Okrem vysokej odbornej a vedeckej úrovne, ktorá je známa v internistickej, endokrinologickej a osteologickej komunite na Slovensku ale aj v zahraničí, je Juraj známy aj svojou empatiou k pacientom a kolegom, zmyslom pre kolegialitu a kompromisné riešenia. Vďaka tomu sa mu doslova nahrnuli rôzne odborné, pedagogické a vedecké funkcie, z ktorých spomeniem aspoň tie najvýznamnejšie. Je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre endokrinológiu a od roku 2013 aj pre vnútorné lekárstvo, je dlhoročným prezidentom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, viceprezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, viceprezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti a členom prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Zo zahraničných funkcií spomeniem hlavne členstvo v paneli expertov pre osteoporózu pri Európskom parlamente. V rámci LF UK je garantom internej medicíny pre pregraduálne vzdelávanie, garantom endokrinológie pre špecializačné vzdelávanie a členom vedeckej rady LF UK a Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., sa orientuje predovšetkým na problematiku osteoporózy, obezitológiu a liečbu rastovým hormónom. Je vyhľadávaným prednášajúcim na slovenských a zahraničných podujatiach. Je autorom viac než 350 odborných publikácií v domácich a zahraničných časopisoch, autorom a spoluautorom 15 odborných monografií, ktoré boli publikované v domácich a zahraničných vydavateľstvách, je hojne citovaný v domácej a zahraničnej literatúre.

Okrem množstva funkcií a bohatej vedeckej a publikačnej činnosti, však za jeden z najväčších pracovných úspechov profesora Juraja Payera považujem to, že vybudoval jednu z najväčších interných kliník so špičkovou gastroenterológiou, endokrinológiou, revmatológiou a kardiológiou, s vynikajúcim prístrojovým vybavením a výborným kolektívom mladých, ale aj starších skúsených lekárov, ktorým umožňuje neustále ďalší a ďalší odborný rast.

Profesora Payera si však vážim nielen ako uznávaného vedca, pedagóga a klinika. Je vynikajúcim kolegom a priateľom, ktorý vie vždy dobre a s empatiou poradiť, výborným spolupracovníkom, o ktorom viem, že ak sa na niečom dohodneme, tak to platí. Juraj je človekom nekonfliktným, ktorý sa snaží problémy riešiť dohodou a kompromismi, a to je jeho hlavná devíza v spoločenskom živote a odborných spoločnostiach.

Milý Juraj, k Tvojmu jubileu Ti prajem za výbor Slovenskej internistickej a endokrinologickej spoločnosti pevné zdravie, mnoho ďalších významných úspechov v oblasti internej medicíny, endokrinológie a osteológie, mnoho dobrých priateľov a ešte veľa rokov aktívneho medicínskeho života.

Ad multos annos!

Ivica Lazúrová

prezidentka Slovenskej internistickej spoločnosti


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se